همه جا با فرادرس

جملات آرزوی شادی + متن آرزو میکنم

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره آرزوی خوشبختی و عکس نوشته آرزوی شادی برای فرزندم و جملات کوتاه درباره آرزوی موفقیت و جملات آرزوی شادی و متن آرزو میکنم و جملات آرزوی موفقیت در تحصیل و جملات دعا برای موفقیت همسرم را مشاهده کنید.

جملات آرزوی شادی

جملات آرزوی شادی

امروز براتون

یه حال خوب آرزو دارم

آرزو دارم امروزتون

پر باشه از خبر های خوب

و اتفاقهای بی نظیری

که همیشه منتظرش بودین

و بهترین روز عمرتون باشه

***

امروز آرزو دارم

عشق باشد

و یڪ سلامتے و

امضاے خدا

پاے تمام آرزوهایت

جملات آرزوی شادی

موفقیت چیزی نیست که دیگران از تو انتظار دارند، موفقیت چیزی است که تو به آن می اندیشی

عکس نوشته آرزوی خوشبختی

خوشبختی دیگران،

از خوشبختی توڪم نمیڪند!

و ثروت آنان

رزق تو را ڪم نمیڪند

و صحت آنان هرگز

نمۍگیرد سلامتۍ تو را..

پس “مهربان” باش

و آرزو ڪن براۍ دیگران

آنچہ را ڪہ آرزو میڪنۍ براۍ خودت..

جملات آرزوی شادی

امروز براتون

یه حال خوب آرزو دارم

آرزو دارم امروزتون

پر باشه از خبر های خوب

و اتفاقهای بی نظیری

که همیشه منتظرش بودین

و بهترین روز عمرتون باشه

جملات آرزوی شادی

همیشه از خودت به خوبی یاد کن و زندگی را آن طور که دلخواهت هست تصور کن

عکس استوری آرزو

نمیدانم هم اکنون

در کجا مشغول لبخندی

فقط یک آرزو دارم

که در دنیای شیرینت

میان قلب تو با غم

نباشد هیچ پیوندی

جملات آرزوی شادی

فضای زندگی فرصتی نیست برای

دل بریدن ها!

معجزه ایست برای دل دادن ها.

آرزو میکنم؛

دراین روز زیبا مهر و عشق، محبت

همنشین شما باشد.

جملات آرزوی شادی

صبح است

همه چیز رنگ و بوی

تازگی و طراوت می‌دهد،

آرزو می‌کنم وجودتان

پرشود از عطر و رنگ خدا،

و امروزتان آکنده از هر چه

زیباییست

عکس نوشته آرزوی موفقیت

فضای زندگی فرصتی نیست برای

دل بریدن ها!

معجزه ایست برای دل دادن ها.

آرزو میکنم؛

دراین روز زیبا مهر و عشق، محبت

همنشین شما باشد.

جملات آرزوی شادی

آرزو میکنم

روزگارت از رحمت لبریز

دستانت از نعمت سرشار

چشمانت از نور روشن

زندگیت رضایت بخش

و عاقبتت ختم بخیر باشد

جملات آرزوی شادی

روز خوب که از جعبه شانسی در نمیاد. روز خوب و باید ساخت. به رویش خندید و خلقش کرد.

برای امروزتون، برکتی عظیم

و معجزاتی بی دلیل آرزو می‌کنم

عکس استوری جملات آرزوی شادی

براتون آرزو میکنم

که کسی رو که دوستش دارید،

به همون اندازه

دوستون داشته باشه.

جملات آرزوی شادی

آرزو میڪنم

بهترین معـمارِ

زندگیتـان بـاشیـد

سـتونِ خانـه تان همـه

ازعشق و برڪت

ســقفِ خـانـه تـان بلـوری و شـفاف

فـضای خـانـه تـان

همیشـه پـُراز مـهر بـاد

***

تفاوت عمق اقیانوس و برکه از بزرگی ماهی‌های که بیرون می‌آیند مشخص می‌شود

نظرات