تفریحات

فال قهوه ۲۲ بهمن ماه / فال قهوه شنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ می گوید!

0

در اینجا فال‌ قهوه شنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ برای همه متولدین ۱۲ ماه سال در این مقاله قرار دادیم، ادامه فال قهوه شنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ با تفسیر کامل برای طالع بینی و عشق و ازدواج و پیشگوئی با نحوه گرفتن فال قهوه را بخوانید.

کاربر محترم، فال و پیشگویی جنبه سرگرمی دارد و فقط خداست که از همه چیز و همه اتفاقات زندگی ما خبر دارد.

فال قهوه ۲۲ بهمن ماه / فال قهوه شنبه 22 بهمن ۱۴۰۱ می گوید!

فال قهوه ۲۲ بهمن ماه / فال قهوه شنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ می گوید!

🔮 فال قهوه شنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۱

️️️️☕️ فروردین:پاکت : دریافت خبری شاد – از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

صدف : دیدار با دوستان دور دست – شرکت در جشن عروسی – شادی زیاد

حلقه گل : غصه ای که تمام می شود – رهایی از غصه ها

دو انسان پشت به پشت : دلخوری از موضوعی – رنجیده خاطر شدن

دیگ : صاحب خانه – کدبانوی خانه – خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.

☕️ ارديبهشت ☕️

میز : به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.

جعبه : داشتن همسری همدم و معاشر که کمتر ناسازگاری میکند.
شانه : دوستان ناباب و به ظاهر فریبنده – آنهائی که گمراه می کنند، از ایشان دوری کنید.
دانه تسبیح : عشق – صاحب بچه شدن – ظرافت
فیل : سمبل بزرگی، قدرت و منزلت – دوست دانشمند، با آنها هم صحبت شوید – قدرت و موفقیت
قایق : بالا رفتن از ناهمواریها و رسیدن به معشوق – عشق و دوستی.

☕️ خرداد ☕️

نخود : نشانگر غم و اندوه است، در اثر مقاومت آن را پشت سر خواهید گذاشت.

جارو : خادم و خدمتکار – مرتفع شدن غم و اندوه – به انتها رسیدن مشقت ها – پشت سر گذاشتن بدی ها

سپر : پناه دهنده از امور ناپسند – محافظت شده از جائی.

کتاب : گشایش در کارها – دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. – تحصیل – تفکر

اتومبیل : دلیل بر آن باشد که سفری دور و دراز در پیش دارید.

☕️ تیر ☕️

چاقو : طلاق و جدائی – بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی – قطع ارتباط – درگیری و دعوا – دعوای غیر منطقی – خشونت

تخت : به سفری بزرگ میروید و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شوید.

آدم : ملاقات کننده ای خواهیدداشت – گاهی ممکن است همراه با اختلاف با اطرافیان باشد.

خط مستقیم کوتاه : زندگی آرام – خوش و متوسط

خرگوش : زود رنج – در برابر حادثه سریع خود را میبازید – درواقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.

☕️ مرداد ☕️

قطار : مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک بودن.

حوض : علم و دانش، از علم و دانش زیاد بهره مند شدن – علم تان افزونی میابد.

اره : نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره گیری از آنها وجود دارد.

قلب : روابط عاطفی

کمان : فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید، فرزندی پسر – به دست آوردن موفقیت به سختی – به مشقت نیز تعبیر می شود.

☕️ فال قهوه ۲۲ بهمن ماه شهریور ☕️

کوزه : به وصال رسیدن – همبستر شدن – نزدیکی.

نامه : خبر های خوش که مدتها انتظارش را میکشید به شما خواهد رسید.

درخت : فراوانی – پیروزی در بازی – گشاده دستی – شانس در بخت آزمایی

تخم مرغ : در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهید شد – موفقیت و خوشحالی.

چکش : موفقیت در مشکلات – در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.

ماهی : موفقیت و شانس – گاهی خوشحالی کوتاه مدت – پول – سعادت

☕️ مهر ☕️

گاو : فراوانی محصولات – نعمت فراوان بدست آوردن

دست در دست بودن یک زن و مرد : ازدواج – مشارکت

چرخ : چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است، مطیع سرنوشت باشید.

آتش بازی : مشاجره، مشکلات شخصی ناگوار

جام : ریخت و پاش – ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان – جمع شدن دوستان قدیمی

تبر : با مشکلات مقابله کنید تا شکست نخورید.

☕️ آبان ☕️

صخره : خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل

دیوار : مانع – دفاع از حریم – وضع و حالتان در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد.

گل : شادی بزرگ – دوستی واقعی – جوان حساس و خجالتی – خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب

پلنگ : دشمن قوی و تواناست ، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.

تخت خواب : ازدواج – گاهی مواقع کسالت – به سفر بزرگی می روید و به جاه و مقامی خواهید رسید و بر دشمنان غالب می شوید.

استخوان : نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می گذرد.

☕️ آذر ☕️

ابرو : نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.

دیگ : صاحب خانه – کدبانوی خانه – خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.

زن : رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید – شادی

آدم : ملاقات کننده ای خواهیدداشت – گاهی ممکن است همراه با اختلاف با اطرافیان باشد.

جارو : خادم و خدمتکار – مرتفع شدن غم و اندوه – به انتها رسیدن مشقت ها – پشت سر گذاشتن بدی ها

لامپ : به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید – در ازدواج خوشبخت خواهید شد.

☕️ دی☕️

کوه : از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها

جام : ریخت و پاش – ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان – جمع شدن دوستان قدیمی

تخم مرغ بزرگ : بخت و اقبال بزرگ

مرغابی : دعوت به مهمانی و جشن – سمبل پاکی – عشق و سعادت زناشوئی – به مجلس باشکوهی دعوت خواهید شد.

جعبه : داشتن همسری همدم و معاشر که کمتر ناسازگاری میکند.

بار و اندوخته : پس انداز

دو انسان چهره به چهره : گفتگو و سازگاری در پیش دارید

☕️بهمن ☕️

زنگوله : بگو مگو – دعوا و مرافعه – بگو مگو با اقوام و خویشان، صبور باشید.

نیزه : به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت – مسافرت دریائی.

خط : موفقیت آمیز بودن موضوع و پروژه
پیمانه : نظم و نظام در کارها داشتن، راستی و درستی با مردم است. مخصوصا در معامله انصاف را رعایت میکنید.

مار : سمبل دشمنی است – دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند – امانت – افترا – خدعه – حسادت – ریای زن یا مرد

☕️ فال قهوه ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ ماه اسفند ☕️

راه : به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می شود.

انگشتری : از صاحب مهر و نقش و نشان به شما ثروتی خواهد رسید.

مربع : میراث و سود را توضیح می دهد – خانه تازه – سعادت – بشارت و شادی – شور عشق

دست : دوستی و مهربانی، آن را با مهربانی بپذیرید – توانمندی در عمل – قدرت
تاج : یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است – در یک دعوا فاتح شدن

مرغابی : دعوت به مهمانی و جشن – سمبل پاکی – عشق و سعادت زناشوئی – به مجلس باشکوهی دعوت خواهید شد.

نظرات