جملات حافظ عاشقانه + عکس نوشته عاشقانه

0

در این پست می توانید اشعار عاشقانه حافظ و اشعار زیبای حافظ و متن درباره عشق و جملات حافظ عاشقانه و عکس نوشته عاشقانه و جملات عاشقانه از حافظ و عکس نوشته اشعار عاشقانه حافظ و عکس استوری اشعار عاشقانه حافظ را مشاهده کنید.

جملات حافظ عاشقانه

جملات حافظ عاشقانه

مرا می‌بینی و هر دم زیادت می‌کنی دردم

تو را می‌بینم و میلم زیادت می‌شود هر دم

به سامانم نمی‌پرسی نمی‌دانم چه سر داری

به درمانم نمی‌کوشی نمی‌دانی مگر دردم

نه راه است این که بگذاری مرا بر خاک و بگریزی

گذاری آر و بازم پرس تا خاک رهت گردم

جملات حافظ عاشقانه

پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد

وان راز که در دل بنهفتم به درافتاد

از راه نظر مرغ دلم گشت هواگیر

ای دیده نگه کن که به دام که درافتاد

دردا که از آن آهوی مشکین سیه چشم

چون نافه بسی خون دلم در جگر افتاد

از رهگذر خاک سر کوی شما بود

هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد

جملات حافظ عاشقانه

عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند
کافر عشق بود گر نشود باده پرست

جملات حافظ عاشقانه

اشعار عاشقانه حافظ

ما ز یاران چشم یاری داشتیم

خود غلط بود آنچه می پنداشتیم

تا درخت دوستی کی بر دهد

حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم

گفت و گو آیین درویشی نبود

ورنه با تو ماجراها داشتیم

شیوه چشمت فریب جنگ داشت

ما خطا کردیم و صلح انگاشتیم

جملات حافظ عاشقانه

درد ما را نیست درمان الغیاث

هجر ما را نیست پایان الغیاث

دین و دل بردند و قصد جان کنند

الغیاث از جور خوبان الغیاث

در بهای بوسه‌ای جانی طلب

می‌کنند این دلستانان الغیاث

خون ما خوردند این کافردلان

ای مسلمانان چه درمان الغیاث

همچو حافظ روز و شب بی خویشتن

گشته‌ام سوزان و گریان الغیاث

جملات حافظ عاشقانه

دلم را مشکن و در پا مینداز
که دارد در سر زلف تو مسکن

جملات حافظ عاشقانه

اشعار عاشقانه

فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادم

بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم

طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق

که در این دامگه حادثه چون افتادم

من ملک بودم و فردوس برین جایم بود

آدم آورد در این دیر خراب آبادم

سایه طوبی و دلجویی حور و لب حوض

به هوای سر کوی تو برفت از یادم

جملات حافظ عاشقانه

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت

که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش

هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت

همه کس طالب یارند چه هشیار و چه مست

همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت

سر تسلیم من و خشت در میکده‌ها

جملات حافظ عاشقانه

باز آی و دل تنگ مرا مونس جان باش
وین سوخته را محرم اسرار نهان باش

نظرات