فال قهوه ۱۳ بهمن ماه / فال قهوه پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ به شما می‌گوید

0

در ماه بهمن قرار داریم و ما اینجا فال‌ قهوه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ را برای متولدین ماه ها در این مقاله قرار دادیم تا بتوانید فال قهوه پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ با تفسیر کامل برای طالع بینی و عشق و ازدواج و پیشگویی با نحوه گرفتن فال قهوه را بخوانید.

جهت یادآوری فال و طالع بینی جنبه سرگرمی دارد و فقط خداست که از همه چیز و همه اتفاقات زندگی ما خبر دارد.

فال قهوه ۱۳ بهمن ماه / فال قهوه پنجشنبه 13 بهمن 1401 به شما می‌گوید

فال قهوه ۱۳ بهمن ماه / فال قهوه پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ به شما می‌گوید

️️️️☕️ فروردین:کت : گرمی – عشق و محبت

ش از حد انتظار به شما خیر و نعمت میرسد، اصراف نکنید.

مگس : نشان مردم فرومایه است ، از طرف آنها اذیت میشوید ، با دور اندیشی رفع مزاحمت کنید.

دامن : رنج و اندوه در برابر عشق – ناامیدی – در مقابل عشق پایداری به خرج بدهید تا موفق شوید.

هیزم : سخن چینی و بد عملی، توام با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی بینید.

گندم : روزی حلال و سخاوتمندانه، که با رنج و زحمت بدست آمده است.

فال قهوه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین اردیبهشت

☕️ فال قهوه شما:

باب : کار با ادارات دولتی – کار اداری

قفل : موانع – سد – برای رسیدن به مقصود، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرید – گرفتاری

پر : تن پروری – زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.

آبشار : پیشرفت شما در کار و رسیدن به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد.

سر انسان با دو دست دراز : جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند

نوزاد : رهایی از غصه های کوچک – آرامش خانواده

حلقه گل : غصه ای که تمام می شود – رهایی از غصه ها

فال قهوه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین خرداد

☕️ فال قهوه شما:

هیزم : سخن چینی و بد عملی، توام با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی بینید.

گندم : روزی حلال و سخاوتمندانه، که با رنج و زحمت بدست آمده است.

باز : آسایش – شادی – بشارت دادن – رسیدن به مراد و یافتن مال.

سکه : رهائی از فقر و بدبختی – نجات پیدا کردن از قرض و بدهی – خوش شانسی

خنجر : گرفتاری – کسالت – از دوستان ناباب بپرهیزید.

اتومبیل : دلیل بر آن باشد که سفری دور و دراز در پیش دارید.

فال قهوه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین تیر

☕️ فال قهوه شما:

کشتی : بدست آوردن ثروت مشروع – ارث – مسافرت دریا و سفری خوش – خبری خوب – سفری طولانی

ریسمان : عمر طولانی – سفر طولانی رفتن و نعمت فراوان بدست آوردن.

آتش : از تصمیم گیری عجولانه بپرهیزید، مرور زمان به نفع شما خواهد بود.

گل : شادی بزرگ – دوستی واقعی – جوان حساس و خجالتی – خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب

خرگوش : زود رنج – در برابر حادثه سریع خود را میبازید – درواقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.

مرداد

☕️ فال قهوه شما:

پاکت : در یافت خبری شاد – از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

بشکه : دعوت به مهمانی و جشن و سرور – شب نشینی با شکوه – عروسی

عکس ادم: گفتگو و سازگاری در پیش دارید

قفل و کلید : پیدایش راه حل – ازدواج

برج : دعوا – ترس – مقاومت – ناامیدی

قهوه روزانه متولدین شهریور

☕️ فال قهوه شما:

بادبزن : دعوا از سر حسادت – اختلاف همسایگی

صورت انسان : فال خوب – ازدواج

اژدها : با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل میکنید – دشمنی – خشم – کینه قدیمی – احتیاط – هشدار

فال کائنات امروز | فال کائنات روزانه ۱۳ بهمن

میز : به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.

