اکسکینو

فال ابجد ۱۸ بهمن / فال ابجد امروز سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ به شما می گوید

0

ما امروز اینجا فال ابجد ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ آماده کرده ایم که متناسب با ماه تولدتان است و می گوید هر نیت و قصدی که داری بر آورده خواهد شد. ادامه فال ابجد سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ را بخوانید. حالا نیت کن:

فال ابجد ۱۸ بهمن / فال ابجد امروز سه شنبه 18 بهمن 1401 به شما می گوید

فال ابجد ۱۸ بهمن / فال ابجد امروز سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ به شما می گوید

فال ابجد امروز را اینجا بخوان

فال ابجد ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین فروردین

● آ ج د ●

امروز از نظر عاطفی (عشق و محبت)، احساس خوشبختی زیادی خواهی داشت. هر نیت و قصدی که داری بر آورده خواهد شد ، چه مادی و چه معنوی. به زودی پول، ملک یا مقامی به دست می آوری. کسی قصد صدمه زدن به شما را دارد، موفق نمی شود ولی مراقب باش چون آدم حیله گری است. اگر چیزی را از دست داده ای دوباره به دست می آوری. اگر قصد انجام کاری داری ،دودل نباش ،آن کار را انجام بده چون به مقصود می رسی.

فال ابجد ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین اردیبهشت

● ب د آ ●

امروز فرصتی تازه‌ای به وجود می‌آید كه می‌توانی خطای گذشته را جبران كنی. طالعت خوب است اما از نیتی که داری دوری کن. پشیمانی دارد و غمگین خواهی شد. نباید چنین قصدی را دنبال کنی. شخصی سیاه چهره با تو دشمنی دارد از او بزر حذر باش. مدتی است که کارت خوب نیست، اما اگر صبر داشته باشی گشایش در کارت دیده میشود و به مرادت میرسی

فال ابجد ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین خرداد

● ب د آ ●

مورد افترا و تهمت قرار گرفته اید بی قراری نکنید و خودتان را به خداوند بسپارید، مطمئن باشید که سزای عمل بدکاران را خواهد داد. پولی به دستتان می رسد که باید مقداری از آن را صرف امورات خداوندی کنید و مقداری از آن را هم پس انداز نمایید تا در دوران سخت به کارتان بیاید.

فال ابجد ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین تیر

● ب آ ج ●

شاید آنطور که می‌خواهید شرایط مالی برایتان پیش نرود اما به زودی اوضاع به نفع تان خواهد شد. وصلت و ازدواج در پیش دارید که بسیار به خیر و صلاح تان می باشد پس تردید را کنار بگذارید. خبرهای خوشی به دستتان میرسد که شما را از ناامیدی میرنجاند. اگر می خواهید وارد کاری شوید که می دانید برایتان دردسر است بسیار مراقب باشید و بی گدار به آب نزنید.

فال ابجد ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین مرداد

● د آ ب●

در این نیت که کرده ای هیچ خیری نیست ازآن چشم پوشی کن. اگر رنج و آسیبی به تو رسیده است به خاطر چشم زخم است. باید صبر کنی تا گره کارت باز شود. با کسی در این مورد صحبت نکن و از خصومت بپرهیز. به زودی تغییر محسوسی در زندگیت پدید می آید به خداوند توکل کن و منتظر بمان.

شهریور

● ب آ ج ●

به زودی گره از کارتان گشوده خواهد شد شما می توانید به سربلندی و موفقیت های بالای خودتان را برسانید اگر گمشده‌ای دارید به زودی پیدایش می کنید،، و این باعث خوشحالی و آرامش گرفتن روح و روان شما می شود، اگر قصد رفتن به سفری را دارید به سلامتی این سفر را طی خواهید کرد.

مهر

● د د ب ●

امروز فرصتی برای دوستی یا آشنا شدن با فردی جديد خواهی یافت. گر قصد سفر داری برو، نفع خوبی از آن خواهی برد. اگر قصد انجام کار خیری داری به آن عمل کن. مراقب باش تا گناه نکنی و برای بهتر شدن کارها به خداوند توکل کن.

فال ابجد ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین آبان

● ب آ ب ●

در قلمرو عشق و روابط عاطفی، تحول مهمی اتفاق می‌افتد كه برای تو تعيين‌كننده خواهد بود. نیتت بر آورده می شود و به آرامش و سلامت و سعادت میرسی. هر قصد و نیتی که داری به آن عمل کن چون طالعت سعد است و همه چیز بر وفق مراد تو خواهد بود.

آذر

● د ب آ ●

با توکل به خدا مسیری که آغاز کرده اید را با موفقیت پشت سر بگذارید و نتایج خوبی هم نصیبتان شود. اگر می خواهید سفری را آغاز کنید سعی کنید به یک شهر مذهبی باشد تا روحیه تان بازیابی شود. ضرر و زیان مالی در پیش دارید مراقب باشید و حواستان را جمع کنید.

فال ابجد ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین دی

● ب د د ●

امروز از يک ديدار غيرمترقبه قلبت به هيجان می‌آيد. طالعت روشن است. تشویش را از خودت دور کن. کارها بر وفق مراد تو خواهد شد. اگر چیزی را از خدا طلب کردی به آن می رسی. اگر قصد سفر و یا انجام معامله ای داری، آن را انجام بده برایت سودبخش است.

فال ابجد ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین بهمن

● آ ج آ ●

از نظر احساسی در آرامش کامل به سر خواهید برد. طالع نیکی داری. به لطف خداوند تمام مشکلات زندگیتان از بین خواهد رفت و شما خیلی زود به آرامش و آسایش خودتان را نزدیک خواهید کرد،، بهتر است؛ در زندگی بد گویی دیگران را نکنید که برایتان مشکل ساز خواهد شد و شما را به دردسر های بزرگ مواجه خواهد کرد.

فال ابجد ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین اسفند

● آ د آ ●

امروز تكليفت کاملاً روشن می‌شود و از بلاتکلیفی خارج می‌شوی و این همان چیزی است که برایت چند وقتی است دغدغه بوده است.
آینده خوبی دارید. بزودی به مقصود خود دست پیدا خواهید کرد و شادی را به دست خواهید آورد

نظرات