فال ابجد ۳ اسفند / فال ابجد امروز چهارشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۱ به شما می‌گوید!!

0

در اینجا فال ابجد ۳ اسفند ۱۴۰۱ را برای شما اماده کرده ایم. فال ابجد روز چهارشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۱ به شما میگه: موفقیت و سعادت به تو روی خواهد کرد پس غم مخور… ادامه فال ابجد چهارشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۱ را بخوانید. حالا نیت کن:

فال ابجد ۳ اسفند / فال ابجد امروز چهارشنبه 3 اسفند 1401 به شما می‌گوید!!

فال ابجد ۳ اسفند / فال ابجد امروز چهارشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۱ به شما می‌گوید!!

🔮 فال ابجد امروزت را اینجا بخون

فال ابجد ۳ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین فروردین

*د ج د

خود را در دامی اسیر ساخته ای که همه راهها به سویت سد شده و هیچ کمکی از هیچ کس بر نمی آید. اکنون چاره ای نداری جز آنکه صبر پیشه کنی و به خدا توسل کنی تا از این گرفتاری نجات یابی. موفقیت و سعادت به تو روی خواهد کرد پس غم مخور. مال یا چیزی را از دست داده ای آن را به دست خواهی آورد. در کارها به خدا توکل کن و به فکر سود و زیانش نباش.

فال ابجد ۳ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین اردیبهشت

*ج د ج
شور و هیجانی عجیب در سر و هیاهویی در دل داری. اگر صبر داشته باشی به مقصود میرسی. گشایشی در کارت دیده میشود. باید برای رسیدن به مقصود خود همت و کوشش کنی. به شدت بلندپروازی و آرزوهای بزرگ دلت را پر کرده است. امیدوار باش که روزی به مقصود خود خواهی رسید.

فال ابجد ۳ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین خرداد

*ج ب د

در انتخاب دوستان و همنشینان دقت بسیار کن و به پند و اندرز بزرگان توجه داشته باش. به اطراف خود با چشم بصیرت نگاه کن و عمر پرارزش خود را صرف غم خوردن مکن که سختی راه زندگی در مقابل بزرگی و ارزش اهداف انسان آسان می شود. طالع خوبی داری و در نعمت و رحمت به رویت گشوده است و به مقصودی که داری میرسی. شکر خدا را به جا آور تا به مقصود نزدیکتر شوی.

تیر

* د د ب

امسال برای تو بهتر از هر سال دیگر است. به عزت و موقعیت خوبی دست پیدا میکنی. به زودی خبری خوشحال کننده دریافت میکنی. اگر قصد انجام کاری را داری به آن عمل کن، با موفقیت همراه خواهد بود. تو می توانی به مراتب عالی معنویت برسی. این جوهر در وجود تو نهفته است، از آن بهره بگیر.

فال ابجد ۳ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین مرداد

*ب آ ج

چشم های خود را باز کن و با چشم بصیرت به وجود خود بنگر. چرا متوجه شأن والای خود نیستی و خود را در گیرودار دنیای بی ارزش مادی اسیر کرده ای؟ این حصار را بشکن و به چیزهای خیلی بالاتر فکر کن. تو می توانی به مراتب عالی معنویت برسی. این جوهر در وجود تو نهفته است، از آن بهره بگیر.

 شهریور

*ب آ آ

زوزها و هفته ها از عمر عزیز خود را در انتظار گذرانده ای، غافل از این که عمر در گذر است و زمان در انتظار کسی نمی ماند. اکنون دیگر بهتر آن است که به جای انتظار کشیدن و در آرزوها راکد ماندن از زندگی خود لذت ببری و فردا را با دستهای توانای خود بسازی. طالعت نشانگر صحت و سلامت و گشایش در رزق و روزی برای توست

مهر

*ب د آ

به زودی از مشکلات و گرفتاری ها رها میشوی. منتظر دست خیر دیگران نباش و خودت همت کن. گمشده ای را پیدا میکنی. اگر با کسی مشکلی داری عاقبت به نفع تو تمام میشود. به زودی گشایش و توفیقی نصیب تو میشود و در کارهایت موفق خواهی بود. کسی را در نظر داری ولی در دل سپردن به او دچار تردید هستی. خیالت راحت باشد می توانی به او اطمینان کنی.

فال ابجد ۳ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین آبان

با خود عهد و پیمانی بسته ای که تا پایان عمر به این عهد وفاداری و آن حفظ زندگی سعادتمند با کسانی است که دوستشان داری. کسانی که با داشتن آنها از هر زیبایی و شادی دیگری بی نیاز هستی. بدان که این زندگی به لطف خدا به این مرحله رسیده، پس شاکر باش و التفاتی به وسوسه های حسودان بداندیش نکن.

فال ابجد ۳ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین اذر

*آ د ج

طالعت خوب است اما از نیتی که کرده ای منصرف شو تا عاقبت کارت خیر شود. از بدیها پرهیز کن. رازت را نگه دار تا در حق تو دروغ نگویند از خوابی که دیده ای نترس عاقبت خوب خواهد شد ،اما آن را برای کسی بازگو نکن. از همنشین بد دوری کن یک نفر که نان و نمک تو را میخورد و ادعای دوستی با تو را دارد، با تو روراست نیست البته نمیتواند صدمه ای به تو بزند ولی مراقب او باش و به خدا توکل کن

فال ابجد ۳ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین دی

*ب ج د

مدتی است دچار مشکلات مالی شده ای و به علت ضعف مالی در عشق خود دچار تردید گشته ای، اما بدان که به زودی مشکلت حل خواهد شد. غصه گذشته را مخور و به آینده بیاندیش و نگران هیچ چیز نباش که خداوند کریم و رحیم است

فال ابجد ۳ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین بهمن

*ج آ ‌آ

متاسفانه عزیزی را که با خون دل و رنج بسیار به دست آورده بودی، از دست دادی. رشته کار و زندگی از دستت در رفته و افتاده و نالان شده ای. سختی و رنج، همراهان همیشگی انسانند. گرچه تا او را داشتی قدرش را ندانستی و از او غافل شدی اما تا خدایی هست نااامیدی معنا ندارد. به خدا توکل کن و از جا برخیز که زندگی هنوز ادامه دارد.

فال ابجد ۳ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین اسفند

*د ج ب

در چند روز آینده خبر خوشی به تو میرسد. یک طلب سوخته و یا یک چیز گم شده را به دست می آوری. کارها بر وفق مراد تو خواهد بود. سود یا پول زیادی نصیبت میشود. با دوستان خوب مشورت کن، چون از راهنمایی آنها سود خواهی برد و مال حلال خوبی به دست می آوری قدر آن را بدان و شکر خدا کن. میتوانی از آن به افراد مستحق احسان کنی تا اجر معنوی نصیبت شود.

نظرات