arongroups

فال‌ قهوه ۱ اسفند ماه / فال قهوه امروز دوشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۱ چه می‌گه!!

0

اینجا فال قهوه ۱ اسفند ۱۴۰۱ برای همه متولدین ماه ها قرار دادیم، فال قهوه روز دوشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۱ چی میگه؟ و چه نشانی برای شما دارد؟ آیا تقدیر خوبی دارد یا خیر؟! ادامه فال قهوه دوشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۱ با تفسیر کامل برای طالع بینی و عشق و ازدواج و پیشگوئی با نحوه گرفتن فال قهوه را بخوانید.

فال‌ قهوه ۱ اسفند ماه / فال قهوه امروز دوشنبه 1 اسفند 1401 چه می‌گه!!

فال‌ قهوه ۱ اسفند ماه / فال قهوه امروز دوشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۱ چه می‌گه!!

☕️فروردین: آدم : ملاقات کننده ای خواهیدداشت – گاهی ممکن است همراه با اختلاف با اطرافیان باشد.

دهان : سخنان نیکو و سودمند شنیدن – دلالت بر خوشی زندگی است – گفتگو – بازگو شدن ناگفته ها

تخت : به سفری بزرگ میروید و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شوید.

کشتی : بدست آوردن ثروت مشروع – ارث – مسافرت دریا و سفری خوش – خبری خوب – سفری طولانی

اره : نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره گیری از آنها وجود دارد.

فال قهوه ۱ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین ادریبهشت

☕️در فال قهوه شما دیده شد!

قفل و کلید : پیدایش راه حل – ازدواج

مرغ : به مال و ثروتی دست پیدا میکند ولی مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید.

پنجره باز : یك گرفتاری، اما با عاقبت خوش

خرس : دشمن بدطینت، احمق و تند خو – از این خصلتها دوری کنید – تکیه گاه – یاور- متکی به کسی یا چیزی

چکش : موفقیت در مشکلات – در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.

فال قهوه ۱ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین خرداد

☕️در فال قهوه شما دیده شد!

خورشید : روشنی عقل و هوش و دانش است – به استعداد فوق العاده ای میرسید – برکتی بزرگ – حمایت والدین

گلابی : نجات پیدا کردن از مشکلات مالی – بفکر اندوخته باشید، سهل انگار نباشید.

آبشار : پیشرفت شما در کار و رسیدن به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد.

عقرب : جدائی – هرج و مرج – حسادت – رنج و زحمت و تحمل خسارت.

انسان در حال دعا کردن : دعای خیر والدین یا عزیزی – بر آورده شدن حاجت

فال قهوه ۱ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین تیر

☕️در فال قهوه شما دیده شد!

کشتی : بدست آوردن ثروت مشروع – ارث – مسافرت دریا و سفری خوش – خبری خوب – سفری طولانی

اره : نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره گیری از آنها وجود دارد.

زنگوله : بگو مگو – دعوا و مرافعه – بگو مگو با اقوام و خویشان، صبور باشید.

لکه های روشن : روشنی در فکر و عمل – گشایش – نیکبختی

خرچنگ : بد اخلاقی – کینه توزی – فرومایگی – احتیاط را از دست ندهید.

فال قهوه ۱ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین مرداد

☕️در فال قهوه شما دیده شد!

چکش : موفقیت در مشکلات – در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.

گل : شادی بزرگ – دوستی واقعی – جوان حساس و خجالتی – خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب

انسان در حال دعا کردن : دعای خیر والدین یا عزیزی – بر آورده شدن حاجت

موش : ریا کار و زیان بار، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی و خیانت – حرفهای زنانه – غیبت – میهمانی های زنانه

مار : سمبل دشمنی است – دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند – امانت – افترا – خدعه – حسادت – ریای زن یا مرد

شهریور

☕️در فال قهوه شما دیده شد!

کوه : از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها

سد : موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده

V (انگلیسی) : پیروزی و موفقیت

پرچم : ممکن است مشکلاتی در راه باشد. از صحنه خارج نشوید تا به نتیجه برسید.

پرنده : خبر خوش – ملاقاتهای سودمند و شادی بخش – ارمقان خوبی در راه دارید – خبر دهنده بخت و اقبال است.

فال قهوه ۱ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین مهر

☕️در فال قهوه شما دیده شد!

شلوغی : شرکت در یک اجتماع

شمشیر : مبارزه با دشمن – سعی کنید مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.

انسان در حال سجده : شکرانه اجابت دعا – دعا برای برآورده شدن حاجتی

اره : نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره گیری از آنها وجود دارد.

تاج : یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است – در یک دعوا فاتح شدن

آبان

☕️در فال قهوه شما دیده شد!

اسب سوار : فرد تازه ای در زندگی – خبر خوش – نامزدی – برطرف شدن دلتنگی و آرزوها – مهمان – دوستی

فنجان : در اثر کار و کوشش، نتیجه مطلوب بدست آوردن – هدیه و پاداش گرفتن.

در : کار با ادارات دولتی – کار اداری

حب : شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد – برطرف شدن مشکل

انسان در حال سجده : شکرانه اجابت دعا – دعا برای برآورده شدن حاجتی

آذر

☕️در فال قهوه شما دیده شد!

خنجر : گرفتاری – کسالت – از دوستان ناباب بپرهیزید.

خط منکسر (شکسته) : کار های در هم – فقر اقتصادی – بی پولی

لامپ : به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید – در ازدواج خوشبخت خواهید شد.

نیزه : به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت – مسافرت دریائی.

چتر : احتمالا از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار میگیرید ولی تصمیم آنی نگیرید – به محافظت و ایمنی در برابر مشکلات اشاره دارد.

فال قهوه ۱ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین دی

☕️در فال قهوه شما دیده شد!

ماهی : موفقیت و شانس – گاهی خوشحالی کوتاه مدت – پول – سعادت

کوه : از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها

خرس : دشمن بدطینت، احمق و تند خو – از این خصلتها دوری کنید – تکیه گاه – یاور- متکی به کسی یا چیزی

گلابی : نجات پیدا کردن از مشکلات مالی – بفکر اندوخته باشید، سهل انگار نباشید.

لامپ : به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید – در ازدواج خوشبخت خواهید شد.

فال قهوه ۱ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین بهمن

☕️در فال قهوه شما دیده شد!

خورشید : روشنی عقل و هوش و دانش است – به استعداد فوق العاده ای میرسید – برکتی بزرگ – حمایت والدین

زنبور : شخص مزاحم – از آدم پست و فرومایه آزار دیدن.

باز : آسایش – شادی – بشارت دادن – رسیدن به مراد و یافتن مال.

بینی : قدرت تشخیص – حس فعال

چرخ : چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است، مطیع سرنوشت باشید.

فال قهوه ۱ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین اسفند

☕️در فال قهوه شما دیده شد!

شتر : ثروت ماندگار – خیر و برکت – روزی فراوان

عقرب : جدائی – هرج و مرج – حسادت – رنج و زحمت و تحمل خسارت.

گاو : فراوانی محصولات – نعمت فراوان بدست آوردن

صدف : دیدار با دوستان دور دست – شرکت در جشن عروسی – شادی زیاد

عینک : افراد عاقل و روشن – روشن بینی و قضاوت صحیح و درست.

نظرات