arongroups

جملات زیبا برای انتظار + عکس نوشته انتظار کشیدن

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره انتظار و عکس استوری انتظار کشیدن و متن های کوتاه درباره انتظار کشیدن و جملات زیبا برای انتظار و عکس نوشته انتظار کشیدن و عکس نوشته انتظار سخت و جملات کوتاه درباره انتظار کوتاه و عکس نوشته انتظار سنگین را مشاهده کنید.

 جملات زیبا برای انتظار

جملات زیبا برای انتظار

من امروز

در انتظارت

غم انگیزترین و کوتاه ترین

شعر دلتنگی را گفتم:

“مُردم ز غمت، نیامدی تو”

چقدر دلم می خواهد نامه بنویسم
تمبر و پاکت هم هست
و یک عالمه حرف
کاش کسی جایی منتظرم بود

جملات زیبا برای انتظار

کاش
می دانستم
در انتظار ِ طولانی چشم های من
تو
در انتظار چه بودی…

عکس نوشته انتظار

منم ای نگار و چشمی که در انتظار رویت

همه شب نخفت مسکین و بخفت مرغ و ماهی

و گر این شب درازم بکشد در آرزویت

نه عجب که زنده گردم به نسیم صبحگاهی.

جملات زیبا برای انتظار

تو را در باد گم کرد
و به انتظار نشست
و نمی دانست
مسافران باد را بازگشتی نیست

***

در انتظار تو عزیزم
کاسه ی صبر که هیچ
صبر کاسه هم لبریز شد

جملات زیبا برای انتظار

آلبومی قدیمی ام،

در زیرزمین خانه ای کلنگی

که واحدهایش را پیش فروش کرده اند.

در انتظار دستی جامانده در اعماقم

که آجرها نمی گذارند

عکس نوشته انتظار کشیدن

شعله ی انتـــــــــــظار تــــا ابَد نمی ســـــوزد هــــیزم ها
خیـسَ ند و آتـــــش های دیگر سَخت وســـوسه انگیـــز

جملات زیبا برای انتظار

فراموشی سخت است
انتظار هم سخت است
اما از همه سخت تر این است
که ندانی باید انتظار بکشی یا فراموش

***

خاطره ای فروریخته را ورق بزند

نجاتم بده!

در من

هنوز لبخندی هست

که می تواند چیزی یادت بیاورد

جملات زیبا برای انتظار

بدترین قسمت زندگی انتظار کشیدن است و بهترین قسمت زندگی
داشتن کسی است که ارزش انتظار کشیدن را داشته باشد

عکس استوری انتظار سخت

چه انتظار عظیمی نشسته در دلِ ما
همیشه منتظریم و کسی
نمی آید..

جملات زیبا برای انتظار

بمان

نه برای من

برای این کوچه

که انتهای آن

در سپیده و انتظار

گم می شود

برای این خانه

با دلتنگی هایی

که از پیراهن زنانه اش می ریزد

برای این اتاق

با دنده های شکسته

در زخم بی کسی

برای عشق

جملات زیبا برای انتظار

حرف های زیادی داری
سکوت علامت چیست نمی دانم علامت رضایت است یا همان جواب
ابلهان خاموشی است معنی جدیدی به سکوت داده ای سکوتت را می فهمم یعنی انتظار

عکس استوری جملات زیبا برای انتظار

اندیشه و سکوت
بغض و انتظار
چهار گوشه تقدیرمان اینست!

جملات زیبا برای انتظار

بدترین قسمت زندگی

انتظار کشیدن است

و بهترین قسمت زندگی

داشتن کسی است

که ارزش انتظار کشیدن را

داشته باشد

تو را در باد گم کرد و به انتظار نشست و نمی دانست مسافران باد را بازگشتی نیست

نظرات