arongroups

فال ابجد روزانه امروز پنجشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۱ و تفسیر دقیق فال ابجد ۱۵ دی

2

فال ابجد روزانه امروز پنجشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۱ و تفسیر دقیق فال ابجد ۱۵ دی

امروز در این پست برای شما فال ابجد پنجشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۱ (فال ابجد ۱۵ دی ۱۴۰۱) را برای متولدین همه ماه ها اورده ایم تا بتوانید فال ابجد امروزتان را با نشان و تفسیر برای طالع بینی و ازدواج و کار و شغل و پیشگویی و روش گرفتن فال ابجد را بخوانید.

فال ابجد 15 دی

فال ابجد ۱۵ دی ۱۴۰۱ برای متولدین فروردین

حروف ابجد فال شما : د ب ب

نیت خوبی کردی. قصد انجام هر کاری را داری ،در آن به توفیق می رسی. به زودی از رنج و غم رهایی می یابی. عیب تو اینست که راز دلت را به همه میگویی از این کار پرهیز کن. در هر کاری به خدا توکل کن تا کارت کامل انجام شود.

فال ابجد متولدین اردیبهشت

ابجد فال شما : د ج آ

تعبیر : هرگز از کاری که می کنید مایوس نباشید و به آنچه که دارید قناعت کنید چون آنچه را که خداوند قادر متعال برای هر بنده ای مقدور فرموده به اندازه استعداد و لیاقت اوست پس به این امر شاکر باشید تا کامروا گردید.

فال ابجد ۱۵ دی ۱۴۰۱ برای متولدین خرداد

ابجد فال شما : ب د ب

تعبیر فال ابجد: به زودی مشکل یا ناراحتی ات بر طرف می‌شود اما نباید از کسی توقع خیر و راحتی داشته باشی. چیزی را از دست داده ای که به زودی به دست می‌آوری. اگر با کسی دعوا و مخاصمه ای داری عاقبت به نفع تو تمام می‌شود. اگر چنین قصدی را اکنون داری چند روزی صبر و سپس به آن اقدام کن؛ به زودی گشایش و توفیقی نصیب تو می‌شود و کارت بالا می گیرد.

فال ابجد ۱۵ دی ۱۴۰۱ برای متولدین تیر

حروف ابجد فال شما : آ د ج

طالعت خوب است اما از نیتی که کرده ای منصرف شو تا عاقبت کارت خیر شود. از بدیها پرهیز کن. رازت را نگه دار تا در حق تو دروغ نگویند از خوابی که دیده ای نترس عاقبت خوب خواهد شد ،اما آن را برای کسی بازگو نکن. از همنشین بد دوری کن یک نفر که نان و نمک تو را میخورد و ادعای دوستی با تو را دارد، با تو روراست نیست البته نمیتواند صدمه ای به تو بزند ولی مراقب او باش و به خدا توکل کن.

فال ابجد ۱۵ دی ۱۴۰۱ برای متولدین مرداد

حروف ابجد فال شما : ب ب ب

نیت خوبی کرده ای طالعت با تو یار است و به توفیق و نشاط می رسی. شکر خدا را در همه وقت به جا بیاور اگر قصد ازدواج و یا معامله ای داری و یا قصد شراکت و سرمایه گذاری داری بخت با تو یار است، به شرط انکه خود نیز همت کنی. اگر با کسی در گیر هستی عاقبت به نفع تو خاتمه می یابد.

فال ابجد ۱۵ دی ۱۴۰۱ برای متولدین شهریور

ابجد فال شما : د ب ج

تعبیر فال ابجد: از چیزی دلخور یا غمگین هستی. فکرش را از سرت بیرون کن. در روزی به رویت گشوده است. به زودی از یکی از خویشان چیزی به تو می‌رسد. متواضع باش و تکبر را کنار بگذار. در چند روز آینده خبر خوشی به تو می رسد. اگر قصد سفر داری برو زیرا هم موجب شادی خودت و هم دوستان و آشنایان می‌شود. به زودی کارها بر وفق مراد تو می‌شود.

