تفریحات

فال قهوه ۱۴ بهمن ماه / فال قهوه جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ به شما می‌گوید

0

در ماه بهمن قرار داریم و ما اینجا فال‌ قهوه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ را برای متولدین ماه ها در این مقاله قرار دادیم تا بتوانید فال قهوه جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ با تفسیر کامل برای طالع بینی و عشق و ازدواج و پیشگویی با نحوه گرفتن فال قهوه را بخوانید.

جهت یادآوری فال و طالع بینی جنبه سرگرمی دارد و فقط خداست که از همه چیز و همه اتفاقات زندگی ما خبر دارد.

فال قهوه ۱۴ بهمن ماه / فال قهوه جمعه 14 بهمن 1401 به شما می‌گوید

فال قهوه ۱۴ بهمن ماه / فال قهوه جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ به شما می‌گوید

️️️️☕️ فروردین:حصار، در بند قرار گرفتن ،جای امن ، مدتی احتیاط کنید.

چمدان : به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند.

هیزم : سخن چینی و بد عملی، توام با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی بینید.

زنبور : شخص مزاحم – از آدم پست و فرومایه آزار دیدن.
استخوان : نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می گذرد.

قفل : موانع – سد – برای رسیدن به مقصود، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرید – گرفتاری

میمون : زیرکی – موزیگری – شیطنت – جستن از خطر

فال قهوه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین اردیبهشت

☕️ فال قهوه شما:

آبشار:پیشرفت شما در کار و رسیدن به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد.

انگور : بیش از حد انتظار به شما خیر و نعمت میرسد، اصراف نکنید.

پا : سفری کوتاه در پیش خواهید داشت – پیشروی اهداف – استقامت – حرکت

آتش افروخته : نشانگر قوت و قدرت است – حاکم و سر پرست.

بینی : قدرت تشخیص – حس فعال

گندم : روزی حلال و سخاوتمندانه، که با رنج و زحمت بدست آمده است.

پر : تن پروری – زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.

فال قهوه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین خرداد

☕️ فال قهوه شما:

سوارکار : فرد تازه ای در زندگی، خبر خوش ، نامزدی ، برطرف شدن دلتنگی و آرزوها – مهمان – دوستی

حصار: در بند قرار گرفتن – جای امن – چند صباحی احتیاط کنید.

کوه: از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها

مرغ: به مال و ثروتی دست پیدا میکند ولی مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید.

باز: آسایش – شادی – بشارت دادن – رسیدن به مراد و یافتن مال.

چراغ: کدبانوی منزل است – زندگی خوش و راحتی داشتن – آسایش.

پلکان: در کار خود ترقی و پیشرفت خواهید کرد و در آن کار استقرار پیدا میکنید.

فال قهوه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین تیر

☕️ فال قهوه شما:

فشنگ : مواظب اعمال و رفتار خود باشید – یکدندگی نکنید – صبور باشید.

قو : سمبل وقار، دوستی، ایمان، – به یک زندگی آرام و بی دغدغه رسیدن – ازدواج با عشق – متانت در رفتار

چنگال : در کسب معاش موفق و نیرومند هستید و بر دشمنان غلبه می کنید مخصوصا بر دوستان ناباب.

اتاق : نشانه رحم و شفقت و مهربانی میباشد حتما غافل نشوید.

نیزه : به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت – مسافرت دریائی.

اردک : سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.

پنجره باز : یک گرفتاری، اما با عاقبت خوش

مرداد

☕️ فال قهوه شما:

دونه تسبیح : عشق و صاحب بچه شدن و زایمان

حوض : علم و دانش، از علم و دانش زیاد بهره مند شدن – علم تان افزونی میابد.

قارچ : مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دوردست.

میمون : زیرکی – موزیگری – شیطنت – جستن از خطر

ستاره : مقام و منزلت – با علما و دانشمندان ملاقات میکنید. به انتظار طولانی نیز تعبیر می شود.

بار و اندوخته : پس انداز

لکه های روشن : روشنی در فکر و عمل – گشایش – نیکبختی

شهریور

☕️ فال قهوه شما:

شمع : شادی و سرور به خانه شما روی می آورد – محقق شدن یك آرزو – دریافت كمكی از ماورا – قابلیت عمل كردن به یك قول – بر آورده شدن حاجت – نذر و نیاز

زن : رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید – شادی

چاقو : طلاق و جدائی – بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی – قطع ارتباط – درگیری و دعوا – دعوای غیر منطقی – خشونت

هوا پیما : مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت – نشانگر راه سریعی است به هدف – سفری ناگهانی – رو به راه شدن کارها – راه دور – خبر از مسافر

آبشار : پیشرفت شما در کار و رسیدن به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد.

