فال قهوه ۱۰ بهمن ماه / فال قهوه دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ چه چیزی نشان میدهد

0

در ماه بهمن قرار داریم و ما اینجا فال‌ قهوه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ را برای متولدین ماه ها در این مقاله قرار دادیم تا بتوانید فال قهوه دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ با تفسیر کامل برای طالع بینی و عشق و ازدواج و پیشگویی با نحوه گرفتن فال قهوه را بخوانید.

همراهان عزیزم به اطلاع شما می رسانیم فال و طالع بینی جنبه سرگرمی دارد و فقط خداست که از همه چیز و همه اتفاقات زندگی ما خبر دارد.

فال قهوه ۱۰ بهمن ماه / فال قهوه دوشنبه 10 بهمن 1401 چه چیزی نشان میدهد

فال قهوه ۱۰ بهمن ماه / فال قهوه دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ چه چیزی نشان میدهد

️️️️☕️ فروردین: انجیر : نشانه غم و غصه ای میباشد که طولانی نخواهد بود.

چمدان : به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند.

پرده : کنجکاو بودن در زندگی – میخواهید از اسرار دیگران با خبر شوید.

طاووس : شكوه و جلال – تجمل – چیزی كه موجب افتخار شود – فخ فروشی – غرور

پروانه : بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد

تیرو کمان : تعهدی میکنید تا مردم را به آن وسیله از واقعیت دور کنید!

فال قهوه دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ متولدین اردیبهشت

☕️ در فال قهوه شما دیده شد

آتشفشان : در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید ، در غیر اینصورت این عشق مشکلات شما را بیشتر میکند.

ترازو : نشانه عدل و انصاف است – از عدل و درستی حکم میکند – رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه

پر : تن پروری – زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.

میمون : زیرکی – موزیگری – شیطنت – جستن از خطر

سکه : رهائی از فقر و بدبختی – نجات پیدا کردن از قرض و بدهی – خوش شانسی

پل : عبور از یک دوره زندگی به دوره ای دیگر – موفقیت در زندگی – رفع غم و غصه ها – حل مسئله ای طولانی.

جارو : خادم و خدمتکار – مرتفع شدن غم و اندوه – به انتها رسیدن مشقت ها – پشت سر گذاشتن بدی ها

فال قهوه دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ متولدین خرداد

☕️ در فال قهوه شما دیده شد

هدهد: خیر – خوشی و رفاه – بزرگی و مقام – پیروزی

جناغ : رسیدن به آرزوی دیرینه – پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی ،رسیدن به معشوق.

ماه : عشق و نامزدی و ازدواج و با همسری خوش سیما و صاحب مقام، ازدواج میکنید – گاهی ناراحتی روحی و روانی

گربه : نیرنگ و فریب از سوی دوستان و برای شما دوستان خوبی نمیباشند و جستن با دقت ، یک شخص دمدمی مزاج

برج : دعوا ، ترس ، مقاومت ، ناامیدی

ظرف غذا : روزی و برکت و مهمانی

تیر

☕️ در فال قهوه شما دیده شد

فنجان : در اثر کار و کوشش، نتیجه مطلوب بدست آوردن – هدیه و پاداش گرفتن.

چوب : نفاق و دوروئی است، مراقب باشید

کفتر : خبر خوش – ملاقاتهای سودمند و شادی بخش – ارمقان خوبی در راه دارید – خبر دهنده بخت و اقبال است.

خرمگس : شخص مزاحم – از آدم پست و فرومایه آزار دیدن.

درخت عنبر : موفقیتی مربوط به هنرهای زیبا

توپ : با ورزش کردن می توانید از بیماری خلاصی یابید ، به زندگی بدون ثبات اشاره می کند ،به معنی تغییرات مداوم است.

مرداد

☕️ در فال قهوه شما دیده شد

خرس قهوه ای: تکیه گاه ، یاور، متکی به کسی یا چیزی

مثلث متساوی الاضلاع : موفقیت در امور اقتصادی ، ارث بردن

پاکت : در یافت خبری شاد ، از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

توپ : با ورزش کردن می توانید از بیماری خلاصی یابید ، به زندگی بدون ثبات اشاره می کند ، به معنی تغییرات مداوم است.

حلقه هایی که نقطه هایی در میانشان است : میل به داشتن فرزند تحقق مییابد.

ساعت : نشان قلب است ، معنای احساسات و عواطف انسانی را میدهد.

