تعبیر خواب آپارتمان به چه معناست؟

0

در این پست می توانید انواع تعبیر خواب درباره آپارتمـان و تعبیر خواب خریدن آپارتـمان و تعبیر خواب درباره خریدن آپارتـمان و تعبیر خواب درباره فروش آپارتمـان و تعبیر خواب درباره آپارتمان خالی و تعبیر خواب درباره خراب شدن آپارتمان را از زبان معبران بزرگ ایران و جهان مشاهده کنید.

تعبیر خواب آپارتمان

تعبیر خواب آپارتمان

تعبیر خواب آپارتمان نشان دهنده کیفیت و سبک زندگی شماست، چیزهایی که در طول عمر خود تولید کرده اید و احساسی که درباره دستاورد های خود دارید.

تعبير خواب آپارتمان به روايت لوک اويتنهاو

آپارتمان: دوستان خوب داشتن
آپارتمان زيبا: احتياط شما را بسوي رستگاري هدايت خواهد کرد
آپارتمان کوچک: تلاشهاي شما بيهوده خواهند بود
آپارتمان اجاره کردن: يک اتفاق ناخوشايند خواهد افتاد
بازديد کردن آپارتمان: تحولاتي خواهيد داشت

تعبیر خواب آپارتمان

تعبیر خواب آپارتمان نوساز برای ابن سیرین

ابن سیرین گوید دیدن آپارتمان نو در خواب.
ممکن است دلیل بر این باشد که بیننده از گناهان و تابوهایی که در زندگی خود مرتکب شده است به درگاه خداوند متعال توبه کرده است.
او همچنین اشاره کرد که در خواب یک آپارتمان جدید می بیند و در تجارت کار می کند.
ممکن است نشانه آن باشد که او از این تجارت سود و پول زیادی به دست خواهد آورد و شاهد رونق و بهبودی بزرگ در بازار کار خواهد بود.
ابن سیرین گفت که در خواب آپارتمانی نو دیده است.

تعبیر خواب آپارتمان

مطیعی تهرانی میگوید:

تعبیر خواب آپارتمان در خواب‌های ما نشانه آرزو و مال و ثروت است و کارهایی است که بر مبنای هوای نفس می‌خواهیم انجام دهیم نه بر اصل تعقل و محاسبه و دور اندیشی.
آپارتمان هر حالتی در خواب داشته باشد گویای برداشتی است که از خودمان داریم و شناخت ناخودآگاه خودمان است
و چه بسا ممکن است این شناخت نادرست و اشتباه باشد. به هر صورت تجسم این برداشت در خواب ساختمان است.

تعبیر خواب آپارتمان

تعبير خواب آپارتمـان درکتاب سرزمين روياها

در يك آپارتمان هستيد: مراقب رقيب باشيد
مالك يك آپارتمان هستيد: مشاجره در فاميل
تنها در يك آپارتمان هستيد: تنهايي و ناكامي
با شخص ديگري در آپارتمان هستيد: آسايش در عشق
در يك آپارتمان خود را پنهان ميكنيد: به شما هداياي پرارزشي خواهند داد.
خواب آپارتمان يك شخص ديگر: دردسر و مشكل به شما نزديك ميشود.

تعبیر خواب آپارتمان

تعبیر دیدن آپارتمـان جدید در خواب

گفته می شد دیدن آپارتمان نو در خواب.
ممکن است شاهدی باشد که بیننده در کار خود به موقعیتی معتبر و رهبری دست خواهد یافت.
ابن سیرین نیز ذکر می کند که دیدن آپارتمان نو در خواب برای مرد مجرد است.
ممکن است نشانه آن باشد که با یک دختر خوب و خوش اخلاق ازدواج خواهد کرد.

نظرات