اکسکینو
mrchoobi

فال‌ قهوه ۱۶ اسفند‌/ فال قهوه امروز سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ چه می‌گه!!

0

امروز فال قهوه سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ برای همه متولدین همه ماه ها را قرار دادیم، فال قهوه امروز سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ چه نشانی دارد؟! ادامه فال قهوه روزانه امروز را با تفسیر کامل برای طالع بینی و عشق و ازدواج و پیشگوئی با نحوه گرفتن فال قهوه روزانه را بخوانید.

فال‌ قهوه ۱۶ اسفند‌/ فال قهوه امروز سه شنبه 16 اسفند 1401 چه می‌گه!!

فال‌ قهوه ۱۶ اسفند‌/ فال قهوه امروز سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ چه می‌گه!!

☕️ فروردين : شتر مرغ : مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید..

☕️ ارديبهشت : سیب : صاحب فرزند شدن – خیر و خوشی – خبر خوش – برکت – کامل و خوب بودن

☕️ خرداد :باز : آسایش – شادی – بشارت دادن – رسیدن به مراد و یافتن مال.

☕️ تير : نامه : خبر های خوش که مدتها انتظارش را میکشید به شما خواهد رسید.

☕️ مرداد : دستبند : برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر سختی و تنگدستی است.

☕️ شهريور : شمع : شادی و سرور به خانه شما روی می آورد – محقق شدن یک آرزو – دریافت کمکی از ماورا – قابلیت عمل کردن به یک قول – برآورده شدن حاجت _ نذر و نیاز.

☕️ مهر : ماه : عشق و نامزدی – ازدواج – با همسری خوش سیما و صاحب مقام، ازدواج میکنید – گاهی ناراحتی روحی و روانی

☕️ آبان : دست در دست بودن دو مرد : رسیدن به سازگاری – توافق.

☕️ آذر : مگس : داس : با رنج و زحمت، مالی یا نعمتی را بدست آوردن – درو کردن.

☕️ دی : صدف : میز : به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.

☕️ بهمن : چنگال : در کسب معاش موفق و نیرومند هستید و بر دشمنان غلبه می کنید مخصوصا بر دوستان ناباب.

☕️ اسفند : جارو : خادم و خدمتکار – مرتفع شدن غم و اندوه – به انتها رسیدن مشقت ها – پشت سر گذاشتن بدی ها

نظرات