اکسکینو
mrchoobi

فال ابجد ۱۴ اسفند ماه‌/ فال ابجد امروز یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ چی می‌گوید!!

0

در اینجا فال ابجد ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ را برای شما اماده کرده ایم. فال ابجد روز یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ به شما میگه: دلخوری را تمام کنید ببخشید به آرامش و اسایش میرسید… ادامه فال ابجد یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ را بخوانید. حالا نیت کن:

فال ابجد 14 اسفند

فال ابجد ۱۴ اسفند ماه‌/ فال ابجد امروز یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ چی می‌گوید!!

🔮 فال ابجد امروزت ۱۴ اسفند را اینجا بخون

🔹فروردین 🔹
ب آ د

دلخوری را تمام کنید ببخشید به آرامش و اسایش میرسید. آنچه را كه نيت و آرزو كرده ای به آن ميرسی زيرا طالعت روشن است سفر زیارتی دارید حاجت روا میشوید. از دوستان با وفا،شادمان خواهی شد

🔹 اردیبهشت 🔹
آ ب ب

گمشده ای را پیدا میکنید و اشک شادی‌ میریزید. صبر پيشه كن تا گشايشی در كارت ايجاد شود قال و قيل و تلاش بيهوده مكن از بد دوری كن و به امرو مشيت الهی تسليم شو و جز در راه او كوشش و عمل نكن .

🔹 خرداد 🔹
آ آ ج

به زودی گره ی كارت باز می‌شود و به هر خواسته ای كه داری ميرسی ممكن است كسی به زودی به جمع خانواده ی شما افزوده شود. دوستان خوبی داری به وقت نياز با آنها مشورت كن. تا حدی از شر بدخواهان در امان هستی. در چند روز آينده يك خبر خوشحال كننده ميشنويد . اگر آرزو و يا نيتی داری به آن میرسی. در كارهايت به خدا توكل كن تا به اميد حق كارهايت درست به انجام برسد. رازت را به هر كس نگو خوددار باش و از بديها پرهيز كن . آنچه را كه انتظار داری انشاءالله به زودی به دست خواهی آورد.

🔸 تیر 🔸
آ ج د

امروز شما بر ایده‌های جدید و هوشمندانه‌ای متمرکز می‌شوید که اجرایی کردن آن‌ها برایتان سهل و آسان است. هر نيت و قصدی كه داری برآورده خواهد شد ، چه مادی و چه معنوی. به زودی پول ، ملك يا مقامی به دست می‌آوری . كسی قصد صدمه زدن به شما را دارد ، موفق نمی‌شود ولی مراقب باش چون آدم حيله گری است اگر چیزی را از دست داده ای دوباره به دست می‌آوری اگر قصد انجام كاری داری ،دودل نباش ،آن كار را انجام بده چون به مقصود می‌رسی.

🔸 مرداد 🔸
ج ا ج

بر اثر لجاجت و تندخویی شما جر و بحث شدیدی در زندگیتان رخ می‌دهد. خشم خود را فروخورید، آرامش خود را حفظ کنید سپس حرف‌های دلتان را بزنید. به آنچه كه نيت كرده ای ميرسی اما بايد صبر داشته باشی كسی در پی بدگويی و صدمه زدن به توست اما موفق نميشود . اين روزها نادانی ميكني و به اندرز و نصايح ديگران توجه نميكنی در اين فكر هستی كه عاقبت كارت چه می‌شود اگر صبر كنی كارت سر و سامان ميگيرد اگر قصد انجام كاری را داری چند روزی دست نگهدار

🔸 شهریور 🔸
د ب ج

امروز ممکن است با تغییراتی مواجه شوید که باعث تلنگری به شما خواهد بود. هنوز خوب و دقیق نمی‌دانید که چه اتفاقی در راه است. سعی کنید توجهی به فراز و نشیب‌های احساسی نکنید تا این وضعیت به تعادل برسد.اگر قصد سفر داری برو زيرا هم موجب شادی خودت و هم دوستان و آشنايان می‌شود . به زودی كارها بر وفق مراد تو می‌شود.

🔹 مهر 🔹

ب ب ب

امروز شما برنامه‌های فراوانی دارید؛ اما احتمالا مشکلات متعددی جلوی پایتان ظاهر می‌شود. باید خونسرد باشید و با کمک دوستان یا افراد قابل‌اعتماد این مسائل را برطرف کنید.

🔹 آبان 🔹
آ آ آ

عجول نباش. اگر می‌خواهی به مقصود برسی باید موانع زیادی را پشت سر بگذاری. غم خوردن سودی ندارد. با گذشت زمان به مراد خودخواهی رسید.

طالعت نيكوست با توكل به خداوند به خواسته ات می‌رسی تغييراتی در پيش داری به خداوند توكل كن تا زودتر به مقصود برسی . به همه اعتماد نكن . چيزی يا خبری به تو می‌رسد كه ممكن است خیلی با ارزش نباشد . ولی تو را خوشحال می‌کند، آينده ی روشنی داری ،برای رسيدن به آن راه زيادی نمانده اما بايد مراقب اعمال و رفتارت باشی.

🔹 آذر 🔹
آ د ب
طالع خوبی داری عاقبت به آنچه كه طالب هستی ميرسی. از كار و شراكت سود خواهی برد. و رنج و مشكلت حل خواهد شد اگر طالب مال حلال باشی ، روز به روز كارت بهتر می‌شود. اگر قصد سفر داری برو ار آن سود خواهی برد. اگر مسافر داري به سلامت باز ميگردد اگر گره يا مشكلی تا اينجا در زندگيت بوده رفع خواهدشد و بعد از اين زندگی خوبی خواهی داشت.

🔸 دی 🔸
د ج ج

خبر‌خوش یا پولی به شما می‌رسد که برایت مهم خواهد بود. حالا می‌توانی با خیال آسوده برای آینده‌ات برنامه‌ریزی کنی. گشايش خوبی در كارت ايجاد ميشود . به زودی به چنان توفيق و سعادتی ميرسی كه بر تو حسودی كنند. از يكی از خويشان و نزديكان بی اطلاع هستي ، به زودی از او خبری به دست تو ميرسد اگر گم شده ای داری ،آن را پيدا خواهی کرد.

🔸 بهمن 🔸
ج د آ

امروز شما موقعیت شغلی خود را بیشتر از قبل تثبیت خواهید کرد و عملکرد شما برای کارفرما و حتی خودتان رضایت‌بخش و مطلوب خواهد بود. از جايی كه انتظار نداری سود و منفعتی به تو می‌رسد برای آنكه به رفاه و سعادت برسی بايد كوشش و همت كنی در چند روز آينده خبر خوشی به تو می‌رسد و در پيش بعضی عزيز می‌شوی.

🔸 اسفند 🔸
ب ب ب
نيت خوبی كرده ای طالعت با تو يار است و به توفيق و نشاط می‌رسی . شكر خدا را در همه وقت به جا بياور. اگر قصد ازدواج و يا معامله ای داری و يا قصد شراكت و سرمايه گذاری داری بخت با تو يار است ، به شرط آنکه خود نيز همت كنی. اگر با كسی در گير هستی عاقبت به نفع تو خاتمه می يابد.

نظرات