تعبیر دیدن قایقرانی در خواب

4

تعبیر دیدن قایقرانی در خواب

تعبیر خواب قایق : قایقرانی کاری است بسیار آرامبخش و در عین حال سخت . ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب قایق , کشتی , قایقرانی را آماده کردایم.

تعبیر خواب قایق

تعبیر خواب قایق امام جعفر صادق (ع)

امام جعفر صادق (ع) فرماید : ديدن كشتي در خواب بر هفت وجه است. اول: فرزند. دوم: پدر. سوم: زن. چهارم: مركب. پنجم: ايمني. ششم: عيش. هفتم: توانگري.

تعبیر خواب قایق جابرمغربی

جابرمغربی گوید : اگر بيند در كشتي نشسته بود و از دريا مي ترسيد، دليل است مقرب پادشاه شود و مال جمع كند. اگر بيند كشتي او به قعر دريا شد، دليل است از پادشاه قوت تمام حاصل نمايد.اگر بيند كشتي نمي رفت، تاويلش به خلاف اين است .
اگر بيند در كشتي نشسته بود، دليل است به كار پادشاه مشغول شود و مال جمع نمايد.

تعبیر خواب قایق محمدبن سيرين

محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب ديد كشتي بود و به سلامت بيرون آمد، دليل كه از غم ها برهد.
اگر ديد كشتي او بشكست، دليل مصيبت است.
اگر ديد در ميان دريا كشتي ها و قماش مي رفت، دليل به سفر رود و مال بسيار حاصل كند.
اگر بيند در كشتي بود و كشتي ايستاده است، دليل كه در سفر مقيم شود.

تعبیر خواب قایق ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر در خواب ببینی کشتی متوقف شده و امواج از همه طرف به کشتی برخورد می‌کند، تعبیرش این است که گرفتار غم و ناراحتی می‌شوی.

تعبیر خواب قایق آنلی بیتون

آنلی بیتون گوید: اگر خواب ببینید روی رودخانه ای آرام سوار بر قایقی پارو می زنید ، دلالت بر آن دارد که با توانایی خود در انجام امور کاری به موفقیت می رسید
اگر خواب ببینید همراه دوستی سوار بر قایقی مشغول پارو زدن هستید ، علامت آن است که در سنین پایین ازدواج خواهید کرد .
اگر خواب ببینید روی آبهای طوفانی و ناآرام مشغول راندن قایق هستید ، نشانه آن است که بعد از ازدواج ناچار می شوید بر زن تندخوی خود مسلط
شوید .

قایق بادبانی

اگر دیدن قایق رانی بر آبی کم عمق و شفاف در خواب ، نشانه آن است که مدتی کوتاه خشنود و شادمان خواهید بود .
خواب یک قایق بادبانی : ۱- شانس ۲- در آینده به دوردست سفر خواهید کرد.
شما روی یک قایق بادبانی هستید : نقشه هایتان را عملی خواهید کرد .
یک قایق بادبانی روی آبهای پرتلاطم : ناکامی شما را تهدید می کند.
خواب یک قایق تفریحی : زندگی خوشبختی دارید ولی فاقد احساس .

4 دیدگاه در “تعبیر دیدن قایقرانی در خواب

 1. عسل گفت:

  سلام من خکاب دیدم توی یکی از شهر ههیی که نزدیک به فرانسه بود البته تت خوابم شنیدم میگفتن نزدیک فرانسه اس توی ییداری هم اسمشو شنیدم همون شهری که یه رودخونه مصنوعی هم داره داخل اون شهر بودم و با یک زن و یک مرد که باهم دوست بودیم توی یک قایق بودیم و اون دوتا پارو میزدن بعد انگار عمق رودخونه کوتاه و عمیق میشد و زنه واسم تعریف میکرد که ۳۶ سال پیش ۵ تا سرباز ایرانی که از جنگ با صدام جان سالم به در برده بودند یه اینجا پناه اوردن ( مثل فیلم ها که خاطره طرف تداعی میشه و جلو روش میبینه واسه منم همونجوری شد و خاطره اش جلوم تداعی شد انگار که الان دارم میبینمش) گفت با قایق اومدن توی این رودخونه ولی طولی نکشید که قایق سوراخ شد و اونا هر کاری کردن نتونستن نجات پیدا کنن و تو عمق زیاد رودخونه غرق شدن .
  من دیدم که یکی از اونا پدربزرگ خودم بود( که ۳۶ سال پیش تو جنگ شهید شده بود) . منم از تعجب به صحنه حادثه که از کنارش رد شدیم خیره شدم و همونطور که میلرزیدم و به لبه قایق چسبیده بودم زپزیر لب میگفتم بابایی اقایی جونم بابا بزرگ زنه دلش واسم سوخت و یکم دلداریم داد و البته رودخونه موقعی که پدر بزرگم داشت غرق میشد متلاطم بود و موقعی که ما داشتیم رد میشدیم تقریبا موج داشت
  تعبیرش چیه؟؟؟

 2. سعید محمودی گفت:

  سلام.در خواب دیدم در حال راندن قایقم و شخص ناشناسی هم کنارم نشسته تا به قایقی دیگه رسیدم نگه داشتم یکمرتبه دیدم جنازه پدرم روی آب افتاده.ایشان سال ۸۶ فوت کرده.کسی تعبیرش رو میدونه؟

 3. حمیده گفت:

  سلام مادرم خواب دید .که کنار ساحل دریا ایستاده و من میخواهم سوار قایق بشوم و بروم…

 4. ایمان استیری گفت:

  تعبیر دیدن دریا در شب که از فاصله نزدید نورهای مختلفی به سمت من میتابید

نظرات