تفریحات

برنامه کامل و ساعت بازیهای جام ملتهای آسیا ۲۰۱۹

0

برنامه کامل و ساعت بازیهای جام ملتهای آسیا ۲۰۱۹

هفدهمین دوره جام ملتهای آسیا از روز شنبه ۱۵ دی در کشور امارات آغاز خواهد شد. در این دوره از مسابقات ۲۴ تیم در مرحله نهایی حضور خواهند داشت. مدافع قهرمانی این دوره از رقابت ها ، کشور استرالیا است.

جام ملتهای آسیا

برنامه کامل جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ امارات

🔶️گروه یک
امارات – تایلند – هند – بحرین
۱۵ دی : امارات – بحرین 🏟 استادیوم زاید ابوظبی
۱۶ دی : تایلند – هند 🏟 استادیوم آل نهیان ابوظبی
۲۰ دی : بحرین – تایلند 🏟استادیوم آل مکتوم دبی
۲۰ دی : هند – امارات 🏟 استادیوم زاید ابوظبی
۲۴ دی : امارات – تایلند 🏟 استادیوم هزاع بن زاید العین
۲۴ دی : هند – بحرین 🏟 استادیوم الشارجه

جام ملتهای آسیا
……………………………………………
🔶️گروه دو
استرالیا – سوریه – فلسطین – اردن
۱۶ دی : استرالیا – اردن 🏟استادیوم هزاع بن زاید
۱۶ دی : سوریه – فلسطین 🏟 استادیوم الشارجه
۲۰ دی: اردن – سوریه 🏟 استادیوم خلیفه بن زاید العین
۲۱ دی : فلسطین – استرالیا 🏟استادیوم مکتوم بن راشد دبی
۲۵ دی : استرالیا – سوریه 🏟استادیوم خلیفه بن زاید العین
۲۵ دی : فلسطین – اردن 🏟استادیوم محمد بن زاید ابوظبی

جام ملتهای آسیا
……………………………………………
🔶️گروه سه
کره جنوبی – چین – قرقیزستان – فیلیپین
۱۷ دی : کره جنوبی – فیلیپین 🏟استادیوم آل مکتوم دبی
۱۷ دی : چین – قرقیزستان 🏟 استادیوم خلیفه بن زاید العین
۲۱ دی: فیلیپین – چین 🏟 استادیوم محمد بن زاید ابوظبی
۲۱ دی : قرقیزستان – کره جنوبی 🏟استادیوم هزاع بن زاید العین
۲۶ دی : کره جنوبی – چین 🏟استادیوم آل نهیان ابوظبی
۲۶ دی : قرقیزستان – فیلیپین 🏟استادیوم آل مکتوم دبی

جام ملتهای آسیا
……………………………………………

گروه ایران در جام ملتهای آسیا ۲۰۱۹

🔶️گروه چهار
ایران🇮🇷- عراق – ویتنام – یمن
۱۷ دی : ایران🇮🇷- یمن 🏟استادیوم محمد بن زاید ابوظبی
۱۸ دی : عراق – ویتنام 🏟 استادیوم زاید ابوظبی
۲۲ دی: یمن – عراق 🏟 استادیوم الشارجه
۲۲ دی : ویتنام – ایران🇮🇷 🏟استادیوم آل نهیان ابوظبی
۲۶ دی : ایران🇮🇷- عراق 🏟استادیوم مکتوم بن راشد دبی
۲۶ دی : ویتنام – یمن 🏟استادیوم هزاع بن زاید العین

جام ملتهای آسیا
……………………………………………
🔶️گروه پنج
عربستان – قطر – لبنان – کره شمالی
۱۸ دی : عربستان – کره شمالی 🏟استادیوم مکتوم بن راشد دبی
۱۹ دی : قطر – لبنان 🏟 استادیوم هزاع بن زاید العین
۲۲ دی: لبنان – عربستان 🏟 استادیوم مکتوم بن راشد دبی
۲۳ دی : کره شمالی – قطر 🏟استادیوم خلیفه بن زاید العین
۲۷ دی : عربستان – قطر 🏟استادیوم زاید ابوظبی
۲۷ دی : لبنان – کره شمالی 🏟استادیوم الشارجه

جام ملتهای آسیا
……………………………………………
🔶️گروه شش
ژاپن – ازبکستان – عمان – ترکمنستان
۱۹ دی : ژاپن – ترکمنستان 🏟استادیوم آل نهیان ابوظبی
۱۹ دی : ازبکستان – عمان 🏟 استادیوم الشارجه
۲۳ دی: ترکمنستان – ازبکستان 🏟 استادیوم زاید ابوظبی
۲۳ دی : عمان – ژاپن 🏟استادیوم مکتوم بن راشد دبی
۲۷ دی : ژاپن – ازبکستان 🏟استادیوم محمد بن زاید ابوظبی
۲۷ دی : عمان – ترکمنستان 🏟استادیوم خلیفه بن زاید العین

   جام ملتهای آسیا

نظرات