گربه : نیرنگ و فریب از سوی دوستان – برای شما دوستان خوبی نمیباشند – ریاکار و خائن – طنازی – ظرافت در رفتار – جستن با دقت ، یك شخص دمدمی مزاج

مهر

☕️ فال قهوه شما:

چهارضلعی : میراث و سود را توضیح می دهد – خانه تازه – سعادت – بشارت و شادی – شور عشق

قارچ : مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دوردست.

نخود : نشانگر غم و اندوه است، در اثر مقاومت آن را پشت سر خواهید گذاشت.

کمان : فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید، فرزندی پسر – به دست آوردن موفقیت به سختی

پرستو : خبر خوب – تحول – جهشی که باید در آن محتاط بود.

انسان در حال دعا کردن : دعای خیر والدین یا عزیزی – بر آورده شدن حاجت

فال قهوه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین آبان

☕️ فال قهوه شما:

عقرب : جدائی – هرج و مرج – حسادت – رنج و زحمت و تحمل خسارت.

پنجره باز : یك گرفتاری، اما با عاقبت خوش

نعل : نشانگر محاصره دوستان به ظاهر دوست می باشد، راه نجات برایتان باز است – گاهی به معنی سفر است

خورشید : روشنی عقل و هوش و دانش است – به استعداد فوق العاده ای میرسید – برکتی بزرگ – حمایت والدین

گوسفند : زندگی آرام و بی دغدغه – خوشبختی به شمار می آید و ناراحتیها برطرف می شود – به معنای نذر است.

اسب سوار : فرد تازه ای در زندگی – خبر خوش – نامزدی – برطرف شدن دلتنگی و آرزوها – مهمان – دوستی

مورچه : نشانگر داشتن پشتکار و دوراندیشی – با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق میشوید – باغیرت بودن – دریافت مزد زحمات

فال قهوه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین آذر

☕️ فال قهوه شما:

فشنگ : مواظب اعمال و رفتار خود باشید – یکدندگی نکنید – صبور باشید.

قو : سمبل وقار، دوستی، ایمان، – به یک زندگی آرام و بی دغدغه رسیدن – ازدواج با عشق – متانت در رفتار

چنگال : در کسب معاش موفق و نیرومند هستید و بر دشمنان غلبه می کنید مخصوصا بر دوستان ناباب.

اتاق : نشانه رحم و شفقت و مهربانی میباشد حتما غافل نشوید.

نیزه : به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت – مسافرت دریائی.

اردک : سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.

پنجره باز : یک گرفتاری، اما با عاقبت خوش

دی

☕️ فال قهوه شما:

گندم : روزی حلال و سخاوتمندانه، که با رنج و زحمت بدست آمده است.

پروانه : بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد – ماجرای عشقی معصوم – شادی های روزانه – بلند پروازی – حساس و ظریف بودن – مهربانی – بوالهوسی

مسواک : مال خود را در راه خویشان و بستگان، بخشش و احسان می کنید.

میمون : زیرکی – موزیگری – شیطنت – جستن از خطر

پر : تن پروری – زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.

آدم : ملاقات کننده ای خواهیدداشت – گاهی ممکن است همراه با اختلاف با اطرافیان باشد.

فشنگ : مواظب اعمال و رفتار خود باشید – یکدندگی نکنید – صبور باشید.

فال قهوه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین بهمن

☕️ فال قهوه شما:

میز : به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.

جارو : خادم و خدمتکار – مرتفع شدن غم و اندوه – به انتها رسیدن مشقت ها – پشت سر گذاشتن بدی ها

دو انسان پشت به پشت : دلخوری از موضوعی – رنجیده خاطر شدن

زنگوله : بگو مگو – دعوا و مرافعه – بگو مگو با اقوام و خویشان، صبور باشید.

سپر : پناه دهنده از امور ناپسند – محافظت شده از جائی.

سر انسان با دو دست دراز : جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند

فال قهوه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین اسفند

☕️ فال قهوه شما:

درخت : فراوانی – پیروزی در بازی – گشاده دستی – شانس در بخت آزمایی

نعل : نشانگر محاصره دوستان به ظاهر دوست می باشد، راه نجات برایتان باز است – گاهی به معنی سفر است

صورت انسان : فال خوب – ازدواج

ببر : دشمن دلیر و بی باک ، اما بزرگوار نیز هست.

پلنگ : دشمن قوی و تواناست ، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.

تخم مرغ شکسته : یاس و نا امیدی موقت – از بین رفتن بخت و اقبال

در : کار با ادارات دولتی – کار اداری

نظرات