تفریحات

تعبیر خواب ایستگاه قطار به چه معناست؟

0

در این پست می توانید انواع تعبیر خواب قطار و تعبیر خواب دیر رسیدن قطار و تعبیر خواب زود رسیدن قطار و تعبیر خواب منتظر ماندن در ایستگاه قطار و تعبیر خواب توقف کردن قطار را از زبان معبران بزرگ ایران و جهان مشاهده کنید.

 تعبیر خواب ایستگاه قطار

تعبیر خواب ایستگاه قطار

ایستگاه قطار در خواب نشانه‌ی تغییرات بزرگ در زندگی است.

دیدن خواب ایستگاه قطار نشانه تحول کامل در زندگی تان است و باید قدر آن را بدانید.

اگر در خواب قطار در ایستگاه توقف کرد تعبیرش این است پیشنهادات جالبی در آینده تجربه خواهید کرد.

تعبیر خواب ایستگاه قطار

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

ایستگاه قطار : مسافرت کوتاه
تماشای ایستگاه قطار از دور : یک مهمان ناخوانده

تعبیر خواب ایستگاه قطار

منوچهر مطیعی

اگر در خواب دیدید که قطاری به سمت شما می آید معنی خواب این است که به آن چیزی که می خواهید می رسید.

اگر در خواب قطاری را دیدید که می رود معنی خواب جدایی است.

اگر در خواب دیدید که قطاری می آید و شما به استقبال کسی می روید معنی خواب این است که مهمان و خبر خوش برای شما می آید.

تعبیر خواب ایستگاه قطار

کارل یونگ می‌گوید: خواب دیدن اینکه شما در ایستگاه قطار هستید بیانگر دوره‌ی تحول در زندگی تان است. شما نیاز دارید که برای ارزیابی مجدد موقعیت تان و تعیین مسیر و اهدافتان، اندکی زمان صرف کنید (از کارتان کمی دست بکشید و ارزیابی مجدد کنید)

تعبیر خواب به روایت لیلا برایت
مشاهده ایستگاه راه آهن در خواب، نشانه‏ى تغییر و تحولات جدید و خوشایند در زندگى است. اگر در خواب ببینید که در راه آهن قدم مى‏زنید، به این معنا است که هدیه‏اى دریافت مى‏کنید.

لوک اویتنهاو

اگر در خواب ایستگاه قطار ببینید معنی خواب شما رفتن به مسافرتی کوتاه است.

اگر از دور در خواب به ایستگاه قطار نگاه می کردید معنی خواب شما این است که یک مهمان ناخوانده برای شما می آید.

تعبیر خواب ایستگاه قطار

لیلا برایت می‌گوید:

ایستگاه قطار در خواب، نشانه‌ی تغییر و تحولات جدید و خوشایند در زندگی است.

اگر در خواب ببینید که در ایستگاه قطار قدم می‌زنید، به این معنا است که هدیه‌ای دریافت می‌کنید.

تعبیر خواب ایستگاه قطار به روایت کارل یونگ

خواب دیدن اینکه شما در ایستگاه قطار هستید بیانگر دوره ی تحول در زندگی تان است. شما نیاز دارید که برای ارزیابی مجدد موقعیت تان و تعیین مسیر و اهدافتان، اندکی زمان صرف کنید (از کارتان کمی دست بکشید و ارزیابی مجدد کنید)

تعبیر خواب ایستگاه قطار

معبرین غربی درباره تعبیر خواب ایستگاه قطار گویند:

خواب ایستگاه قطار، سمبل شروعی جدید، تکمیل مطالعات و افزایش دانش و برطرف کننده‌ی شک و دودلی هاست.

ایستگاه راه آهن، درباره‌ی روابط احساسی، سمبلی مثبت و ثمر بخش است.

دیدن ایستگاه راه آهنی که از سنگ ساخته شده، بیانگر این است که فردی که همچنان به او علاقه دارید، بر میگردد.

اگر در رویا، جمعی را مشاهده کردید که در مسیر راه آهن در حال رفت و آمد هستند، اشاره به مجموعه افرادی دارد که در دنیای واقعی، منتظر هدایت و راهنمایی شما در زمینه‌ی تخصصی شما هستند. این رویا یاد آور این معناست که وظایف خود را بشناسید و در برابر افرادی که در محیط کار با آن‌ها در ارتباط هستید، احساس مسئولیت داشته باشید.

دیدن ایستگاه قطار در محیطی تاریک و سرپوشیده، اشاره به نقطه‌ای ناشناخته و مرموز در زندگی فرد دارد که در ضمیر ناخودآگاه او تاثیر گذار است.

نظرات