شرایط جدید حذف نام همسر سابق از شناسنامه در سال ۱۴۰۱ (زن و مرد)

0

شرایط جدید حذف نام همسر سابق از شناسنامه در سال ۱۴۰۱ (زن و مرد)

برای حذف نام همسر سابق از شناسنامه (چه زن و چه مرد) چند شرط وجود دارد و سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: حذف نام زوج از شناسنامه زوجه تنها در صورتی امکان‌پذیر است که در دوران عقد جدایی و سند طلاق قابل استنباط باشد.

شرایط جدید حذف نام همسر سابق از شناسنامه 1401 (زن و مرد)

حذف نام همسر سابق از شناسنامه

به گزارش سازمان ثبت احوال کشور: حذف نام زوج از شناسنامه زوجه تنها در صورتی امکان‌پذیر است که در دوران عقد جدایی و سند طلاق قابل استنباط باشد.

* برای حذف اسم (زن و مرد) از شناسنامه قوانین و شرایطی وجود دارد که در صورت داشتن این شرایط، حذف نام همسر تنها با استفاده از مدارک فرد، سند طلاق و یا فوت، سند ازدواج مجدد یا گواهی باکره بودن خانم، امکان حذف اسم همسر از شناسنامه وجود دارد.

*اگر همسر فردی فوت کند، در صورت ثبت شدن ازدواج، فرد می‌تواند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به حذف نام همسر فوت شده از شناسنامه‌اش اقدام و نام همسر فوت شده را از شناسنامه‌اش حذف کند.

*طبق قانون بعد از عقد نام زن و شوهر در شناسنامه‌ یکدیگر ثبت می‌شود و در صورت جدایی ثبت‌ احوال با دریافت گواهی پزشکی قانونی نام زن و شوهر را از شناسنامه یکدیگر حذف می‌کند.

*زنانی که بیش از یک بار ازدواج می‌کنند، می توانند نام همسرشان را از شناسنامه حذف کنند به این شکل که پس از ثبت ازدواج جدید، زن و مرد می‌توانند برای دریافت شناسنامه المثنی و حذف نام همسرسابق اقدام کنند.

شرایط حذف اسم زن از شناسنامه مرد

طبق قانون ۳۳ ثبت احوال، چه زن و چه مرد می‌توانند با توجه به شرایطی اقدام به حذف اسم همسرشان از شناسنامه خود کنند. برای پاک کردن نام همسر طلاق گرفته و یا فوت شده، ثبت رسمی ازدواج مجدد طرفین، باعث تعویض شناسنامه می‌شود. چنانچه خانمی باکره باشد و از همسر خود جدا شده باشد، در بین مدارک مورد نیاز، گواهی پزشکی قانونی نیز نیاز است. اما با داشتن فرزند، حذف و یا تغییر نام پدر و یا مادر امکان پذیر نبوده و تنها همسران می‌توانند نام همسر سابق را به شرط ازدواج رسمی ثبت شده، پاک نمایند.

اگر مرد (زوج) بخواهد اسم همسر خود را از شناسنامه حذف کند، طبق ماده ۳۳ قانون ثبت احوال، دو حالت وجود دارد:
۱– طلاق از همسر: اگر مردی بعد از طلاق مجددا ازدواج کند و ثبت رسمی کرده باشد، می‌تواند درخواست تعویض شناسنامه و حذف اسم همسر از شناسنامه دهد.
۲– فوت همسر: چنانچه همسر اقایی فوت کرده باشد و او مجددا ازدواج کند، می‌تواند درخواست حذف اسم همسر از شناسنامه را به ثبت احوال یا دفاتر پیشخوان ارائه دهد.

شرایط حذف اسم همسر سابق (مرد) از شناسنامه زن

اگر زنی بخواهد درخواست حذف نام همسرسابق را از شناسنامه‌اش را دهد، مطابق با قانون ۳۳ ثبت احوال، سه روش وجود دارد:

۱– زن باکره باشد: اگر زنی در دوران عقد و بدون داشتن رابطه زناشویی از همسر خود طلاق بگیرد و باکره باشد، با داشتن مجوز از پزشکی قانونی، به ثبت احوال یا دفتر پیشخوان مراجعه کرده و اقدام به حذف اسم همسر از شناسنامه خود می‌کند.
۲– زن باکره نباشد: در این صورت زن تنها زمانی می‌تواند نام همسر سابق خود را از شناسنامه حذف کند که مجددا ازدواج کرده و نام همسر جدید در شناسنامه‌اش ثبت شده باشد.
۳– فوت همسر: در صورتی که شوهر زنی فوت کرده باشد، این خانم می‌تواند درخواست حذف اسم همسر از شناسنامه اش را دهد که مجددا ازدواج کرده و نام همسر جدید در شناسنامه اش ثبت شده باشد.

در صورت داشتن فرزند

با داشتن فرزند، حذف و یا تغییر نام پدر و یا مادر امکان پذیر نبوده و تنها همسران می‌توانند نام همسر سابق را به شرط ازدواج رسمی ثبت شده، حذف نمایند. یعنی امکان حذف اسم فرزند در شناسنامه پدر و مادر وجود ندارد.

 

نظرات