شعر زیبا برای روز مادر + اشعار کوتاه برای تبریک روز مادر

0

در این پست می توانید متن های زیبا تبریک روز مادر و متن تبریک روز زن و شعر زیبا برای روز مادر و اشعار کوتاه برای تبریک روز مادر و متن تبریک روز زن برای همسر و اشعار شاعران بزرگ در وصف مادر و اشعار زیبا و جذاب برای روز مادر را مشاهده کنید.

شعر زیبا برای روز مادر

شعر زیبا برای روز مادر

ای آن که تویی صبور خانه ، مادر

ای شمع تویی فروغ خانه ، مادر

ای عطر تو عطر هر بهار است ، مادر

وای (وی) مهر تو در حد کمال است ، مادر

ای نام تو ملک ،چه بی ریایی ، مادر

هم شاه غم و ملک وفایی ، مادر

ای آن که بهشت بود تو را ، ای مادر

شعر زیبا برای روز مادر

شد صفحه روزگار تیره
تا دفتر من گشود مادر

از هستی من، نشانه ای نیست
خود بودن من چه بود، مادر

ناموخت مرا زمانه درسی
رندانه ام آزمود، مادر

من در یتیم و گردش چرخ
از دست توام ربود مادر

در دامن روزگارم افکند
از دامن خود چه زود مادر

شعر زیبا برای روز مادر

امروز با یک کارِ قشنگ و زیبا
من از زمین زَدم به آسمون پل

وقتی به مادرِ عزیز و خوبم
دادم با عشق و مهربونی یک گل

از مادرم من این و یاد گرفتم
تو سختی ها داشته باشم تحمل

زندگی هر چه ساده تر قشنگ تر
باید که دور باشیم ما از تجمل

شعر زیبا برای روز مادر

اشعار بلند برای مادر

شد صفحه روزگار تیره

تا دفتر من گشود مادر

از هستی من، نشانه ای نیست

خود بودن من چه بود، مادر

ناموخت مرا زمانه درسی

شعر زیبا برای روز مادر

رندانه ام آزمود، مادر

من در یتیم و گردش چرخ

از دست توام ربود مادر

در دامن روزگارم افکند

از دامن خود چه زود مادر

حالیست مرا که گفتی نیست

شعر زیبا برای روز مادر

مادر ای یکدانه و تنهاترین غمخوار من
از من عاشق تر به من دیوانه و بیمار من

وصف تو نتوان به صدها دفتر و دیوان نوشت
ای که وصفت روز و شبها تا ابد در کار من

پروراندی جان من با رنج‌های بی شمار
کی شود قربانی ات این جان بی مقدار من

خرج کردی عمر خود را تا بروید جان من
من به لطفت زنده ام ای ابر باران دار من

شرح لطفت در ازل افسانه ای ننوشته بود
جان به قربان تو ای زیباترین پندار من

شعر زیبا برای روز مادر

تاج از فرق فلک برداشتن
جاودان آن تاج بر سر داشتن

در بهشت آرزو ، ره یافتن
هر نفس شهدی به ساغر داشتن

روز در انواع نعمت ها و ناز
شب بتی چون ماه در بر داشتن

صبح از بام جهان چون آفتاب
روی گیتی را منور داشتن

شامگه چون ماهِ رویا آفرین
ناز بر افلاک اختر داشتن

شعر زیبا برای روز مادر

اشعار زیبا برای روز مادر

از تو می پرسم، ای اهورا

چیست سرمایه رستگاری؟

میرسد پاسخ از آسمان ها

… دین خود رابه مادر ادا کن!

… ای گرانمایه مادر

جان فدای صفای شما باد

با شما از سَر و زَر چه گویم

هستی من فدای شما باد!

با شما، صحبت از «من» خطا رفت

من که باشم؟ بقای شما باد!

شعر زیبا برای روز مادر

یاد دارم کودکی بودم خرد
با صدای گرم مادر
هر صبحدم
در میان بستری نرم و تمیز
می گشودم چشم بر نور سفید
می گشودم دل بر نور امید
یاد دارم سفره خانه ما
بوی سنت می داد
داخل خانه ما
جلوه ای زیبا داشت
از زن ایرانی
جلوه ای از یک شمع
ذره ذره می سوخت
و نداشت پرو ایی

نظرات