ساعت شروع شهاب باران امشب پنجشنبه ۲۲ آذر ۹۷

0

ساعت شروع شهاب باران امشب پنجشنبه ۲۲ آذر ۹۷

شهاب باران امشب : بارش شهابی جوزایی به عنوان یکی از بزرگترین شهاب باران‌های سالانه شناخته می‌شود و علاقه‌مندان به پدیده‌های نجومی می‌توانند در شامگاه پنج شنبه ۲۲ آذر تا صبحگاه جمعه ۲۳ آذرماه امسال این پدیده فضایی را در آسمان مشاهده کنند.

شهاب باران امشب

بارش شهابی جوزایی از برخورد ذرات به جای مانده از سیارکی به نام فایتون ۳۲۰۰ با جو زمین به وجود می‌آید. به نظر می‌رسد این سیارک پیش از این دنباله دار نیز بوده است. این دنباله دار هر ۵۲۴ روز یک دور به گرد خورشید می‌چرخد؛ بنابراین توده‌های بارش همواره تقویت می‌شود تا بارش جوزایی جزئی از بارش‌های مهم و پر فروغ هر سال باشد. کانون بارش در صورت فلکی جوزا (دوپیکر) و نزدیک به ستاره پولوکس قرار دارد.

امسال دنباله داری به نام ویرتانن (۴۶p) Comet 46P / Wirtanen) نیز مقارن با بارش شهابی جوزایی در آسمان دیده می‌شود و در اوج بارش نزدیک به ستاره دبران از صورت فلکی ثور (گاو) قرار دارد. ویرتانن در خارج از شهر‌ها و در آسمانی تاریک به شکل جرمی سبز رنگ و مه آلود با چشم غیر مسلح دیده می‌شود.
بارش شهابی جوزایی بهترین شرایط رصد را در ایران دارد و به دلیل وزش باد‌های غربی در کشور و هوای سالم و پاک، ضمن آنکه ماه در حالت هلال است از این رو فاز درخشندگی ماه کم است و به راحتی می‌توان شهاب‌های پرنور این بارش که به آن “آذرگوی” می‌گویند را مشاهده کرد.
اگر رصدگران بعد از غروب خورشید به سمت بالای افق شرقی نگاه کنند، می‌توانند این بارش شهابی را مشاهده کنند.
برخی از کارشناسان وقوع یک بارش شهابی از ۱۹ تا ۲۳ آذر از این دنباله دار که کانون آن در صورت فلکی حوت (ماهی) قرار دارد پیش بینی کرده اند.

نظرات