۷ متن رضایت نامه والدین برای اردو دانش آموزی رسمی و محترمانه (pdf و دانلود)

0

۷ متن رضایت نامه والدین برای اردو دانش آموزی رسمی و محترمانه (pdf و دانلود)

متن رضایت نامه اردو : با توجه به نزدیک شدن ایام تعطیلات و مناسبت ها برای اردو دانش آموزی ما در این مطلب ۶ متن رضایت نامه والدین برای اردو و بازدید دانش آموزی رسمی و محترمانه را اماده کرده ایم که می توانید با چاپ pdf و پرینت گرفتن از این متن ها برای نوشتن متن رضایت نامه فرزندانتان و پر کردن فرم رضایتنامه استفاده کنید تا به راحتی برای اردوی دانش آموزی و بازدیدها راهی شود.

متن رضایت نامه اردو

دانلود فرم رضایت نامه اردو برای مدرسه pdf

بسمه تعالی

شماره :

تاریخ:

«فرم رضایتنامه»

اینجانب …………………………… ولی دانش آموز کلاس :…………………. راهنمایی از مدرسه راهنمایی شهید چمران با آگاهی کامل از زمان و مکان اجرای برنامه بازدید/اردو ………………………. رضایت دارم که فرزندم به نام …………………………….. از تاریخ ……………………… لغایت …………………………… در برنامه فوق الذکر شرکت نماید و رضایت خود را با امضاء (اثر انگشت ) در ذیل این نامه اعلام میدارم. نام و نام خانوادگی ولی دانش آموز اثرانگشت/امضا بدینوسیله صحت اثر انگشت / امضا ولی قانونی دانش آموز…………….. مورد تائید این آموزشگاه می باشد.

فرم رضایت نامه اردو شماره ۲

بسمه تعالی

شماره:………….

تاریخ:……………

رضایت نامه

ولی محترم دانش آموز……………………………کلاس……………… با سلام واحترام مدرسه راهنمایی …………………..در نظر دارد اردوی دانش آموزی روز………….مورخ………………….در……….. برگزارکند چنانچه باشرکت فرزندتان موافقت دارید رضایت نامه زیر را تکمیل و به مدرسه تحویل دهید.

یادآوری می نمایددرصورتی که تغییراتی در برنامه لازم شود سرپرست اردو با مشورت مربیان اتخاذ تصمیم خواهند نمود.

خواهشمند است چنانچه فرزندتان به بیماری خاصی مبتلا است و یا نکته ای در مورد ایشان مدنظر است که در طول اردو باید رعایت شود

در زیر مرقوم فرمائید نام و نام خانوادگی مدیر مدرسه راهنمایی ……………. مدیریت محترم مدرسه راهنمایی ………………………. با سلام بدین وسیله رضایت کامل خودرابابرنامه فوق الذکر و اعزام فرزندم اعلام می کنم.

امضاء ولی

موارد قابل ذکر توسط اولیاء:

قابل توجه اولیاءمحترم:

۱-هزینه این اردو با کلیه مخارج ……………… به صورت علی الحساب می باشد.

۲-از آوردن وسایل اضافی خودداری نمائید و مسئولیت با خود شماست.

۳-رعایت کلیه نکات ایمنی و اخلاقی در طول اردو الزامی می باشد.

۴-کلیه دانش آموزان راس ساعت ۴۵/۶ صبح در مدرسه باشند.

۵-دفترچه بیمه، حوله، شامپو، شرت مایو، روفرشی به همراه داشته باشید.

به امید موفقیت شماعزیزان درطول اردو سفر خوب وخوشی داشته باشید

7 متن رضایت نامه والدین برای اردو دانش آموزی رسمی و محترمانه (چاپ و دانلود)

متن رضایتنامه اردوی دانش آموزی از طرف مدیر مدرسه ۳

بسمه تعالی

رضایت نامه

ولی محترم دانش آموز: ………………………… کلاس ………………………. با سلام و احترام؛ این مدرسه در نظر دارد برنامه استخر دانش آموزی را که در روز ……………………………….. مورخه …………………………. در محل مدرسه به تصویب شورای مدرسه رسیده است را در روز ……………………….. مورخه ………………………………… برگزار نماید.

