تفریحات

فال قهوه روزانه ۱۴ اسفند‌/ فال قهوه امروز یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱‌ !!

0

امروز فال قهوه یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ برای همه متولدین همه ماه ها را قرار دادیم، فال قهوه امروز یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ چه نشانی دارد؟! ادامه فال قهوه روزانه امروز را با تفسیر کامل برای طالع بینی و عشق و ازدواج و پیشگوئی با نحوه گرفتن فال قهوه روزانه را بخوانید.

فال قهوه 14 اسفند

فال قهوه روزانه ۱۴ اسفند‌/ فال قهوه امروز یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱‌ !!

☕️ متولدین فروردين : خورشید : روشنی عقل و هوش و دانش است – به استعداد فوق العاده ای میرسید – برکتی بزرگ – حمایت والدین

☕️ متولدین ارديبهشت : کوه : از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوهامرغ : به مال و ثروتی دست پیدا میکند ولی مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید.

☕️ متولدین خرداد : زنگوله : بگو مگو – دعوا و مرافعه – بگو مگو با اقوام و خویشان، صبور باشید.

☕️ متولدین تير : ابرو : نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.

☕️ متولدین مرداد: ترازو : نشانه عدل و انصاف است – از عدل و درستی حکم میکند – رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه

☕️ متولدین شهریور: شمع : شادی و سرور به خانه شما روی می آورد – محقق شدن یک آرزو – دریافت کمکی از ماورا – قابلیت عمل کردن به یک قول – بر آورده شدن حاجت – نذر و نیاز

☕️ متولدین مهر: تاج : یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است – در یک دعوا فاتح شدن

☕️ متولدین آبان: انار : اگر مرد مجرد هستید، صاحب زنی خوش سیما خواهید شد، در غیر اینصورت فرزندی خوش چهره در طالع شماست.

☕️ متولدین آذر: آب : سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.

☕️ متولدین دی: گردن بند پاره : قهر و جدائی – فاصله

☕️ متولدین بهمن: زن : رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید – شادی.

☕️ متولدین اسفند: شمع : شادی و سرور به خانه شما روی می آورد – محقق شدن یک آرزو – دریافت کمکی از ماورا – قابلیت عمل کردن به یک قول  بر آورده شدن حاجت – نذر و نیاز

نظرات