تعبیر خواب اردو به چه معناست؟

0

در این پست می توانید انواع تعبیر واب اردو و تعبیر خواب رفتن به اردو و تـعبیر خواب اردو رفتن و تعبـیر خواب کنسل شدن اردو و تعبیر خواب اتفاق افتادن در اردو و تعبیر خواب اردو سرگرم کننده و تعبیر خواب اردو وحشتناک را مشاهده کنید.

تعبیر خواب اردو

تعبیر خواب اردو

به طور کلی منوچهر مطیعی تهرانی درباره سفر این چنین می‌گوید

تعبیر خواب سفر دگرگونی و تبدیل است در بیداری. چنانچه درخواب ببینید سفر می‌کنید دگرگونی و تغییری در زندگی شما پدید می‌آید. اگر به جائی سفر می‌کنید که بهتر است از آنجا که می‌روید وضع شما بهتر می‌شود، ولی اگر به جائی که می‌روید از جائی که سفر را آغاز می‌کنید بدتر است وضع شما بد می‌شود.

این سفر اگر کوتاه، دوستانه یا در دوران مدرسه باشد اردو خوانده می‌شود. اردو شامل سفرهای زیارتی (اردو با دوستان به مشهد)، سفرهای تفریحی، کمپ‌های گروهی و … است.

تعبیر خواب اردو

نکته: پیش از شروع تعبیر خواب دقت داشته باشید که احساس و حالاتی که در سفر و اردو با دوستان برایتان اتفاق می‌افتد تعیین کننده تعبیر خواب‌ است.

تعبیر خواب اردو به روایت علامه مدنی
چنان چه شخصی خواب دیده باشد به تعدادی از دوستان خود از طرف مکانی مشخص به یک اردوی دسته جمعی رفته است ، نشانه ی خوبی است و خبر از این میدهد که بزودی چند تغییر در زندگی او صورت خواهد گرفت که حتما به سبب آن راضی و شادمان خواهد شد.

تعبیر خواب اردو

معبرین غربی می‌گویند:

شاید این روزها بیش از حد تمرکزتان را بر مسائل مادی قرار داده‌اید. نیاز به کمی استراحت و گردش در طبیعت دارید. این رویا نیز نشانه‌ای از این نیاز برای شما در زندگی بیداری است. از زمان در طبیعت لذت ببرید تا به تعادل ذهنی برسید.

اردو رفتن با دوستان زیاد به این معناست که شما تمایل به تنهایی ندارید. شما نیاز دارید که با خود راحت باشید. در برخی موارد این رویا استقلال شما را نشان می‌دهد. سعی کنید انقدر زیاد به دیگران اعتماد نکنید.

تعبیر خواب اردو به روایت علامه مجلسی
چنان چه تمامی افرادی را که در این سفر در کنارتان حضور دارند را بشناسید ( نام و نام خانوادگی) نیکو هست و مژده ی این را میدهد که به زودی شاهد جشن های خانوادگی ، تفریحات سالم و مثبت ، و همچنین ماجراهای خوشایند و یا مسافرت هایی را میدهد که پیش رو خواهید داشت.

تعبیر خواب اردو

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید در هوایی آزاد مشغول خوشگذرانی در اردویی هستید، نشانه آن است که در انتظار تغییراتی در زندگی خود هستید ، و آماده برای رفتن به سیفری طولانی و ملال آور خواهید شد.

اگر درخواب اردوگاهی ببینید، نشانه آن است که دوستان به موقعیت های بهتری در زندگی دست می یابید و شما به آینده ای تاریک خواهید رسید.

تعبیر خواب اردو

اگر دختری خواب ببیند در اردویی شرکت کرده است، علامت آن است که خواستگار او برای تعیین روز ازدواج متزلزل است اما بعدها ثابت می شود که او فرد مهربانی است.

اگر دختری خواب ببیند در اردوی نظامی به سر می برد، نشانه آن است که با اولین درخواست ازدواج خواهد کرد.

اگر زنی شوهردار خواب ببیند در اردوی سربازان به سر می برد، نشانه آن است که دامنش لکه دار می‌شود و شوهرش او را طلاق می‌دهد.

نظرات