فال قهوه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین شهریور

☕️ در فال قهوه شما دیده شد

بشکه : دعوت به مهمانی و جشن و سرور – شب نشینی با شکوه – عروسی

خرس : دشمن بدطینت، احمق و تند خو – از این خصلتها دوری کنید – تکیه گاه – یاور- متکی به کسی یا چیزی

پول : نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهید و از چیزی رنج می برد – مراقب امور مالی خود باشید

گل : شادی بزرگ – دوستی واقعی – جوان حساس و خجالتی – خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب

نعل : نشانگر محاصره دوستان به ظاهر دوست می باشد، راه نجات برایتان باز است – گاهی به معنی سفر است

میمون : زیرکی – موزیگری – شیطنت – جستن از خطر

مرغابی : دعوت به مهمانی و جشن – سمبل پاکی – عشق و سعادت زناشوئی – به مجلس باشکوهی دعوت خواهید شد.

فال قهوه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین مهر

☕️ در فال قهوه شما دیده شد

قلب : روابط عاطفی

دست در دست : صحبت علیه کسی – دسیسه چینی

پلکان : در کار خود ترقی و پیشرفت خواهید کرد و در آن کار استقرار پیدا میکنید.

تپه های منفرد : گرفتاری های موقت – دوستان ناباب

چتر نجات : برای موفقیت خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.

بیل : بر اثر پشتکار موفقیت نصیب شما خواهد شد، کوشش کنید.

راه : به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می شود.

اره : نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره گیری از آنها وجود دارد.

آبان

☕️ در فال قهوه شما دیده شد

آفتابه : راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزاری گروهی را کردن.

پرده کرکره : فضول بودن در زندگی – میخواهید از اسرار دیگران با خبر شوید.

پلنگ : دشمن قوی و تواناست ، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.

کت : گرمی – عشق و محبت

خط مستقیم کوتاه : زندگی آرام – خوش و متوسط

خروس : نشانگر شهوت و غرور است – نوید و مژده – کاری خیر

جام : ریخت و پاش – ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان – جمع شدن دوستان قدیمی

آذر

☕️ در فال قهوه شما دیده شد

گوش : نصیحت پذیری – خبر های تازه

صندلی : محبت و دلگرمی – از طرف دوستان به شما محبت میشود و هدیه گرانبهایی دریافت خواهید کرد

شاخ : موفقیت مالی – دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان

حلقه شکسته : ناامیدی ، شکست خوردن یا بهم خوردن نامزدی یا خواستگاری.

میمون : زیرکی – موزیگری ،شیطنت ،جستن از خطر

فرم تخم مرغی : بدست آوردن ثروت بسیار بزودی

شمشیر : مبارزه با دشمن – سعی کنید مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.

فال قهوه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین دی

☕️ در فال قهوه شما دیده شد

خرچنگ : بد اخلاقی – کینه توزی – فرومایگی – احتیاط را از دست ندهید.

روباه : فردی حیله گر و فریبنده، نابکار و دروغگو، مواظب باشید.

پیمانه : نظم و نظام در کارها داشتن، راستی و درستی با مردم است. مخصوصا در معامله انصاف را رعایت میکنید.

سر انسان با دو دست دراز : جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند

اردک : سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.

فال قهوه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین بهمن

☕️ در فال قهوه شما دیده شد

تیرو کمان : تعهدی میکنید تا مردم را به آن وسیله از واقعیت دور کنید!

مهر و سجاده : دعا – نذر – نیت خیر

بیل : بر اثر پشتکار موفقیت نصیب شما خواهد شد، کوشش کنید.

عینک : افراد عاقل و روشن – روشن بینی و قضاوت صحیح و درست.

فنجان : در اثر کار و کوشش، نتیجه مطلوب بدست آوردن – هدیه و پاداش گرفتن.

کوه : از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها

مثلث متساوی الاضلاع : موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن

اسفند

☕️ در فال قهوه شما دیده شد

پاکت : در یافت خبری شاد – از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

توپ : با ورزش کردن می توانید از بیماری خلاصی یابید – به زندگی بدون ثبات اشاره می کند – به معنی تغییرات مداوم است.

حلقه هایی که نقطه هایی در میانشان است : میل به داشتن فرزند تحقق مییابد.

جارو : خادم و خدمتکار – مرتفع شدن غم و اندوه – به انتها رسیدن مشقت ها – پشت سر گذاشتن بدی ها

چنگال : در کسب معاش موفق و نیرومند هستید و بر دشمنان غلبه می کنید مخصوصا بر دوستان ناباب.

میز : به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.

سوسمار : دشمن نادان – قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.

نظرات