همه جا با فرادرس

جملات حرفهای نگفته + عکس استوری حسرت حرفهای نزده

0

در این پست می توانید متن های غمگین عاشقانه و متن درباره حرف نزده و متن کوتاه درباره حسرت روزهای گذشته و جملات حرفهای نگفته و عکس استوری حسرت حرفهای نزده و متن درباره ناگفته های حرف دل و عکس استوری حسرت جمله های نزده را مشاهده کنید.

جملات حرفهای نگفته

جملات حرفهای نگفته

امان از روزے ڪه
میبینے چیزے برایت نمانده
جز یک بغل تنهایی
چند خط حرف ناگفته
و یک دل پر…
به دل نگیر خدا
ولے دنیات قشنگ نیست…

جملات حرفهای نگفته

یهو به خودت میایی میبینی چیزی نمونده

جز کلی حرف ناگفته که دیگه تمایلی هم برا گفتنشون نداری..

جملات حرفهای نگفته

هنوز صدای قدم هایت را پشت سرم می شنوم
که همچون غریبه ای مرا بی تفاوت دنبال می کنی
ومن این چنین پیش خود می پندارم که هنوز …
با گام هایت مسیرمرا دنبال می کنی ولی افسوس …
مرگ بر دوراهی ها ، لعنت بر هرچه بیراهه است
آری به اولین دوراهی که رسیدیم دیگر صدای قدم هایت نیامد
تو رفته بودی همه گفتند که تو عابری بیش نبودی …
ولی من میگویم دوراهی ها تورا ازمن ربودند
لعنت بر دوراهی ها ……..

جملات حرفهای نگفته

متن حسرت حرفهای نزده

اگر وقت نداري حالم را بپرسي، درکت ميکنم!

اگر وقت نداري با من صحبت کني، درکت ميکنم!

اگر وقت نداري مرا ببيني، درکت ميکنم!

اما اگر بعد از تمام اينها، ديگر دوستت نداشتم

اينبار نوبت توست که درکم کني!

جملات حرفهای نگفته

زندگی بسیار کوتاه تر از آنست

که بخواهیم بعضی از کلمات مهم را ناگفته نگه داریم !

مثل دوستت دارم …

جملات حرفهای نگفته

باید به بعضی ها گفت…

نه عزیزم انقدرام بیکار نیستم. . .

که بخوام حال تو رو بگیرم!

میشینم این جا پامو میزارم رو پاهام

سرنوشت….

خودش دهنتو سرویس میکنه!!!

جملات حسرت حرفهای نزده

امان از روزے ڪه
میبینے چیزے برایت نمانده
جز یک بغل تنهایی
چند خط حرف ناگفته
و یک دل پر…
به دل نگیر خدا
ولے دنیات قشنگ نیست…

جملات حرفهای نگفته

تنها آینه گواهی می‌دهد دوست داشتن هایم را

تمام حرفهایی که باید به تو می‌زدم به آینه گفته ام

اگر تو هم حرفهایم را گوش می‌کردی شاید نمی‌رفتی

جملات حرفهای نگفته

دلـتـنـگـي…؟ حـاضـر ?

تـنـهـايـي…؟ حـاضـر ?

غـــم…؟ حـاضـر ?

جــدايـي…؟ حـاضـر ?

عــشـــق…؟
بـلـنـدتـر مـيـخـونـم، عـــشـــق…؟ غـايـــــــب ×

بـاز هـم نـيـامـده..؟

غــيــبـتـش خـيـلـي وقـتـه از حـدِ مـجـاز گـذشـتـه..

مـيـلـيـاردهـا ضـربـدر کـنـارِ اسـمِ زيـبـاش خـورده .. امـــّــا..

امــــّـــا … نـمـيـشـه اِخــــراجــش کــــرد

عکس استوری غمگین عاشقانه

دیدی یه وقتایی میای نفس عمیق بکشی
بعد هر کاری میکنی بازم انگاری چیزی ته دلت سنگینی میکنه و نمیذاره درست نفس بکشی!؟ اون سنگینی تمام حرفای ناگفته ایه که ریختی تو دلت و مُهرمومشون کردی.

جملات حرفهای نگفته

هزار صحبتِ ناگفته

در نگاهِ من است..

ولی..

دریغ که این شوق

در نگاهِ تو نیست…

نظرات