تعبیر خواب آخور به چه معناست

0

در این پست می توانید تعبیر خواب آخور و تعبیر خواب پر کردن آخور و تعبیر خواب خالی کردن آخـور و تعبیر خواب رفتن به آخـور حیوانات و تعبیر خواب از بین رفتن آخـور حیوانات را از زبان معبران بزرگ ایران و جهان مشاهده کنید.

   تعبیر خواب آخور

تعبیر خواب آخور

آخور در فرهنگ عمید طاقچه‌ای است که در کنار دیوار درست می‌کنند و خوراک چهارپایان را در آن می‌ریزند. در اصطلاح جای علف ‌خوردن چهارپایان آخور گفته می‌شود.

تعبير خواب آخور به روايت لیلا برایت

اگر در خواب آخور دیدى، بدین معنى است که کوشش و سعى شما براى پیشبرد کارها بی ‏نتیجه خواهد ماند.

تعبیر خواب آخور

تعبیر خواب آخور از دیدگاه آنلی بیتون

دیدن آخور در خواب، علامت آن است که نتایج کارها شما را نگران و مشوش خواهد ساخت.

تعبیر خواب آخور

تعبیر خواب آخور پر

معبرین غربی گویند:
اگر در خواب آخوری پر مشاهده کنید به این معناست که در آینده تشکیل خانواده خواهید داد تا شرایط زندگیتان از حالت کنونی بهتر شود.
اطرافیانتان سعی در تحمیل اعتقاداتشان دارند ولی شما محکم‌تر از این حرف‌ها هستید و از اصول خود کوتاه نخواهید آمد.

تعبیر خواب آخور

تعبیـر خواب آخـور از دیدگاه معبرین غرب

خریدن آخور در خواب می تواند معانی مختلفی را به همراه داشته باشد. از جمله مهمترین این معانی میل به بچه دار شدن یا مراقبت از آن است. والدینی که به دلایلی نگران آینده فرزندان خود هستند اغلب این خواب ها را می بینند که کاملاً طبیعی و طبیعی است. باید کمی آرام باشید و بگذارید بچه هایتان استقلال بیشتری داشته باشند.

تعبیر خواب آخور

تعبیـر خواب آخـور خالی از منظر معبران غربی

معبرین غربی گویند: دیدن آخور خالی در خواب نشانه بدهکاری دیگران به شماست. این شخص یکی از دوستان نزدیکتان است که در دوران دوستی از شما مبلغی طلب کرده است. شما به تصور اینکه به راحتی پول را در آینده دریافت خواهید کرد آن را پرداخت کرده‌اید در صورتی که آن فرد قصد بازپرداخت پول را نداشته و اولویت مالیش شما نخواهید بود. شما از اصرار برای دریافت بدهیتان خسته خواهید شد ولی این درس بزرگی به شما خواهد داد که چه رفتاری در اینگونه موقعیت‌ها صحیح است.

تعبیر خواب آخور

تعبیر خواب آخـور پر از دیدگاه معبرین غربی به چه معناست

اگر در خواب آخوری پر مشاهده کنید به این معناست که در آینده تشکیل خانواده خواهید داد تا شرایط زندگیتان از حالت کنونی بهتر شود.

اطرافیانتان سعی در تحمیل اعتقاداتشان دارند ولی شما محکم تر از این حرف ها هستید و از اصول خود کوتاه نخواهید آمد.

نظرات