تعبیر دیدن عزرائیل (ملک الموت) در خواب

1

تعبیر دیدن عزرائیل (ملک الموت) در خواب

تعبیر خواب عزرائیل : بسیاری از معبران میگویند که تعبیر خواب عزرائیل بستگی به چگون دیدن خواب دارد مثلا بینند خواب چهره عزرائیل را میبیند یا نه , غمگین است یا شاد و یا … عزرائیل به فرشته مرگ و ملک‌الموت هم معروف است. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب عزرائیل را آماده کردایم.

تعبیر خواب عزرائیل

هیبت عزرائیل

هیبت ملک الموت نسبت به محتضر فرق مى کند. براى خوبان و صالحان طبیب حاذق و براى مشرکان و کسانى که در عمرشان عمل خیرى انجام نداده اند، بدترین شکل و هیبت مى باشد. براى کسانى که عمل نیک و شایسته انجام مى دهند، عمل صالح او واسطه خیر مى گردد تا جسم معذّب مریض مؤمن را در مقابل امراض جسمى نجات دهد. و به آن درجه و مکانى که خداوند در قرآن اش بشارت داده هدایت کند.

تعبیر خواب عزرائیل مطیعی تهرانی

مطیعی تهرانی گوید: دیدن فرشتگان در حالت غم زده و چهره گرفته در خواب خوب نیست بخصوص دیدن میکائیل و عزرائیل و نشان آن است که مرگ بیننده خواب نزدیک است.

تعبیر خواب عزرائیل ابن سیرین

ابن سیرین گوید: اگر کسی ملک الموت را به خواب بیند چنانکه در آسمان او را بیند و خودش را در زمین دلیل که هر کاری دارد از آن بر کنار می‌گردد.
اگر عزرائیل را در زمین نزدیک خویش بیند دلیل بر اینکه اجلش نزدیک است.
اگر ملک الموت را شادمان بیند دلیل که شهید گردد.
اگر بیند که با عزرائیل کشتی گرفت و او را نینداخت دلیل که زود از دنیا رود و توبه باید نماید.
اگر بیند ملک الموت را بینداخت دلیل که بیمار گردد به حال مرگ بعد از آن شفا یابد.

تعبیر خواب عزرائیل جابرمغربی

جابرمغربی گوید: اگر عزرائیل را شادمان بیند دلیل که زندگی او دراز گردد.
اگر بیند که عزرائیل به او سلام کرد دلیل که عجلش نزدیک است و پایان عمرش با شهادت تمام گردد.
اگر بیند عزرائیل بر وی با خشم نگاه کرد دلیل که حال وی پر مخاطره باشد.
اگر بیند که عزرائیل او را چیزی شیرین داد دلیل بر اینکه جان کندن برایش آسان شود.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب فرشته

اگر بیند که به او چیزی تلخ داد دلیل که جان کندن بر او سخت گردد.
اگر بیند که عزرائیل او را وعده ومژده نیکو داد دلیل که تعبیرش همان مواردی است که تو را بشارت داده.
اگر بیند که او را خبر دادند که عزرائیل در فلان جا ست و او از دور بر او نگاه نمود دلیل که او را با پادشاه با هیبت کار افتد.
اگر بیند که عزرائیل را کشت دلیل که دشمن خلق گردد.

در احادیث آمده است

طبق احادیث و روایات معصومین (علیهم السلام) هیبت ملک الموت نسبت به محتضر فرق مى کند. و بعضى از افراد در حال جان کندن، داد و فریاد مى زنند، زن و بچه ها را صدا مى کنند، مرتب دست و پا را به شدّت تکان مى دهند و چنگ مى انداختند، تا خلاصى یابند. ولى افسوس! که راه فرارى نیست.
و بعضى ها نیز بدون هیچ مشکل و عذابى در بهترین وجه و با توصیه هاى قبلى که کرده اند تسلیم قدرت لایزال حق مى شوند و این مسائل خود نشان دهنده حالات ملک الموت بر بالین محتضر است.

1 دیدگاه در “تعبیر دیدن عزرائیل (ملک الموت) در خواب

  1. امیر حسین کریمیان گفت:

    بنده خواب دیدم ک دارم خود را روی همانطوری ک خوابیدم میبینم در این هنگام وارد جسم خود شدم و صدای جیغ و صدای ترسناک همراه با صدای گریه نوزاد شنیدم دنیا دگرگون گشت همه چیز به سمت بالا رفت و خود را در مکان سفیدی دیدم عزراییل را دیدم ک پایین پایم ایستاده است همزمان دو دست خود را به سمت اون گرفتم اون دست چپ بنده میخواست بگیرد ک ببرد البته قبل از اینکه عزراییل را ببینم به صورت غریزه فهمیدم ک مردم
    از اون پرسیدم مادرم را میتوانم ببینم اگر با تو بیام گفت در آسمان همیشه اون را میتونی ببینی
    بعد به التماس و گریه افتادم ک فرصتی به من بده
    و بعد به او گفتم پس تکلیف معشوقه ام چیست اون سرش را پایین گرفت و تکانی داد و بیدار شدم جزییات بسیار ریزی داشت ک یادم نیست اما بعد از بیدار شدن فهمیدم ک مادرم مرا یک ربع به صورت مداوم صدا میکند و بنده بیدار نمیشدم تعبیرش چیست؟

نظرات