تعبیر دیدن چیدن میوه در خواب

1

تعبیر دیدن چیدن میوه در خواب

تعبیر خواب میوه چیدن : بسیاری از معبران بدست آوردن نعمت های الهی از جمله میوه را خوب میدانند و زیادتی روزی میدانند. اما بهتر است برای تعبیر درست خواب خود از تعبیر خواب چیدن میوه ای که در خواب دیداید مراجعه کنید . ما در این بخش از سایت مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر چیدن میوه از درخت را برای شما آماده کردایم.

تعبیر خواب میوه چیدن

چیدن میوه، یا برداشت میوه فعالیت فصلی است، که در فصل برداشت در مناطقی که میوه کاشته شده یا به صورت خودرو در باغها می‌روید، صورت می‌گیرد.

تعبیر خواب میوه چیدن دانیال نبی (ع)

دانیال نبی (ع) فرماید: از نظر دانیال نبی تعبیر خواب هر میوه به درخت آن برمی‌گردد. یعنی اگر تاویل درخت نیک باشد، تاویل میوه آن نیز نیک است و اگر تاویل درخت بد باشد، تاویل میوه آن نیز بد است.
ایشان همچنین به‌وقت خوردن میوه یا بی‌وقت بودن آن را بسیار مهم می‌داند و می‌فرماید: «هر میوه در باغ، اگر به‌وقت خورد، دلیل که به قدر آن مال جمع کند.

تعبیر خواب میوه چیدن ابن سیرین

ابن سیرین گوید: اگر بیند از درختی چید، دلیل که به قدر میوه مال یابد.

کتاب سرزمین رویاها

در کتاب سرزمین رویاها آمد است: یک باغ میوه که میوه‌هایش را چیده‌اند: شانس پیشرفت را از دست می‌دهید.

تعـبیر خواب میوه چیدن آنلی بیتون

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید که مشغول چیدن میوه‌های رسیده‌اید، علامت آن است که در فراوانی و آسایش خواهید کرد.

تعبیر خواب میوه چیدن لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو گوید: میوه بر روی یک درخت: خوش یمنی
میوه چیده شده: پایانی خوش برای یک محاکمه
میوه ترش: بدبختی و میوه شیرین: ثروت
میوه به مقدار بسیار زیاد: پروژه‌های موفق

تعـبیر خواب میوه فروشی امام صادق علیه‌اسلام

امام صادق علیه‌اسلام می‌فرمایند: «دیدن میوه فروش در خواب چون میوه خوش طعم بود و فروشد، دلیل مضرت است.»

1 دیدگاه در “تعبیر دیدن چیدن میوه در خواب

  1. انیس گفت:

    سلام خسته نباشید من خواب ددیدم تو حیاط خونه کسی ک دوسش دارم دارم از درختشون میوه یاقوتی و انجیدر میچینم هلبته درخت انجیدردارن ولی یاقوتی ندارن میخواستم اگه امکانش تعبیر خوابم و بدونم.ممنون از سایت خوبتون

نظرات