جملات شاعرانه برفی + عکس نوشته درباره بارش برف

0

در این پست می توانید متن های زیبا درباره بارش برف و عکس نوشته زیبا درباره باریدن برف و جملات شاعرانه برفی و عکس نوشته درباره بارش برف و عکس استوری برف زیبا و عکس نوشته درباره بارش برف و متن درباره بارش شادی برف را مشاهده کنید.

جملات شاعرانه برفی

جملات شاعرانه برفی

برفی که می‌بارید مـن بودم

تـو را احاطه کردم

در برت گرفتم

گونه‌ هایت را نوازش کردم

شانه‌ هایت را بوسیدم

و پاره پاره ریختم

پیش پای تـو

بر مـن پا گذاشتی

کوبیده‌ تر سخت‌ تر محکم‌ تر شدم

تابیدی بـه مـن

آب شدم

جملات شاعرانه برفی

نــــه حوصله ی دوســت داشتن را دارم
نــــه میخواهم کسی دوستم داشته باشد
ایـــن روزها ســـردم مثل دی… مثل بهمن… مثل اسفند… مثل زمـــستان
احــساسم یـــخ زده… آرزوهایم قــندیل بسته…
امیــدم زیر بهمن ســرد احساسم دفن شده…
نـــه به آمـــدنی دلخوشم و نـــه از رفـــتن کسی غمگین…
ایـــن روزها پـــر از “ســکوتم”

جملات شاعرانه برفی

زمستان
یک تو می‌خواهد
یک تو که دستانش را بشود
بی هیچ دلهره‌‌ای گرفت
یک تو که بشود
این خیابان‌های یخ زده را
گرم قدم زد…

عکس نوشته روز برفی

ز گریه ابر نیسانی دم سرد زمستانی
چه حیلت کرد کز پرده به دام آورد مستان را
بی‌تو هستم چون زمستان خلق از من در عذاب
با تو هستم چون گلستان خوی من خوی بهار

جملات شاعرانه برفی

تا تو با ناز نخندی چه کسی خواهد دید ؟

سی و دو دانه ی برفی که درخشان باشد

می نویسی به تن برف سئوالت را، کاش …

جملات شاعرانه برفی

تنهاییِ من
تنهاییِ غنچه ای ست
که زمستان باز شد

جملات شاعرانه برفی

کوچه ها را بادانه های برف
آذین می بندد
زمستانی سرد سرد
حجم سرما!
ضربان قلب هوا را میشمارد
ومن به دری تکیه داده ام
که زنگوله های یخ
آن را پوششی دوباره داده اند
آیا برای دوباره روییدن
بهار می آید؟

عکس نوشته درباره زمستان

عاشق زمستان و برفم ، او را نمی دانم …

من و زمستان ، هیچوقت او را نفهمیدیم.

جملات شاعرانه برفی

زمستان است دیگر،
دل زمین به برف گرم است،
دل من به تو…!

***

نه برف مرا میترساند و نه سرما
ولى در این حجم سنگین تنهایی ام
براى گرم شدن بهانه اى ندارم
جز این که دوستت داشته باشم…

جملات شاعرانه برفی

خدا کند زمستان تمام نشود ..!

تنها چیزی که می تواند

مرا یاد او بیندازد؛

شالی که عاشقانه بافتَمش،

دورگردنش انداخته است؛

شاید مرا یادی کند…

خدا کند زمستان

تمام نشود…

عکس استوری جملات شاعرانه برفی

فصلِ سرما می آید
زمستان را میگویم…
امّا تا آغوشِ تو هست،
من گرمِ گرمم…!

جملات شاعرانه برفی

اصلِ زمستان این است
من باشم تو باشی و آغوشت
حالا این وسط برف و باران هم بیاید

نظرات