متن و جملات احساسی درباره عذرخواهی از خودم + عکس نوشته و پروفایل

0

متن درباره عذرخواهی از خودم : گاهی اوقات ما با کارهای اشتباهی که در حق خودمان انجام می دهیم باعث ناراحتی و عذاب خودمان می شویم. به همین جهت ما متن های احساسی درباره عذرخواهی از خودمان همراه عکس نوشته ۱۴۰۱ را برای شما آماده کرده ایم. همراه ما باشید.

متن درباره عذرخواهی از خودم

متن و جملات احساسی درباره عذرخواهی از خودم + عکس نوشته و پروفایل

ما
یک عذرخواهی به خودمان بدهکاریم
برای تمام وقت هایی
که می دانستیم قدرمان را نمیدانند،
اما باز محبت کردیم
می دانستیم حرفمان را نمی فهمند
اما باز گفتیم
می دانستیم حقیقت را نمی گویند
اما باز وانمود کردیم که باور می کنیم
تا خجالت نکشند
ما به خودمان یک عذرخواهی بدهکاریم
برای تمام وقت هایی که سکوت کردیم
مبادا آدمِ رو به رو، دلش چون ما بشکند!

***

متن احساسی درباره عذرخواهی از خودم

***

به قلبم معذرت خواهی بسیاری بدهکارم

به خاطر تمام روزهایی که گرفت

شکست

تنگ شد

و کاری از دست من برنمی آمد…

***

متن درباره عذرخواهی

***

من یک معذرت خواهی به خودم بدهکارم….
واسه اینکه غرورمو شکستم…
احساساتی بودم….
انسان بودم……

***

جملات درباره معذرت خواهی از خود

***

من یه ﻋﺬﺭ ﺧﻮﺍﻫﯽ به خودم ﺑﺪﻫکارمﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ کردم… ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑردم ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺩم صاف و صادقند..

***

جملات زیبا درباره عذرخواهی

***

من برای اینکه بدجوری از خودم گذشتم تا دیگران رو داشته باشم …
برای تموم حرف هایی که باید میزدم و نزدم…
برای تمام کارهایی که علیرغم میل باطنی ، فقط به صرف شاد کردن دل دیگران انجام دادم …
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﻮﻡ ” ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺁﺧﺮﻡ ﺑﻮﺩ “ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩمﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﻭ ﺑﻌﺪ ﯾﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯿﮑﺮﺩﻢ…
آﺭﻩ ﯾﻪ ﻋﺬﺭ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﺨﻮﺩم بدﻫﮑﺎﺭﻢ !…

***

عکس نوشته عذرخواهی از خودم

***

من عزیز

بابت تمام اتفاقاتی که گذاشتم بیوفته

ازت معذرت میخوام

***

استوری درباره معذرت خواهی

***

من به خاطر تمام وقت هایی که

دلم گرفت، پرحرف بودم

ولی حرف نزدم

از خودم شرمنده ام

***

متن درباره معذرت خواهی

***

خود عزیز

مرا ببخش برای تمام روز هایی که اذیتت کردم

***

پروفایل عذرخواهی کردن

***

من یه ﻋﺬﺭ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑه خوﺩم ﺑﺪﻫﮑﺎﺭﻢ…
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ کردم…
برای اینکه لذت بخشیدن رو به طعم تلخ انتقام ترجیح میدادم…
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﻮﻡ ﺍﻭﻥ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ به قیمت شعورم ﺧﻄﺎﯼ ﻃﺮﻓم ﺭﻭ ﻣﯽ ﺩﯾﺪﻢ ﻭ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻧﻤﯽ ﺁﻭﺭﺩﻢ…

***

متن درباره عذرخواهی به خودم بدهکارم

همراه ما باشید

نظرات