arongroups

جملات درباره رفتن یار + عکس نوشته جدایی

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره جدایی و عکس استوری جدا شدن و متن دور شدن و جملات درباره رفتن یار و عکس نوشته جدایی و متن درباره رفتن و عکس نوشته رفتن از کنار یار و متن درباره دوری از یار و اشعار جدایی را مشاهده کنید.

 جملات درباره رفتن یار

جملات درباره رفتن یار

ای که از اول جاده به سکوت شدی گرفتار
منو از خاطره کم کن، تا ابد خدا نگهدار ..

جملات درباره رفتن یار

تمام داروخانه های شهر را گشتم …

قرصی نبود که نخورده باشم ! دکتر راست می گفت ، رفتن علاج ندارد

***

تجربه همیشه به نفع انسان نیست
زیرا هیچ حادثه‌ای دو بار به یک شکل رخ نمی‌دهد.
وینسنت چرچیل

جملات درباره رفتن یار

ﺗﻮ ﺟﺎ ﺯﺩی
ﻣﻦ ﺟﺎ ﺧﻮﺭﺩﻡ
ﺍﻭ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺖ
و ﻫﻤﻴﻦ یک ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎیی ﺟﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ!..

عکس نوشته جدایی

تکیه به شونه هام نکن ، من از تو افتاده ترم

ما که به هم نمیرسیم ، بسه دیگه ! بذار برم

جملات درباره رفتن یار

دلتنگ که می شوی دیگر انتظار معنا ندارد
یک نگاه کمی نامهربان
یک واژه ی کمی دور از انتظار
یک لحظه فاصله
میشکند دیوار فولادی بغضت را

***

شبیه برگ پاییزی، پس از تو قسمت بادم
خداحافظ، ولی هرگز نخواهی رفت از یادم
خداحافظ، و این یعنی در اندوه تو می میرم
در این تنهایی مطلق، که می بندد به زنجیرم

جملات درباره رفتن یار

رفت تا دامنش از گرد زمین پاک بماند

آسمانی تر از آن بود که در خاک بماند

از دل برکه شب سر زد و تابید به خورشید

تا دل روشن نیلوفری اش پاک بماند

عکس استوری جدا شدن

دیشب خوابت را دیدم
صبح
شمعدانی باغچه‌مان
گل از گلش شکفته بود …
آرش شریعتی

جملات درباره رفتن یار

همچون باران باش….!
رنج جدا شدن از آسمان را
در سبز کردن زندگی جبران کن..

***

من که زندگیمو باختم ، واسه یه لحظه دیدنت

نزار بازم دل بپوسه ، دوباره وقت رفتنت

جملات درباره رفتن یار

هر ذره از وجودم شعر می شود
بی تاب خواستن تو
انتظار و شوق وصال تو
آری می خواهم شاعر شوم
می خواهم هر مصرعم آینه ای باشد صاف
در انعکاس مهربانی تو
و به باغ احساس
و حرف های دلم هر یک دفتر شعری باشد

عکس استوری جملات درباره رفتن یار

مات شدم
از رفتنت !
هیچ میز ِ شطرنجی هم درمیان نبود
این وسط فقط یک دل بود
که دیگر نیست!

جملات درباره رفتن یار

رفتی اما دل من مانده برِ دوست هنوز

میبرم جسمی و جان در گرو توست هنوز

***

سکوت کسی که دوستش داریم
جنایتی بی سر و صداست …

جملات درباره رفتن یار

جـــدایــی مــان ؛
هیــچ یکـــ از تشــریفــاتــــ آشــنایمــانــــ را نــداشتـــ
فقــط تــو رفـــتــی
و منــــ ســعیــــ کـــردمـــ
ســـ ــنگــــ دل بــاشـــمــــ

نظرات