اکسکینو

فال قهوه روزانه ۱۰ اسفند‌/ فال قهوه امروز چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱!!

0

امروز فال قهوه روزانه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ برای همه متولدین ماه ها قرار دادیم، فال قهوه امروز چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ چه نشانی برای شما دارد؟! آیا خبر خوش دارد و یا هشداری برای زندگی امروز شما دارد؟ ادامه فال قهوه چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ با تفسیر کامل برای طالع بینی و عشق و ازدواج و پیشگوئی با نحوه گرفتن فال قهوه روزانه را بخوانید.

فال قهوه روزانه ۱۰ اسفند، فال قهوه امروز چهارشنبه 10 اسفند 1401!!

فال قهوه روزانه ۱۰ اسفند، فال قهوه امروز چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱!!

☕️#فروردين : انسان در حال دعا کردن : دعای خیر والدین یا عزیزی _ بر آورده شدن حاجت.

☕️#ارديبهشت : حب : شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد – برطرف شدن مشکل.

☕️#خرداد : گوسفند : زندگی آرام و بی دغدغه – خوشبختی به شمار می آید و ناراحتیها برطرف می شود – به معنای نذر است.

☕️#تير : پروانه : بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد – ماجرای عشقی معصوم – شادی های روزانه – بلند پروازی – حساس و ظریف بودن – مهربانی – بوالهوسی.

☕️#مرداد : انسان در حال سجده : شکرانه اجابت دعا _ دعا برای برآورده شدن حاجتی.

☕️#شهريور : آفتابه : راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزاری گروهی را کردن.

☕️#مهر : چغندر : دچار یک گرفتاری می شوید ولی زود بر طرف خواهد شد.

☕️#آبان : اردک : سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.

☕️#آذر : خط مشخص و واضح : موفقیت آمیز بودن موضوع و پروژه.

☕️#دی : گردن بند پاره : قهر و جدائی – فاصله.

☕️#بهمن : سنجاب : جمع کردن مایحتاج برای روز مبادا _ زرنگی.

☕️#اسفند : گل : شادی بزرگ – دوستی واقعی – جوان حساس و خجالتی – خوشحالی بزرگ _ دوستان شفیق _ دختر یا پسر مطلوب.

نظرات