اکسکینو
mrchoobi

تعبیر خواب آدم لاغر به چه معناست؟

0

در این پست می توانید انواع تعبیر خواب درباره انسان لاغر اندام و تعبیر خواب آدم لاغر و تعبیر خواب لاغر شدن و تعبیر خواب لاغری و تعبیر خواب احساس ضعف و تعبیر خواب نحیف بودن را از زبان معبران بزرگ ایران و جهان مشاهده کنید.

تعبیر خواب آدم لاغر

تعبیر خواب آدم لاغر

تعبیر خواب لاغر شدن و رویاهایی با مضمون لاغری از دیدگاه معبرین اسلامی و تحلیلگران خواب و رویا به معنای ناتوانی و عجز در کنترل امور است. برای آگاهی از تعابیر کلی خواب و رویای خویش می‌توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب حرف تازه رجوع کنید.

 

تعبیر خواب آدم لاغر

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی بدنت لاغر و نحیف است، تعبیرش فقیر شدن و عجز و درماندگی در کار‌ها می‌باشد.
اگر ببینی تمام بدن تو ضعیف می‌باشد، غمگین و ناراحت می‌شوی، و یا اگر عضوی از بدنت دچار ضعف شده تعبیر آن به این صورت می‌باشد:

اگر ببینی دختری از آشنایان خودت لاغر شده است و تو قبلا او را درشرایط ظاهری دیگری دیده بودی به این علامت است که تا چند ماه آینده یک شانس فوق العاده در زمینه ی عشق خواهی داشت و باید قدر این فرصت را بدانی و آن را هدر ندهی

چنان چه ببینی افراد مرده لاغر شده اند و این مردگان از بستگانت هستند به این معناست که خواه یا ناخواه در یک تجربه ی تخ و غم انگیز بخاطر از دست دادن و یا جدا شدن از کسی که او را دوست داری گریه زیاد خواهی کرد و درد دلت را به همگان در میان میگذاری و مدت ها زمان لازم است تا بتوانی با این مورد کنار بیایی یا آن را بدست فراموشی بسپاری

اگر ببینی یکی از دوستان نزدیکت بشدت لاغر شده است به این معناست که همین فرد دیر یا زود به یک ثروت و درامد قابل توجه دست پیدا خواهد کرد و موفقیت ها بسیاری را در زندگی کسب می کند
چنان چه ببینی عمومی از مردم یک شهر و یا دیار که آن را نمیشناسی همگی لاغر شده اند به این موضوع دلالت دارد که فقر گرانی تنگدستی و ظلم در کشورت زیاد می شود و نابرابری و نا عدالتی زیاد می شود.
اگر ببینی تمام بدن تو ضعیف می باشد، غمگین و ناراحت می شوی، و یا اگر عضوی از بدنت دچار ضعف شده تعبیر آن به این صورت می باشد:
اگر ببینی سر تو ضعیف شده است، جاه و بزرگی تو کاهش می یابد و دچار نقص می شود.

تعبیر خواب آدم لاغر

اگر ببینی گردن تو ضعیف شده است، امانت مردم به گردن تو خواهد بود.
اگر ببینی دوش تو ضعیف شده است، زن تو دچار ناخوشی می شود، در جائی دیگر می گوید: اگر ببینی دوش تو ضعیف و شکسته می باشد، دارای وقار و بردباری و جمال و زینت نخواهی بود. ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی دوش تو سست و ضعیف است، نمی توانی امانت داری کنی.
اگر ببینی ساعد تو ضعیف شده است، دختر تو ضعیف می شود.

تعبیر خواب آدم لاغر

اگر ببینی بازوی تو ضعیف می باشد، زن تو دچار ناخوشی می شود، یا اینکه برادر یا فرزندت دچار ضعف حال می شود. ابن سیرین در جایی دیگر می گوید: اگر ببینی بازوی تو ضعیف می باشد، هیچ خیر و منفعت و قوتی از برادر، فرزند، شریک یا دوست مورد اعتماد به تو نمی رسد.
اگر ببینی باسن تو ضعیف می باشد، شخصی از بستگانت که بزرگ و رئیس و سرور می باشد، ضعیف خواهد شد، در جائی دیگر می گوید: اگر ببینی باسن تو کوچک و ضعیف می باشد، فرزندت سالم و سرحال نخواهد بود.

تعبیر خواب آدم لاغر

کارل گوستاو یونگ در این رابطه می‌گوید:

خواب دیدن اینکه چیزی یا کسی لاغر و باریک است، بیانگر نبود قدرت و یکپارچگی است. شما حس می‌کنید که قادر نیستید خودتان را را حفظ کنید (از پس خود بر آیید) یا روی پای خود و حرف هایتان بایستید.

تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر انعطاف پذیری و چابکی است. شما قادرید با هر موقعیتی کنار بیایید و منطبق شوید.

تعبیر خواب آدم لاغر

تعبیر خواب لاغر شدن دانیال پیغمبر

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی کتف تو ضعیف است و صحیح و سالم نمی‌باشد، حق مردم بر گردن تو خواهد بود.

تعبیرگری نیز می‌گوید: اگر ببینی لاغر شده‌ای، دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی و اگر همراه لاغر شدن دچار ضعف و سستی هم شده‌ای و رنگ صورت تو زرد می‌باشد، دچار بیماری و غم و اندوه می‌شوی.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر بدنت را ضعیف ببینی، فقیر می‌شوی و رازت فاش خواهد شد.

نظرات