تعبیر خواب آبرو به چه معناست؟

0

در این پست می توانید انواع تعبیر خواب درباره آبرو و تعبیر خواب درباره آبرو بردن و تعبیر خواب درباره آبرو شخصصی را بردن و تعبیر خواب آبروریزی و تعبیر خواب درباره آبرو دختر بردن و تعبیر خواب درباره آبرو رفتن را از زبان معبران معتبر ایران و جهان مشاهده کنید.

تعبیر خواب آبرو

تعبیر خواب آبرو

معبران دیدن ریزش ابرو در خواب را به عدم احترام نزد مردم تعبیر کرده اند.دیدن ابرو در خواب ، نشانة آن است که در آینده ای نزدیک با مسایل گمراه کننده ای روبرو خواهید شد.

تعبیر خواب دیدن رسوایی

اگر دختری خواب دیده باشد یکی از دوستانش او را رسوا می سازد به این تعبیر است که در آینده از جانب یکی از اطرافیان نزدیک خود که به او اعتماد کامل دارد بی وفایی یا خیانت می بیند و ممکن است برای این موضوع حسرت زیاد بخورد

تعبیر خواب آبرو

تعبیر خواب ابرو

۱- معمولا دیدن خواب ابرو به ندرت اتفاق می افتد و در واقع به احساسات و چهره شخص مربوط می شود. این خواب بازتاب اعتماد به نفس شماست.
۲- خواب ابرو دیدن نشانه شک و تردید های درونی شماست و به شما پیشنهاد می کند که در مورد تصویر خود و نوع احساسات خود بیشتر فکر کنید.
۳- اگر در خواب از ابروهای خود راضی بودید تعبیرش این است که از تصویر خود و زندگی خود خوشحالید و اگر ناراضی بودید تعبیرش این است که مدام خود را بازخواست میکنید و از چیزی که دارید و شرایطی که در آن هستید راضی و خوشحال نیستید.

تعبیر خواب آبرو

برایت گوید:

اگر آبروی کسی را بریزید، اوقات بدی خواهید داشت. عذرخواهی کردن به صورت رسمی از کسی، بیانگر این است که آدم با وجدانی هستید.

تعبیر خواب آبرو

تعبیر خواب دیدن گریه بخاطر رسوایی

اگر ببیند بخاطر رسوایی که به پا شده است گریه میکند بیان میدارد که غم و غصه ی زیادی همچون صاعقه بر زندگی اش وارد می شود و کار به جایی میکشد که صبرش تمام می شود و بطور موقت دوران سخت و کسل کننده ای را پشت سر خواهد گذاشت.

تعبیر خواب آبرو

معبران غربی می‌گویند:

اگر در خواب ببینید که آبروی شما رفته است نشانگر شرم و خجالت شما از کاری است که در زندگی واقعی انجام داده‌اید و نگران هستید آبرویتان به خطر افتد. اگر در خواب ببینید عده‌ای آبروی شما را می‌برند، در زندگی واقعی باید از آن‌ها دوری کنید و نباید اجازه دهید اقدامات آن‌ها موقعیت شما را به خطر بیاندازد.

تعبیر خواب آبرو

تعبیر خواب دیدن آبروریزی توسط یک مرده

اگر ببیند فرد مرده ای که فرقی ندارد اشنا باشد یا غریبه او را تهدید به آبروریزی میکند و یا با زدن حرف های زشت سبب می شود تا شخصیت او مقابل افراد دیگر خرد شود به این علامت است که در یکی از مسائل و موضوعات حساس زندگی اش و بیشتر در زمینه ی عشق و احساسات ضربات سنگینی ببیند و احساس گناه یا عذاب وژدان زیاد کند.

نظرات