تفریحات

جملات صادق هدایت + عکس نوشته سخنان صادق هدایت

0

در این پست می توانید متن های کوتاه از صادق هدایت و جملات زیبا از صادق هدایت و عکس استوری از صادق هدایت و جملات صادق هدایت و عکس نوشته سخنان صادق هدایت و عکس نوشته جملات زیبا از صادق هدایت را مشاهده کنید.

 جملات صادق هدایت

جملات صادق هدایت

اگر مرگ نبود فریادهای نا امیدی به آسمان بلند می شد، به طبیعت نفرین می فرستاد.

***

ظالم همیشه بهانه های خوبی برای اعمال پلیدش پیدا می کند.

جملات صادق هدایت

مرگ، همه هستی ها را به یک چشم نگریسته و سرنوشت آنها را یکسان میکند نه توانگر می شناسد و نه گدا …

جملات صادق هدایت

ما بچه مرگ هستیم و مرگ است که ما را از فریب های زندگانی نجات می دهد.

عکس نوشته از صادق هدایت

مرگ دریچه امید را به سوی نا امیدان باز می کند.

جملات صادق هدایت

نزد بهترین و قشنگ ترین و باهوش ترین انسان همیشه نقص دیده می شود…

***

مرگ بهترین پناه دردها و غمها و رنج ها و بیدادگری های زندگانی است.

جملات صادق هدایت

تو از غم و اندوه زندگانی کاسته ، بار سنگین آن را از دوش بر می داری ! ای مرگ.

عکس استوری صادق هدایت

یک احساساتی هست یک چیزهایی هست که نمی شود به دیگری فهماند نمی شود گفت ، آدم را مسخره می کنند هر کسی مطابق افکار خودش دیگری را قضاوت می کند.

جملات صادق هدایت

مرگ، مادر مهربانی است که بچه ی خود را پس از یک روز طوفانی در آغوش کشیده، نوازش میکند و می خواباند.

***

حالا دیگر نه زندگانی می کنم ونه خواب هستم ،نه از چیزی خوشم می آید و نه بدم می آید ،من با مرگ آشنا و مانوس شدم مرگ یگانه دوست من است و تنها چیزی که از من دلجویی می کند.

جملات صادق هدایت

در زندگی زخم هایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می خورد و می تراشد.

عکس استوری زیبا از هدایت

مرگ، همه هستی ها را به یک چشم نگریسته و سرنوشت آنها را یکسان میکند نه توانگر می شناسد و نه گدا.

جملات صادق هدایت

حق به جانب آنهایی است که می گویند بهشت و دوزخ در خود اشخاص است.

***

حق به جانب آنهایی است که می گویند بهشت و دوزخ در خود اشخاص است.

جملات صادق هدایت

فقط با سایه ی خودم خوب میتوانم حرف بزنم ، اوست که مرا وادار به حرف زدن می کند ، فقط او میتواند مرا بشناسد ، او حتماً می فهمد … می خواهم عصاره ، نه ، شراب تلخ زندگی خودم را چکه چکه در گلوی خشک سایه ام چکانیده به او بگویم:

” ایــن زنـــــدگــــی ِ مـن اســت !

نظرات