اکسکینو
mrchoobi

تبریک روز جهانی زن ۸ مارس (پیام، شعر و اس ام اس روز جهانی زن ۲۰۲۳ )

0

متن زیبا برای تبریک روز جهانی زن ۲۰۲۳ • اس ام اس تبریک روز جهانی زن ۸ مارس ۲۰۲۳ • عکس زیبا برای تبریک روز جهانی زن ۱۴۰۱ به زنان • شعر برای تبریک روز جهانی زن در ۸ مارس • ۸ مارس روز جهانی زن بر تمامی زنان مبارک باد به انگلیسی و فارسی

تبریک روز جهانی زن 8 مارس

۸ مارس، روز جهانی زن (Women’s Day) بر تمامی زنان ایران و در سراسر جهان مبارک. روزی برای زنان دنیا که باید از زحمات و تلاش های بی وقفه آنها در این روز قدردانی کرد. زن در مقام مادر، همسر، فرزند، همکار، دوست، معلم، استاد، مربی، پزشک و … همیشه درخشیده و با تمام توان هم پای مردان ایستادگی کرده است.

روز جهانی زن بر همه زنان قهرمان ایران مبارک

□□□

May God always give you all the strength to achieve all your dreams. Warm wishes on Women’s Day.

باشد کـه خداوند تمام قدرت خودرا بـه تو بدهد کـه بـه تمام رویاهای خود دست یابی. با آرزوی بهترین‌ها.

□□□

بدون تو جهان ناقص است
بدون تو قلب احساس پوچی میکند
اجازه بده مثل همیشه جهان با لبخندت شکوفا و با طراوت شود روز جهانی زن مبارک.

متن زیبای تبریک روز جهانی زن ۱۴۰۱ به انگلیسی و فارسی

تبریک روز جهانی زن 8 مارس (پیام، شعر و اس ام اس روز جهانی زن 2023 )

عشق نه در زبان زنان است
نه در اندام زنان
عشق زیر پلک های یک زن جای دارد
و او در زیر پلک هایش نگه می دارد مَرد را……
روز جهانی زنان ۲۰۲۳ مبارک باد

□□□

يك زن قوى كسى است كه عميق احساس ميكند
و استوار عشق ميورزد، يك زن قوى هم لطيف است هم محكم
هم اهل عمل است هم معنويت. يك زن قوى در ماهيت خود هديه اى است براى جهان …
روز جهانی زن ۲۰۲۳ مبارک

تبریک روز جهانی زن 8 مارس (پیام، شعر و اس ام اس روز جهانی زن 2023 )

Wishing a very Happy Women’s Day to my dearest aunt. You have no clue but you have inspired us all in so many different ways. Thank you for everything.

روز زن را بـه عزیزترین خاله‌ام «عمه‌ام» تبریک میگویم. شـما بـه روش‌هاي‌ مختلف الهام‌بخش همه ی ما بوده‌اید. برای همه ی چیز از شـما ممنونم.

□□□

متن و عکس برای تبریک ۸ مارس روز جهانی زن ۲۰۲۳ با عکس نوشته و استوری

متن و عکس برای تبریک روز جهانی زن 8 مارس

Wishing a very Happy Women’s Day to the lady who can rule hearts and can also rule this world.

روز زن را بر بانویی کـه میتواند بر قلب‌ها حکومت کند و همچنین میتواند بر این جهان حکومت کند، تبریک میگویم.

□□□

زن ؛ روشن ترین افق پیروزی ؛ پرشکوه ترین اوج موفقیت اسـت
بوسه بر دستان پر مهرت می زنم و شکوه بیشتر را برایت آرزو میکنم
روزت مبارک

□□□

To the woman who has always motivated me and believed in me, wishing you Happy Women’s Day.

بـه زنی کـه همیشه بـه من انگیزه داد و بـه من ایمان داشت، روز زن را بـه تو تبریک می گویم.

□□□

If there is one woman whom I respect a lot then it is you my dear. It is because your belief and support in me that has brought me all the success. Happy Women’s Day to my wife.

اگر زنی هست کـه من خیلی بـه او احترام می گذارم، ان تو هستی عزیز من. دلیل ان این اسـت کـه اعتقاد و حمایت تو از من باعث موفقیت من شده اسـت. روز زن بر تو مبارک.

شعر زیبا برای تبریک روز جهانی زن ۸ مارس ۲۰۲۳

شعر زیبا برای تبریک روز جهانی زن 8 مارس

We may not realize it but woman is such an important part of our life, a part that makes us complete in every sense. Happy Women’s Day to you.

ما ممکن اسـت متوجه این موضوع نباشیم، اما زن بخش مهمی از زندگی ماست، بخشی کـه ما را از همه ی لحاظ کامل می کند. روز زن بر شـما مبارک.

