اکسکینو
mrchoobi

فال‌ قهوه ۲۰ اسفند / فال قهوه امروز شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ چه می‌گه!!

0

فال‌ قهوه ۲۰ اسفند / فال قهوه امروز شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ چه می‌گه!!

امروز فال قهوه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ برای همه متولدین ماه ها قرار دادیم، فال قهوه روز شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ چی میگه؟ و چه نشانی برای شما دارد؟! ادامه فال قهوه شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ با تفسیر کامل برای طالع بینی و عشق و ازدواج و پیشگوئی با نحوه گرفتن فال قهوه را بخوانید.

فال قهوه

☕️فروردين : دست : دوستی و مهربانی, آن را با مهربانی بپذیرید – توانمندی در عمل – قدرت.

☕️ارديبهشت :پرستو : خبر خوب _ تحول – جهشی که باید در آن محتاط بود.

☕️خرداد : ابرو : نیت پاک, آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.

☕️تير : قفل : موانع – سد – برای رسیدن به مقصود, با سعی و کوشش باید از آنها بگذرید _ گرفتاری.

☕️مرداد :کلاه : رسیدن به جاه و مقام – با پشتکار به مقام رسیدن – از حیله دوستان خود را پنهان کنید – خبر دهنده موفقیت است – نشان دهنده موفقیت همراه با ریسک می باشد.

☕️شهريور : موش : ریا و زیان کار, با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی و خیانت – حرفهای زنانه – غیبت – میهمانی های زنانه.

☕️مهر :دست در دست بودن دو مرد : رسیدن به سازگاری – توافق.

☕️آبان : چمدان : به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند.

☕️آذر : لوبیا : صاحب فرزندان زیادی میشوید و هر کدام به عزت و شهرت میرسند.

☕️دی :سد : موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده.

☕️بهمن : خورشید : روشنی عقل و هوش و دانش است – به استعداد فوق العاده ای میرسید – برکتی بزرگ _ حمایت والدین.

☕️اسفند : بادام : رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا بدست می آید – طالع خوش.

نظرات