اکسکینو

فال ابجد ۴ اسفند / فال ابجد پنجشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۱ می‌گه امروز شما!!

0

در اینجا فال ابجد ۴ اسفند ۱۴۰۱ را برای شما اماده کرده ایم. فال ابجد روز پنجشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۱ به شما میگه: گذشته را نمی‌توان دوباره زنده كرد، گذشته برای شما می‌‌تواند چراغ راه آينده باشد.… ادامه فال ابجد پنجشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۱ را بخوانید. حالا نیت کن:

فال ابجد ۴ اسفند / فال ابجد پنجشنبه 4 اسفند 1401 می‌گه امروز شما!!

فال ابجد ۴ اسفند / فال ابجد پنجشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۱ می‌گه امروز شما!!

🔮 فال ابجد امروزت را اینجا بخون

فال ابجد ۴ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین فروردین

گذشته را نمی‌توان دوباره زنده كرد. بايد خاطره آنها را نگه داشت و با مرور اين خاطرات، از آنها درس‌های لازم را فراگرفت. گذشته برای شما می‌‌تواند چراغ راه آينده باشد. برای نیت و مقصودی که داری عجله نکن، صبر پیشه کن تا به آن برسی. خداوند همه ی بندگانش را دوست دارد پس نگران زندگیت نباش.

فال ابجد ۴ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین اردیبهشت

💟 د ب ب

پس از يك دوره ناراحتی و تنهايی، اكنون وارد مرحله تازه‌ای از زندگی شده‌ای. نیت خوبی کردی. قصد انجام هر کاری را داری ،در آن به توفیق می رسی. در هر کاری به خدا توکل کن تا کارت کامل انجام شود.

فال ابجد ۴ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین خرداد

💟 د ج د

تو آنقدر درگير مسائلت هستی كه متوجه پيرامون خود نمی‌شوی و بعضاً، كسانی كه دوستت دارند را نمی‌بينی. اين اتفاق بايد تو را نسبت به آينده اميدوار كند. موفقیت و سعادت به تو روی خواهد کرد پس غم مخور. مال یا چیزی را از دست داده ای آن را به دست خواهی آورد. در کارها به خدا توکل کن و به فکر سود و زیانش نباش.

فال ابجد ۴ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین تیر

💟 ب د ج

امروز در این حوزه نقطه آغاز شروعی خاص و فوق‌العاده است . به زودی مشکل ات برطرف میشود اما نباید از کسی توقع خیر و راحتی داشته باشی. به زودی گشایش و توفیقی نصیب تو می شود و کارت بالا می گیرد.

فال ابجد ۴ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین مرداد

💟 ب آ د

از طرف كسی برای تو پيغامی می‌رسد كه تو فكرش را هم نمی‌كردی. آنچه را که نیت و آرزو کرده ای به آن میرسی زیرا طالعت روشن است. از جانب بزرگان و اهل قلم نفع خوبی نصیبت میشود. از کار خود بهره مند میشوی و از دوستان باوفا شادمان خواهی شد. اگر قصد خرید خانه و یا ساخت بنا دارید به آن عمل کنید به صلاح و نفع شما خواهد بود.

شهریور

💟 ج د ج

هرگز در صدد افشای راز کسی نباشید و سعی کنید همواره محرم و رازنگهدار مردم باشید تا مورد اعتماد و محبوب همگان باشید.دائم به خاطر گذشته خود را سرزنش می‌کنید ولی دیگر فایده ندارد؛ بهتر است که آن را به فراموشی بسپارید و به آینده فکر کنید.

مهر

💟 د د د

به دیگران اعتماد کن اما رازت را به هر کس مگو. به زودی خبر خوشی به تو میرسد. از مسئله‌ای می‌ترسی اما فراموش نکن که کلید موفقیت شجاع و جسور بودن است. به زودی مشکلات برایت آسان‌ شده و موفقیت نصیت می شود.

فال ابجد ۴ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین آبان

💟 د ب آ

تشویش را از خودت دور کن. کارها بر وفق مراد تو خواهد شد. اگر چیزی را از خدا طلب کردی به آن می رسی. اگر قصد سفر و یا انجام معامله ای داری، آن را انجام بده برایت سودبخش است.

فال ابجد ۴ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین آذر

💟 آ ج ب

عینک بدبینی را از چشم خود بردارید. باید واقعیت را همان.گونه که هست ببینید تا بتوانید قضاوت صحیحی داشته باشید. از موضوعی بی جهت رنج می برید؛ ترسی در شما وجود دارد که هر لحظه بیشتر می شود ولی باید بدانید اینها همه نتیجه فکر و خیال زیاد و بیهوده است.

فال ابجد ۴ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین دی

💟 ب د ج

نباید از کسی توقع خیر و راحتی داشته باشی. چیزی را از دست داده ای که به زودی به دست می آوری. اگر با کسی دعوا و مخاصمه داری عاقبت به نفع تو تمام می شود. اگر چنین قصدی را اکنون دارید چند روزی صبر کنید و سپس به آن اقدام کنید. به زودی گشایش و توفیقی نصیب تو می شود و کارت بالا می گیرد.

 دی

💟 ب ب ج

در کارت گشایش دیده میشود. به زودی خبری به تو میرسد که تو را شادمان میکند. اگر قصد پیوند و خویشی داری انجام بده بسیار خوب است. اگر کسی نصیحت به تو کرد آن را بپذیر صلاح تو در آن است. امسال سال خوبی برای توست. به خدا توکل کن تا گشایش بیشتری در کارت پیدا شود.

فال ابجد ۴ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین بهمن

💟 ب د د

در موقعیت سختی قرار دارید، چرا که در انتخاب تصمیمی در زندگی دچار تردید شده‌اید و نمی‌دانید احساسی عمل کنید یا منطقی!؟ بهتر است که مدتی دست نگه دارید. آنچه را از دست داده اید دوباره به دست خواهید آورد و در جستجوی هرچه هستید، آن را خواهید یافت و از نگرانی و پریشانی نجات می‌یابید.

فال ابجد ۴ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین اسفند

💟 د ب ج

فرصت بسیار خوبی را در زندگی از دست داده‌اید ولی نباید غصه بخورید. سعی کنید به فرصت‌های دیگری که در مسیرتان قرار می‌گیرد، فکر کنید. توصیه های اطرافیان را جدی بگیرید و نگذارید نظر آنها نسبت به شما تغییر کند، کمی حوصله کرده و خشم خودتان را کنترل کنید.

نظرات