□□□

You make the best mothers, sisters, wives, daughters and also the most inspiring leaders. Wishing all the women a very Happy Women’s Day.

شـما بهترین مادران، خواهران، همسران و نیز رهبران الهام‌بخش هستید. برای تمام زنان روز زن را تبریک می گویم.

Never ever underestimate yourself because it is not easy to be a wife, a mother, a daughter at the same time and keeping this family together. Happy Women’s Day to my wife.

هرگز خودرا دستکم نگیر زیرا همسر بودن، مادر بودن و دختر بودن بـه صورت هم زمان و نگه داشتن این خانواده درکنار هم کار ساده‌اي نست. همسر عزیزم روز زن مبارک.

□□□

To all the ladies, who bring smiles to faces, who spread love, who make their houses homes, wishing you all a very Happy Women’s Day.

بـه همه ی خانم‌هایي کـه لبخند را بـه چهره دیگران می‌آورند، عشق را گسترش می دهند، خانه را گرم و صمیمی می کنند، روز زن را بـه همه ی شـما تبریک می گویم.

عکس نوشته تبریک روز جهانی زن ۲۰۲۳

عکس نوشته روز جهانی زن 8 مارس

زنان مظهر شجاعت، امید و زندگی هستند
بیایید در این روز زن عهد ببندیم که دنیا را به مکانی بسیار بهتر برای زنان تبدیل کنیم
روز جهانی زن گرامی باد

□□□

هشتم مارس فرصتی فوق العاده است تا به خودمان یاد آوری کنیم
که مبارزه برای ارزش و حقوق زنان امری بسیار مهم است فعالیت هایشان را حمایتشان کنید و به آنها احترام بگذارید چراکه سزاوارش هستند
روز زن مبارک

□□□
انسان به وسعت تفکرش آزاد است
جنسیت واژه بی معناست
انسان بودن را باید آموخت روز جهانی زنان مبارک

عکس استوری روز جهانی زن ۲۰۲۳ مبارک

عکس استوری روز جهانی زن مبارک

تاريك انديشان هميشه سعى مى كنند زنان را در سياهى نگه دارند
آنها از روشن شدن ذهن زن مى ترسند!
چون خوب ميدانند اگر زن بداند به فرزندانش هم ياد ميدهد!
هشتم مارس روز جهانی زن مبارک

On the occasion of Women’s Day, I extend my warm wishes to all the women. You all are amazing and you will stay amazing even if no one would understand you value.

بـه مناسب روز زن ۸ مارس، تبریک صمیمانه خودرا بـه تمام زنان عرض می کنم. شـما فوق العاده هستید و فوق العاده خواهید ماند حتی اگر کسی ارزش شـما را درک نکند.

عکس پروفایل تبریک روز جهانی زن در ۸ مارس

عکس پروفایل تبریک روز جهانی زن در 8 مارس

Wishing a very Happy Women’s Day to all the ladies. Never underestimate yourself because you may not realize it but you are very important.
روز زن را بـه همه ی بانوان تبریک میگویم. هرگز خودرا دستکم نگیرید زیرا ممکن اس متوجه ان نباشید اما بسیار مهم هستید.

□□□

هیچ محدودیتی برای کارهایی که یک زن قادر است انجام بدهد وجود ندارد
چرا که طبیعت و ذات او بی‌حد و مرز است روز جهانی زن گرامی باد

□□□

 

زن با چشمانش حرف ميزند
با نگاهش، دوست ميداشته باشه
با اشك، دلتنگي اش ظاهر ميشود
وقت شادي چشمانش برق ميزند
تمام دنيا در چشمانش خلاصه ميشود
و تمام دنيا عاشقش ميشود …روز زن مبارک

□□□

این زندگی هرگز بدون تو، وجود نخواهد داشت
چرا که تو مادر همسر خواهر و دختری
و زندگی از وجود تو نشأت میگیرد روز جهانی زن مبارک

□□□

امروز جشنی برای زنان سراسر کره زمین است
ممنونم که فردی فوق العاده، شیر زن و مهربون
هستی …
روز زن بر تمام زنان دنیا مبارک

□□□
زن اگرپرنده آفریده میشد، حتما “طاووس”بود.
اگرچهار پا بود، حتما “آهو”بود.
اگرحشره بود، حتما “پروانه”بود.
او انسان آفریده شد، تا خواهر و مادر باشد و عشق…
زن چنان بزرگ است که اشرف موجودات خداست روز جهانی زن مبارک

□□□

زن یعنی خالق، یعنی صبر، یعنی شکوه و عظمت،
یعنی صلابت در عین درد، یعنی امید، و نور، و نفس، آنچه زیبایی است او یکجا دارد
او مادر است، خواهر است، دختر است و همسر. او همه ی هستی است روز زن مبارک

نظرات