همه جا با فرادرس

جمله دلداری دادن + عکس نوشته دلداری به دوست

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره دلداری و عکس استوری دلداری دادن به عزیز و جمله دلداری دادن و عکس نوشته دلداری به دوست و دلداری برای از دست دادن رفیق و عکس استوری دلداری دادن به رفیق و اشعار کوتاه درباره از دست دادن دوست را مشاهده کنید.

جمله دلداری دادن

جمله دلداری دادن

میدانی گاهی باید

حتی بی دلیل شاد باشی

گاهی باید در هجوم مشکلات

آرام ترین فرد زمین باشی

امید همیشه هست

و سختی،بخشی گذرا از زندگی

امیدت فقط به خدا باشه

جمله دلداری دادن

زندگی خالی نیست
مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست
آری
تا شقایق هست، زندگی باید کرد
در دل من چیزی است، مثل یک بیشه نور، مثل خواب دم صبح
و چنان بی تابم، که دلم می خواهد
بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه
دورها آوایی است، که مرا می خواند…

جمله دلداری دادن

همه ما لیاقت داشتن یک نفر تو زندگی دارم
تا به فردایمان امیدوارمان کند

عکس نوشته از دست دادن عزیز

سه چیز برای شاد بودن حیاتی است!

کاری برای انجام دادن،

کسی برای دوست داشتن،

و امید به فردای بهتر …

جمله دلداری دادن

و گل هرجا که لبخند آفرینی
به هر سو رو کنی لبخند بینی
چه اشکت هم نفس باشد، چه لبخند
ز عمرت لحظه لحظه می ربایند
گذشت لحظه را آسان نگیری
چو پایان یافت پایان می پذیری
مشو در پیچ و تاب رنج و غم گم
به هر حالت تبسم کن، تبسم!
زندگی زیباست!

***

همیشه نمیخواد جواب همه رو بدی
بعضی هارو ندید بگیر نترس اتفاقی نمیوفته

جمله دلداری دادن

نهنگ یونس را نخورد…

کارد اسماعیل را نکشت…

آتش ابراهیم را نسوزد…

دریا موسی غرق نکرد…

آری اگر او بخواهد

همه چیز ممکن است…

.. نا امید نباش …

عکس استوری دلداری دادن

لقمان حکیم گفت:
من سیصد سال با داروهای مختلف، مردم را مداوا کردم؛
و در این مدت طولانی به این نتیجه رسیدم؛
که هیچ دارویی بهتر از “محبت” نیست !
کسی از او پرسید: و اگر این دارو هم اثر نکرد چی؟
لقمان حکیم لبخندی زد و گفت؛
“مقدار دارو را افزایش بده !! ”

جمله دلداری دادن

رفیق اونقدر مرامت فابریکه
که تو هیچ نمایندگی قطعاتش پیدا نمیشه

جمله دلداری دادن

وقتی آنچه را می خواستی بدست نیاوردی افسرده و نا امید نشو.

توکل کن

چرا که خداوند در فکر بخشیدن چیزهای بهتری به توست.

عکس نوشته دلداری به رفیق

مسیر زندگی یک طناب باریک است که
اگر نتوانید بین عقل و قلبتان تعادل برقرار کنید
سقوط شما حتمی است….!
زندگی زیباست!

جمله دلداری دادن

دوست عزیزم هیچوقت نا امید نشو
لحظه آخر ورق برمیگرده

***

باد با چراغ خاموش کاری ندارد

اگر در سختی هستی ، بدان که روشنی …

جمله دلداری دادن

زندگی یک پژواک است
هر چه می فرستید باز میگردد
هر چه می دهید می گیرید
هر چه دیگران دارند در شما وجود دارد
پس همیشه خوبی کنید.

نظرات