اکسکینو
mrchoobi

فال قهوه روزانه ۱۲ اسفند‌/ فال قهوه امروز جمعه ۱۲ اسفند ۱۴۰۱‌!‌

0

فال قهوه روزانه ۱۲ اسفند‌/ فال قهوه امروز جمعه ۱۲ اسفند ۱۴۰۱‌!‌

امروز فال قهوه جمعه ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ برای همه متولدین همه ماه ها (فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند) قرار دادیم، فال قهوه امروز جمعه ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ چه نشانی دارد؟! آیا خیر یا شر و خبر بد؟! ادامه فال قهوه جمعه ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ با تفسیر کامل برای طالع بینی و عشق و ازدواج و پیشگوئی با نحوه گرفتن فال قهوه روزانه را بخوانید.

فال قهوه روزانه ۱۲ اسفند‌/ فال قهوه امروز جمعه 12 اسفند 1401!!

فال قهوه برای متولدین فروردین ماه در روز ۱۲ اسفند ۱۴۰۱

☕️متولدین فروردين : دهان :سخنان نیکو و سودمند شنیدن – دلالت بر خوشی زندگی است – گفتگو _ بازگو شدن ناگفته ها.

فال قهوه برای متولدین اردیبهشت ماه در روز ۱۲ اسفند ۱۴۰۱

☕️ارديبهشت : نامه :خبرهای خوش که مدتها انتظارش را میکشید به شما خواهد رسید.

فال قهوه برای متولدین خرداد ماه در روز ۱۲ اسفند ۱۴۰۱

☕️خرداد : بشکه : دعوت به میهمانی و جشن و سرور – شب نشینی با شکوه – عروسی.

فال قهوه برای متولدین تیر ماه در روز ۱۲ اسفند ۱۴۰۱

☕️تير : زن : رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید – شادی.

مرداد

☕️مرداد : موش : ریاکار و زیان بار, با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی خیانت – حرفهای زنانه – غیبت – میهمانی های زنانه.

شهریور

☕️شهريور : راه : به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می شود.

مهر

☕️مهر : عینک : افراد عاقل و روشنی – روشن بینی و قضاوت صحیح و درست.

فال قهوه برای متولدین آبان ماه در روز ۱۲ اسفند ۱۴۰۱

☕️آبان : قایق : بالا رفتن از ناهمواری ها و رسیدن به معشوق – عشق و دوستی.

فال قهوه برای متولدین آذرماه در روز ۱۲ اسفند ۱۴۰۱

☕️آذر : نعل : نشانگر محاصره دوستان به ظاهر دوست می باشد, راه نجات برایتان باز است – گاهی به معنی سفر است.

دی

☕️دی : دو انسان پشت به پشت : دلخوری از موضوعی – رنجیده خاطر شدن.

بهمن

☕️بهمن : سر انسان با دو دست دراز : جسارت _ باهوشی _ دارای مقام ارجمند.

فال قهوه برای متولدین اسفند ماه در روز دوازدهم اسفند ۱۴۰۱

☕️اسفند : داس : با رنج و زحمت, مالی یا نعمتی را بدست آوردن – درو کردن.

نظرات