تفریحات

جملات بی وفایی عاشقانه + عکس پروفایل خیانت

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره بی وفایی همسر و جملات بی وفایی عاشقانه و عکس پروفایل خیانت و متن درباره خیانت عشق و متن درباره جدایی و عکس استوری درباره جدا شدن و متن غمگین درباره بی وفایی یار را مشاهده کنید.

جملات بی وفایی عاشقانه

جملات بی وفایی عاشقانه

با عشق به من به من خیانت کردی

دل دادم و تو رد امانت کردی

رفتی و چه آسوده ز من دل کندی

هر دو قلمت خورد اگر برگردی !

***

به خدا بگو:
زمستانش سرد نیست
جمع کند تکرار فصلهایش را !
من در تابستانش هم از بی وفایی دندان به دندان سائیده ام…

جملات بی وفایی عاشقانه

دلم را مبتلایت کرده بودم عزیز خودم را خاک بایت کرده بودم

ندانستم بی وفا هستی وگرنه همان اول رهایت کرده بودم

عکس استوری خیانت

کسی که رنگ پریدگی خزان را ادراک کرده

باشد به نیرنگ گل های رنگ رنگ دل نخواهد بست

به نامردانی چون تو دیگر دل نخواهم بست

جملات بی وفایی عاشقانه

بی وفایی کن وفایت می کنند ، با وفا باشی خیانت می کنند

مهربانی گرچه آیینه ی خوشیست ، مهربان باشی رهایت می کنند . . .

***

ازوفا پرسیدن بی وفا کیست؟ گفت :کسی که تایادش نکنی یادت نمیکنه

جملات بی وفایی عاشقانه

سخت است ؛ خیلی سخت !
وقتی بدانی او کجای زندگی توست ،
اما ندانی تو کجای زندگی او هستی !

متن غمگین بی وفایی یار

ما که در دوران خود جز بی وفا هیچ ندیدیم هرکه بعد ما وفا دید زما یاد کند

جملات بی وفایی عاشقانه

نفرین به توی نامرد که با زیباترین نقاب به چهره رفیق درآمدی

نفرین بر آن مرامی که اینگونه به اعتمادم خیانت کرد

جملات بی وفایی عاشقانه

کاش هرگز در محبت شک نبود ، تک سوار مهربانی تک نبود

کاش بر لوحی که بر جان دل است ، واژه تلخ خیانت حک نبود . . .

***

همۀ جا بوی عطرت می‌آید بی وفا عطرت از تو با وفاتر هست نیستی چرا؟

جملات سنگین بی وفایی

نمیتونم ببخشمت / دور شو برو نبینمت

تیکه ای بودی از دلم / گندیدی و بریدمت . . .

جملات بی وفایی عاشقانه

بی وفا باشی شکایت میکنند / با وفا باشی خیانت میکنند
مهربانی گرچه آیین خوشیست / مهربان باشی رهایت میکنند . . .

***

تنهایی را دوست دارم عزیز
زیرا بی وفا نیست
زیرا عشق دروغی در ان نیست

جملات بی وفایی عاشقانه

کدام شعر!

وقتی که آواز پرواز

در گلوی آسمان یخ زده است

عکس استوری بی وفا بودن

هر که را دیدم خیانت کرد و رفت

هر که با من بود یار من نبود

هر که آمد بر دلم زخمی گذاشت

خود ندانستم از این غمها چه سود

جملات بی وفایی عاشقانه

خداحافظ اي غروب عشق
خداحافظ اي طلوع لبخند
خداحافظ اي اشک و چشم
خداحافظ اي یار بی وفا خداحافظ

***

مگر بهار یادت

شکوفه زار کند زمین لبهایم را

در این زمانه که آدم به گریه منتسب است

نظرات