اکسکینو
mrchoobi

تعبیر خواب آدم و حوا به چه معناست؟

0

در این پست می توانید تعبیر خواب دیدن آدم و حوا و تعبیر خواب رفتن بهشت در نزدیکی آدم و حوا و تعبیر خواب صحبت کردن با آدم و حوا و تعبیر خواب همنشینی با آدم و حوا را از زبان معبران بزرگ ایران و جهان مشاهده کنید.

تعبير خواب آدم و حوا

تعبير خواب آدم و حوا به روايت آنلی بیتون

۱ـ دیدن آدم و حوا در خواب، نشانه آن است كه واقعه ای برایتان رخ خواهد داد و شما را برای رسیدن بر موفقیت نا امید خواهد ساخت.
۲ـ دیدن آب و حوا در بهشت، در حالی كه آدم پوششی از همان برگ درخت انجیر دارد و حوا عریان است و ماری رنگارنگ كه گرد كمر و شكم او پیچیده تنها پوشش اوست، نشانه آن است كه خیانت و بی وفایی، هر دو دست به دست هم می دهند تا سرنوشت شما را دگرگون سازند.

تعبير خواب آدم و حوا
۳ـ اگر خواب ببینید حوا با مار گفتگو می كند، نشانه آن است كه زنانی فریبكار با مكر خود به ثروت و شهرت شما زیان می رسانند.

تعبير خواب آدم و حوا

برايت مى‌گويد

ديدن آدم و حوا در خواب، بدين معنى است كه اتفاقات و پيامدهاى نااميدكننده‌اى در زندگى شما رخ مى‌دهد. اگر ببينيد حوا با مار صحبت مى‌كند، نشانه‌ى آن است كه زنان فريبكار با مكر خود به شما آسيب مى‌رسانند.

تعبير خواب آدم و حوا

تعبیر خواب آدم و حوا به روایت خالد بن علی بن محد العنبری

دیدن حوا مادر تمام انسان ها، در خواب، خیر و برکت و دستیابی به سود و منفعت است. ممکن است دیدن آدم و حوا در خواب، نقل مکان بیننده ی خواب از مکانی پاکیزه و شریف به مکانی نامناسب باشد یا دچار گناه گردد.
دیدن حوّاء، مادر تمام انسانها، در خواب، خیر و برکت و دستیابی به سود و منفعت است.

تعبير خواب آدم و حوا

ممکن است دیدن آدم و حوا در خواب،نقل مکان بیننده ی خواب از مکانی پاکیزه و شریف به مکانی نامناسب باشد یا دچار گناه گردد.
هرکس آدم را در خواب ببیند، اگر شایستگی داشته باشد، مسؤولیت بزرگی به او محول میشود؛ به دلیل این آیه: «انی جاعل فی الارض خلیفه»؛ یعنی، (من [آدم را] در زمین جانشین میگردانم.) و نیز، گفته شده است که هرکس آدمص را در خواب ببیند، برای مدتی فریب دشمنانش را میخورد، اما در نهایت از فریب آنان آگاه میشود.

تعبير خواب آدم و حوا

تعبير خواب آدم و حوا به روايت لیلا برایت

دیدن آدم و حوا در خواب، بدین معنى است که اتفاقات و پیامدهاى نا امید کننده اى در زندگى شما رخ مى دهد.
اگر ببینید حوا با مار صحبت مى کند، نشانه آن است که زنان فریبکار با مکر خود به شما آسیب مى رسانند.

تعبير خواب آدم و حوا

در کتاب سرزمین رویاها آورده شده است:

خواب آدم و حوا نشانه خوشبختی است.
یک زن خواب آدم را ببیند: او بچه دار خواهد شد
یک مرد خواب حوا را ببیند: او یک مهمانی فامیلی برگذار می‌کند
یک دختر جوان خواب آدم را ببیند: او در عشق خوشبخت خواهد شد.
یک پسر جوان خواب حوا را ببیند: شغل جدیدی پیدا می‌کند.
خواب ببینید که حوا هستید: پول و خوشبختی.

نظرات