تخم مرغ : در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهید شد – موفقیت و خوشحالی.

فال قهوه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین مهر

☕️ فال قهوه شما:

پیمونه : نظم و نظام در کارها داشتن، راستی و درستی با مردم است. مخصوصا در معامله انصاف را رعایت میکنید.
شانه : دوستان ناباب و به ظاهر فریبنده – آنهائی که گمراه می کنند، از ایشان دوری کنید.

خرگوش : زود رنج – در برابر حادثه سریع خود را میبازید – درواقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.

فشنگ : مواظب اعمال و رفتار خود باشید – یکدندگی نکنید – صبور باشید.

دست در دست بودن یک زن و مرد : ازدواج – مشارکت

لب : نشانگر قرابت و خویشی است – از زخم زبانها نهراسید – احترام و عزت پیدا میکنید.

فال قهوه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین آبان

☕️ فال قهوه شما:

فشنگ : مواظب اعمال و رفتار خود باشید – یکدندگی نکنید – صبور باشید.

دست در دست بودن یک زن و مرد : ازدواج – مشارکت

آفتاب : سمبل دانش، هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد.

مهر و سجاده : دعا – نذر – نیت خیر

آبشار : پیشرفت شما در کار و رسیدن به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد.

جعبه : داشتن همسری همدم و معاشر که کمتر ناسازگاری میکند.

اذر

☕️ فال قهوه شما:

باز : آسایش – شادی – بشارت دادن – رسیدن به مراد و یافتن مال.

شتر : ثروت ماندگار – خیر و برکت – روزی فراوان

بسته : رهائی از گرفتاری – نگرانی به مرور زمان بر طرف خواهد شد.

چمدان : به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند.

مورچه : نشانگر داشتن پشتکار و دوراندیشی – با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق میشوید – باغیرت بودن – دریافت مزد زحمات

فال قهوه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین دی

☕️ فال قهوه شما:

خرس : دشمن بدطینت، احمق و تند خو – از این خصلتها دوری کنید – تکیه گاه – یاور- متکی به کسی یا چیزی

پول : نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهید و از چیزی رنج می برد – مراقب امور مالی خود باشید

گل : شادی بزرگ – دوستی واقعی – جوان حساس و خجالتی – خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب

نعل : نشانگر محاصره دوستان به ظاهر دوست می باشد، راه نجات برایتان باز است – گاهی به معنی سفر است

میمون : زیرکی – موزیگری – شیطنت – جستن از خطر

برج : دعوا – ترس – مقاومت – ناامیدی

فال قهوه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین بهمن

در فال قهوه شما دیده شد:

مربع : میراث و سود را توضیح می دهد – خانه تازه – سعادت – بشارت و شادی – شور عشق

میمون : زیرکی – موزیگری – شیطنت – جستن از خطر

آب : سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.

انگشتری : از صاحب مهر و نقش و نشان به شما ثروتی خواهد رسید.

قیچی : جدائی و دوری – بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و درواقع اختلاف خانوادگی – به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.

اسب سوار : فرد تازه ای در زندگی – خبر خوش – نامزدی – برطرف شدن دلتنگی و آرزوها – مهمان – دوستی

نان : سمبل سرور و خوشحالی است – برکت – در حد توانائی انفاق کنید مالتان برکت پیدا میکند.

اسفند

☕️ فال قهوه شما:

زنگوله : بگو مگو – دعوا و مرافعه – بگو مگو با اقوام و خویشان، صبور باشید.

کوزه : به وصال رسیدن – همبستر شدن – نزدیکی.

میز : به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.

شلوار : آبرو و حیثیت – سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دوچندان می شود.

ببر : دشمن دلیر و بی باک ، اما بزرگوار نیز هست.

پرستو : خبر خوب – تحول – جهشی که باید در آن محتاط بود.

شاخ : موفقیت مالی – دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان

نظرات