آیا بانک ها فردا تعطیل است وضعیت تعطیلی بانک های تهران چهارشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۱

0

آیا بانک های تهران فردا چهارشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۱ تعطیل است؟ + وضعیت تعطیلی بانک های تهران فردا چهارشنبه ۱۴ دی ماه به دلیل آلودگی هوا تعطیل است؟ جزئیات خبر:

آیا بانک ها فردا تعطیل است وضعیت تعطیلی بانک های تهران چهارشنبه 14 دی 1401

وضعیت تعطیلی بانک های تهران فردا چهارشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۱ + جزئیات

فردا چهارشنبه ۱۴ دی ماه فعالیت بانک ها به روال قبل انجام می‌شود و امکان دورکاری برای کارمندان بانک ها وجود ندارد. در نتیجه تغییری در فعالیت آنها صورت نمی‌گیرد و چون فعالیت بانک‌ها امکان مجازی شدن و انجام شدن به صورت دورکاری را ندارد

بر همین این اساس فردا ۱۴ دی ماه هیچ کدام از شعب بانک‌ها در تهران تعطیل نیست و همه آنها مشغول فعالیت هستند.

به گزارش تجارت نیوز: تمام کارمندان تهرانی فردا دورکار شده‌اند. اما این دورکاری مشمول همه کارمندان نمی‌شود و فقط شامل افرادی است که فعالیت اداری آنها قابلیت دورکاری داشته باشد. بر این اساس آیا فردا بانک‌ها تعطیل است؟

ساعتی قبل خبر رسید که به دلیل آلودگی هوای تهران، بخش مهمی از ادارات دورکار شده‌اند. اما مشخصا این دورکاری شامل بانک‌ها نمی‌شود و فردا ۱۴ دی ماه هیچ کدام از شعب بانک‌ها در تهران تعطیل نیست و همه آنها مشغول فعالیت هستند.

دستور دورکاری کارمندان تهرانی از سوی کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران اعلام شده است. در این کمیته از روسای دستگاه‌های اجرایی درخواست شده که با درخواست دورکاری آن دسته از کارمندانی که فعالیت‌شان قابلیت دورکاری دارد، موافقت کنند.

بر این اساس کلیه ادارات تهران که قابلیت دورکاری دارند، فردا دورکارند. اما چون فعالیت بانک‌ها امکان مجازی شدن و انجام شدن به صورت دورکاری را ندارد، فعالیت بانک ها به روال قبل انجام می‌شود و تغییری در فعالیت آنها صورت نمی‌گیرد.

همچنین کلیه دانشگاه‌ها و مقاطع تحصیلی به صورت مجازی برگزار می‌شود و هیچ کدام از کلاس‌های مدارس و دانشگاه‌ها به صورت حضوری برگزار نمی‌شود.

نظرات