اکسکینو
mrchoobi

آدرس سامانه پیگیری اینترنتی کارت سوخت جامانده در پمپ بنزین (scs.niopdc.ir)

0

آدرس سامانه پیگیری اینترنتی کارت سوخت جامانده در پمپ بنزین (scs.niopdc.ir)

سامانه‌ scs.niopdc.ir برای پیگیری و استعلام کارت‌ سوخت جامانده در پمپ بنزین و جایگاه‌ های سوخت، تمامی دارندگان کارت سوخت  برای پیگیری کارت سوخت جامانده در پمپ بنزین ها و اعلام خرابی کارت‌خوان ها می توانند به نشانی اینترنتی scs.niopdc.ir مراجعه کنند.

سامانه پیگیری کارت سوخت جامانده در پمپ بنزین (scs.niopdc.ir)

نحوه پیگیری و استعلام کارت سوخت جامانده در پمپ بنزین

سامانه‌ scs.niopdc.ir برای پیگیری و استعلام کارت‌ سوخت جامانده در پمپ بنزین و جایگاه‌ های سوخت، تمامی دارندگان کارت سوخت برای استعلام کارت سوخت جامانده در پمپ بنزین ها و اعلام خرابی کارت‌خوان ها می توانند به نشانی اینترنتی scs.niopdc.ir مراجعه کنند.

مدیر سامانه هوشمند کارت سوخت گفت:، نرم‌افزاری طراحی کردیم تا مشخصات کارت سوخت‌هایی که در سامانه جا می‌ماند، در این سامانه ثبت شود که در همه جایگاه‌های کشور راه‌اندازی خواهد شد. از این هفته جستجوی مستقیم مردم برای کارت‌های جامانده از بستر اینترنت scs.niopdc.ir قابل پیگیری است.

سامانه برخط اعلام خرابی کارتخوان‌ها و اعلام کارت‌های سوخت شخصی جامانده در جایگاه‌های عرضه سوخت به نشانی scs.niopdc.ir برای پی گیری و استعلام کارت‌‌ سوخت جامانده در پمپ بنزین و جایگاه‌ های سوخت آغاز به‌کار کرد، تمامی دارندگان کارت سوخت  برای پیگیری کارت سوخت جامانده در پمپ بنزین ها و اعلام خرابی کارت خوان ها می توانند به نشانی اینترنتی scs.niopdc.ir مراجعه کنند.

همشهری آنلاین نوشت‌:‌مدیر سامانه هوشمند کارت سوخت گفت: از هفته پیش رو اجرایی شدن جستجوی مستقیم مردم برای کارت های جامانده سوخت از بستر اینترنت scs.niopdc.ir قابل پی‌گیری است.

محمد صادقی مدیر سامانه هوشمند کارت سوخت افزود: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تقاضای صدور کارت سوخت نو شماره و المثنی ثبت شده که بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار کارت سوخت تولید شده و در اختیار مردم قرار گرفته است.

نحوه عملکرد این سامانه

مدیر سامانه هوشمند سوخت با اشاره به نحوه عملکرد این سامانه هم اظهار کرد: همه کارت‌های سوختی که در جایگاه‌ها جا می‌ماند در این سامانه توسط جایگاه‌دار ثبت می‌شود. مردم پس از ورود به این سایت از طریق اینترنت، کافی است که مشخصات خودرو یا دیگر اطلاعات کارت سوخت خود را وارد کنند و می‌توانند متوجه شوند که کارت‌ سوخت آنها در کدام جایگاه مانده است.

 

نظرات