تعبیر خواب افتادن دندان به چه معناست

0

در این پست می توانید انواع تعبیر خواب افتادن دندان و تعبیر خواب شکستن دندان و تعبیر خواب افتادن دنـدان جلو و تعبیر خواب افتادن دنـدان عقب و تعبیر خواب خون آمدن دندان و تعبیر خواب دیدن دندان را از زبان معبران بزرگ ایران و جهان مشاهده کنید.

 تعبیر خواب افتادن دندان

تعبیر خواب افتادن دندان

اگر در خواب ببینید که دندان شما افتاده است معنی خواب شما این است که تغییراتی در زندگی شما در حال انجام شدن است و شما از این تغییرات می ترسید.

در ارتباط با مشاهده افتادن دندان در خواب و یا ریختن آن، معبرین غربی و اسلامی بسیاری تعابیر مختلفی ارائه کرده‌اند و آن را از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار داده‌اند.

تعبیر خواب افتادن دندان

تعبیر دیدن دندان در خواب از دید اسلام:

کتاب‌های تعبیر خواب اسلامی دیدن دندون توی خواب رو به اعضای خانواده مربوط می‌دونن: چهارتا دندون جلو فرزند و خواهر و برادر هستند، دندون های نیش نماد عموها و عمه‌ها هستند، سایر دندان‌ها نماد از فامیل‌های دورتر هستن. بسته به جزئیات خواب می تونید خواب رو تا تعبیر کنید. مثلا اگه توی خواب شخصی افتادن دندون رو ببینه می‌تونه تعبیرش این باشه که قراره توی خانواده‌اش بچه‌ای به دنیا بیاد.

تعبیر خواب افتادن دندان

خواب افتادن دندان منوچهر مطیعی

اگر در خواب ببینی که یکی از دندان های جلویی تو افتاده است معنی خواب این است که یکی از اقوامت ازدواج میکند و یا به سفر می رود.

افتادن دندان های کناری در خواب نشان دهنده ازدواج یکی از اقوام دور است.

تعبیر خواب افتادن دندان

تونی کریسپ می‌گوید:

اگر شخصی را در خواب بدون دندان یا با دندان‌هایی اندک مشاهده کنیم، معمولا این احساس در ما برانگیخته می‌شود که آن شخص قدرت و تاثیر خود را در حیات از دست داده است، او زندگی را “باخته است” و این دقیقا همان چیزی است که از دست دادن دندان‌ها در رویا به تصویر می‌کشند: از دست دادن و “باختن” حتی اگر موقتی باشد. این امر ممکن است به این صورت به تجربه نوعی مرگ، یا از دست رفتن نفس تا درجه‌ای خاص منجر می‌شود.
اگر فقط یک دندان افتاد: این رویا ممکن است به از دست دادن چیزی، تغییر و یا مرگ کسی اشاره کند.

تعبیر خواب افتادن دندان

تعبیر دیدن دندان در خواب بر اساس کتاب وانگا:

کتاب تعبیر خواب وانگا عقیده داره که دیدن دندونای سالم تمیز و سفید توی خواب می‌تونه نشون دهنده تغییرات خوب و رسیدن زمان مناسب برای انجام دادن کارها باشه. همچنین نشان دهنده‌ی شانس خوب و اوقات خوب و خوش شانسی هستش.

تعبیر خواب افتادن دندان ابن سیرین

اگر دندان جلویی تو بیفتد در خاک و کثیف نشود معنی خواب این است که صاحب برادر و یا خواهر و یا فرزند می شوی ولی اگر افتاد و کثیف شد یعنی یکی از انها می میرد.

تعبیر خواب افتادن دندان

آنلی بیتون در تعابیرش اینگونه می‌گوید:

اگر خواب ببینید یکی از دندان‌های شما می‌افتد، نشانه آن است که خبرهایی بد به گوش شما خواهد رسید.
اگر خواب ببینید دوتا از دندان‌های شما می‌افتد، علامت آن است که ناخواسته به اوضاع بدی کشانده خواهید شد. و اگر خواب ببینید که سه تا از دندان‌های شما می‌افتد، نشانه آن است که اتفاقات خیلی بدی برایتان رخ خواهد داد.
اگر خواب ببینید تمام دندان‌های شما می‌افتد، نشانه آن است که مرگ و قحطی در اجتماع رواج خواهد داد.
اگر خواب ببینید در اثر ضربه‌ای دندانتان می‌شکند، نشانه آن است که با مرگ و میر و حوادثی تلخ روبرو خواهید شد.
آنلی بیتون همچنین درباره تعبیر خواب دندان شکسته یا پوسیده می‌گوید: این رویا نشانه آن است که در موقعیت بدی قرار خواهید گرفت. طرح‌ها نیمه تمام متوقف خواهد شد، بیماری گریبانتان را خواهد گرفت. و سیستم عصبی اندامتان دچار اختلال خواهد گردید.

نظرات