جملات حال خوب کن عاشقانه + عکس نوشته انرژِی بخش و مثبت

0

در این پست می توانید متن های زیبا و مثبت و عکس استوری عاشقانه و مثبت و عکس نوشته انگیزشی و جملات حال خوب کن عاشقانه و عکس نوشته انرژی بخش و مثبت و عکس استوری انگیزشی برای استوری و عکس استوری انرژی بخش را مشاهده کنید.

جملات حال خوب کن عاشقانه

جملات حال خوب کن عاشقانه

به رویاها و خیال‌پردازی‌های خود اهمیت

زیادی دهید، زیرا آن‌ها نقشه‌ی اصلی

رسیدن به موفقیت نهایی‌تان هستند…

***

برای داشتن چیزی که تا به حال نداشته اید باید کسی باشید که تا به حال نبوده اید …

جملات حال خوب کن عاشقانه

هیچ شبی پایان زندگی نیست
از ورای هر شب دوبارہ خورشید طلوع میکند و بشارت صبحی دیگر میدهد
این یعنی امید هرگز نمی میرد.

جملات حال خوب کن عاشقانه

من باور دارم همیشه کمی دیوانگی
برای ساختن سرنوشتمان لازم است

عکس استوری عاشقانه

گاهی؛ آدم ها برداشت‌شان از عشق و تعهد، هر لحظه کنار معشوق بودن است… در حالی که این درست نیست! اگر شما دو تا پرنده را به یکدیگر ببندید، آن‌ها در مجموع چهار بال خواهند داشت اما هرگز موفق به پرواز نخواهند شد …

جملات حال خوب کن عاشقانه

ﺍﮔﺮ میخوﺍﻫﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮔﺮﻩ ﻧﺰﻥ
ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺭﺍﺣﺖ
ﺗﻮ ﮐﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﯽ
ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺣﺎﻟﺸﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ.

جملات حال خوب کن عاشقانه

چرخ گردون
چه بخندد چه نخند تو بخند
مشکلی گر
سـَـر راه ِ تـو ببندد تـو بخند
غصه‌ها فانی
و باقی همه زنجیر به هم
گر دلت از ستم
و غصه برنجد تو بخند
آری تنها تو بخند

عکس استوری انگیزشی

وقتی تلاش می کنی همه چیز را کنترل کنی، هیچ لذتی نمی بری
آرام باش، نفس بکش، رها کن
فقط در لحظه زندگی کن
زندگی هیچگاه بی مشکل نخواهد بود، مشکل جزیی از دنیای مادی است
در واقع همه چیز مساله است نه مشکل
فقط روح متعالی است که فارغ از رنج و مشکلات است
به رنجهایتان اهمیت ندهید تا کم رنگ شوند.

جملات حال خوب کن عاشقانه

ثروت ها ابتدا

در ذهن انسان ساخته میشود

و سپس در دنیای بیرون

فکرِ شما اصلی ترین

ثروت شماست

جملات حال خوب کن عاشقانه

حسه خوبیه با همه بد باشه
ولی تا برسه به تو مهربون تَرین آدَم دُنیآ شه…

عکس استوری جملات حال خوب کن

امروز را خوشبخت باش
همان باش که میخواهی
اگر دیگران آنرا دوست ندارند
بگذار دوست نداشته باشند
ولی تو همیشه همانی باش که خودت دوست داری
خوشبختی یک انتخاب است
راضی نگه داشتن همه نیست

جملات حال خوب کن عاشقانه

زندگی کن

هیچ کس آنقدر ثروتمند نیست که

گذشته خود را بخرد

بنابراین تمام زندگی را زندگی کن

جملات حال خوب کن عاشقانه

هرگز فکر نکنید باید سال ها قبل

شروع میکردید

این فکر باورهایتان را خراب می کند..

در عوض بگویید…

می خواهم همین الان شروع کنم

وبهترین سالهای زندگی ام را خلق کنم.

نظرات