برای متولدین مهر

ابجد فال شما : د آ ب

تعبیر فال ابجد: در این نیتی که کرده ای هیچ خیری نیست. از آن چشم پوشی کن. اگر رنج و آسیبی به تو رسیده است به خاطر چشم زخم است. باید صبر کنی تا گره کارت باز شود. با کسی در این مورد صحبت نکن و از خصومت بپرهیز. به زودی تغییر محسوسی در زندگی ات پدید می‌آید. به خداوند توکل کن و منتظر بمان.

برای متولدین آبان

حروف ابجد فال شما : آ‌‌ آ ‌آ‌

به زودی گره کارت باز میشود و به هر خواسته ای که داری میرسی. ممکن است کسی به زودی به جمع خانواده شما افزوده شود. دوستان خوبی داری به وقت نیاز با آنها مشورت کن. تا حدی از شر بدخواهان در امانی. در چند روز آینده یک خبر خوشحال کننده میشنوید. اگر آرزو و یا نیتی داری به آن میرسی. در کارهایت به خدا توکل کن تا به امید حق کارهایت درست به انجام برسد. رازت را به هر کس نگو. خوددار باش و از بدیها پرهیز کن. آنچه را که انتظار داری انشا الله به زودی به دست خواهی آورد.

فال ابجد متولدین آذر

ابجد فال شما : ب د ج

تعبیر : افرادی را که می توانند حتی کوچکترین اثر مثبتی در زندگیتان داشته باشند از دست ندهید . به ظاهرتان اهمیت دهید . راهی را که عقل فرمان می دهد انتخاب کنید .

فال ابجد ۱۵ دی ۱۴۰۱ برای متولدین دی

حروف ابجد فال شما : آ ج ج

چیزی حلال به تو رسیده و یا میرسد. گشایش در کارت پیدا شده ولی کسی از تو رنجیده خاطر است، از او دلجویی کن افرادی تنگ نظر با تو دشمنی میکنند به خداوند پناه ببر تا از شر آنها در امان باشی در این نیت که کرده ای پا بر جا باش و به خداوند توکل کن. آنچه را که آرزو داری به آن میرسی انشا الله.

فال ابجد ۱۵ دی ۱۴۰۱ برای متولدین بهمن

حروف ابجد فال شما : ج ب ج

طالع خوبی داری و این روزها آرزویت برآورده میشود. خبر خوشی دریافت میکنی و به شادی و نشاط میرسی. زنی بلند قد و باریک اندام و گندمگون با تو خصومت میکند مراقب خودت باش. از پول و درآمد حرام پرهیز کن. آینده خوبی در پیش داری. با دوستان و آشنایان به نیکی رفتار کن و اگر قصد ازدواج یا معامله ای داری به آن عمل کن با موفقیت همراه خواهد بود.

فال ابجد ۱۵ دی ۱۴۰۱ برای متولدین اسفند

حروف ابجد فال شما : آ آ ج

از خصومت دست بردار و اگر قصد انجام کاری ناصواب داری، یا فکری بد در سر داری از آن دست بردار. از کسی که چشمانی کبود و رنگی سرخ دارد دوری کن. کسی از تو رنجور شده باید از او دلجویی کنی. اگر خواسته و آرزویی داری تا چند روز آینده به آن میرسی. صدمه ای متوجه توست. صدقه بده انشا الله رفع خواهد شد. از فکر بد، پول و در آمد حرام دوری کن. در همه ی کارها به خدا توکل کن.

2 دیدگاه در “فال ابجد روزانه امروز پنجشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۱ و تفسیر دقیق فال ابجد ۱۵ دی

  1. ایرانی گفت:

    زندگی عرصه تاخت و تاز دروغ و خیانت است ، هیچ کس به اندازه لیاقتش زندگی نمی کند.

  2. صفورا نیک زاد گفت:

    من عارف رو از کسی ندزدیدم. خودش بهم پیشنهاد داد. من هم صادقانه بهش عشق ورزیدم. هر کسی که می خواد بین ما جدایی بندلزه الهی نابودش کنه خدا !

نظرات