تفریحات

تعبیر خواب ارکستر به چه معناست؟

0

در این پست می توانید انواع تعبیر خواب ارکستر و تعـبیر خواب رفتن به مهمانی و تعبیر خواب استفاده از ارکستر و تعبیر خواب آهنگ زدن با ارکستر و گوش دادن به ارکـستر را از زبان معبران بزرگ ایران و جهان مشاهده کنید.

تعبیر خواب ارکستر

تعبیر خواب ارکستر

خواب دیدن اینکه شما در یک ارکستر هستید بیانگر یک پارچگی درونی ، وضوح و هماهنگی است. شما نیاز دارید که جنبه های مختلف زندگیتان را دخیل کنید. تعبیر دیگر این است که در ارکستر به این اشتره دارد که مایلید متناسب با جامعه باشد و توسط جامعه پذیرفته شوید. شنیدن صدای موزیک ارکستر بیانگر ارتباط شما با انسانیت است. شما در مورد باورهایتان دلسوز و آتشی مزاج هستید. خواب دیدن اینکه شما یک ارکستر را رهبری می کنید بیانگر کنترل، قدرت یا ماهرانه کار کردن است.

تعبیر خواب ارکستر

تعبیر خـواب ارکستر به روايت آنلی بیتون

آنلی بیتون درمورد تعبیر خواب ارکستر می گوید:
۱ـ اگر خواب ببینید یکی از اعضای ارکستر هستید و مشغل نواختن ساز، نشانه آن است که نامزدتان وفادار و مؤدب خواهد بود و سرگرمی هایی دلپذیر در زندگی خواهید داشت.

تعبیر خواب ارکستر

۲ـ اگر خواب ببینید به آهنگی که ارکـستر می نوازد گوش سپرده اید، نشانه‌ آن است که با کسب دانشهای بشری هر دم صاحب شخصیتی قوی تر خواهید شد و لطف و محبتی فراوان به سوی شما سرازیر خواهد شد.

تعبیر خواب ارکستر

تعـبیر خواب ارکـستر از دیدگاه لیلا برایت

ارکستر را در خواب دیدن، علامت آن است که در جشن بزرگى شرکت مى‏ کنید.

تعبیر خواب ارکستر

کتاب سرزمین رویا‌ها:

یک رهبر ارکستر: خوشبختی در خانواده
یکی از آشنایان شما رهبر ارکستر است: کار‌های شما پیشرفت میکنند
خواب یک ارکستر: شانس نزد شما می‌آید.

تعبیر خواب ارکستر

به یک ارکستر گوش می کنید: یک موفقیت بزرگ در انتظار شماست
یک ارکـستردر حال نواختن موسیقی: ناکامی و ناراحتی
صدای یک ارکستر را از دورمی شنوید: یکی از اعضا فامیل را از دست می دهید.
به اتفاق خانواده به ارکستر گوش میکنید: مقدار کمی پول به دستتان می آید.

 

نظرات