چنانچه با شرکت فرزندتان در این برنامه موافقت دارید رضایت نامه زیر را تکمیل نموده و تا روز ….. به دفتر مدرسه تحویل نمائید.

چنانچه نکته ای در مورد فرزندتان مد نظر سرپرستان باید قرار گیرد را مرقوم فرمائید.

توضیح: مدرسه تنها در قبال آنچه شما قید می کنید مسئولیت دارد.

توجه: ۱ همراه داشتن مایو، صابون و حوله الزامی است.

۲ از همراه داشتن وسایل گران قیمت خودداری شود.

در صورت مفقود شدن، مسئولیت بر عهده صاحب آن خواهد بود.

۳ از دویدن و شوخی های بیمورد اکیداً اجتناب گردد.

نام و نام خانوادگی ولی امضاء و اثر انگشت

مدیر مدرسه ……

دانلود فرم رضایت نامه والدین برای اردو

متن رضایتنامه اردوی دانش آموزی از طرف پدر و مادر ۴

بسمه تعالی مدیریت محترم مدرسه؛

با سلام،

اینجانب …………………………………… ولی دانش آموز مذکور، رضایت کامل خود را مبنی بر حضور فرزندم در برنامه … یاد شده را اعلام می دارم.

نام و نام خانوادگی ولی امضاء و اثر انگشت

نحوه نوشتن رضایتنامه برای اردو

متن رضایت نامه اردو ۵

با سلام به اطلاع اولیاء محترم دبستان ولایت می رساندکه برنامه اردو و فرم مربوط به رضایت نامه در ذیل آورده شده است .

فرم شماره ۱- رضایت نامه دانش آموز باسمه تعالی ولی محترم دانش آموز :……………………. کلاس : …………….. باسلام واحترام این مدرسه درنظر دارد برنامه اردو دانش آموزی راکه به تصویب شورای مدرسه رسیده است ….. برگزار نماید .چنانچه باشرکت فرزندتان در این برنامه موافقت دارید رضایت نامه زیر را تکمیل و تا تاریخ ….. به مدرسه تحویل فرمائید . ضمنا برنامه های پیش بینی شده به شرح پیوست اعلام می گردد. خواهشمند است چنانچه فرزند شما به بیماری خاصی مبتلاست یا باید داروی خاصی را مصرف کند و یا نکته ای در مورد ایشان مدنظر است که سرپرست و مربیان اردو باید در جریان باشند در قسمت موارد قابل ذکر ، مرقوم فرمایید.

قابل توجه اولیاء محترم : مبلغ … تومان به همراه فرم رضایت نامه به دفتر …. تحویل نمایید .

توضیح : مدرسه در قبال آنچه که شما قید می فرمایید مسئولیت دارد. مدیر ….

باسمه تعالی

مدیریت محترم مدرسه باسلام اینجانب ولی دانش آموز کلاس دوره ابتدایی رضایت کامل خودم را مبنی بر حضور فرزندم در برنامه اردو دانش آموزی …. اعلام می دارم .

نام و نام خانوادگی ولی دانش آموز امضاء یا اثرانگشت

تذکر: صحت امضاء باتطبیق سوابق مدرک تحصیلی موجود و اثر انگشت بصورت حضوری ، احراز می گردد.

متن رضایت نامه مدیر مدرسه برای اردو

شماره ۶

اینجانب ولی دانش آموز …….. دانش آموز مدرسه …………. پایه ………… رضایت خود را با اعزام فرزند خود به اردوی تفریحی از تاریخ ………. لغایت ………… تاریخ اعلام می دارم

متن رضایت نامه والدین برای اردو ۷

اینجانب ولی دانش آموز ……..
دانش آموز مدرسه …………. پایه ………… رضایت خود را با اعزام فرزند به …جهت شرکت در طرح ولایت بسیج دانش آموزی، از تاریخ ………. لغایت ……….. را اعلام می نمایم.
امضائ و اثر انگشت ولی دانش آموز
امضاء فرمانده واحد بسیج دانش آموزی

نظرات