همه آنچه باید در مورد یونیفرم و لباس فرم اداری بدانید

0

همه آنچه باید در مورد یونیفرم و لباس فرم اداری بدانید

لباس فرم به عنوان یک لباس یکسان در محیط های اداری، کاری ، آموزشی و سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد. پس از انقلاب صنعتی و تخصصی شدن مشاغل اداری و سازمانی و … ،

لباس فرم

استفاده از لباس فرم اداری در این محیط ها متداول شد و رواج زیادی پیدا کرد. لباس فرم نماد یکپارچگی و یکسانی کارکنان بود. ادامه این روند در مدارس و مجتمع های آموزشی نیز نمود پیدا کرد. با این که سالها از به وجود آوردن لباس فرم می گذرد، بازهم بسیاری از شاغلین مؤسسات و ادارات از لباس فرم استفاده نمی کنند.

بعضی مواقع افراد شاغل در سازمان ها و گاه مدیران در مقابل موضوع همسان سازی پوشش در محیط کار مقاومت می کنند و معتقدن که آنها را محدود می کند.
نظرات مختلف مردم در مورد استفاده از لباس فرم مانند مانتو فرم اداری که یک لباس فرم اداری زنانه می باشد باعث می شود که از پوشیدن لـباس های فرم امتناع می کنند ولی متخصصان درباره اهمیت، مزایا و معایب این لباس ها نظرات متفاوتی دارند

لباس فرم

پوشش افراد شاغل در جوامع براساس مؤسسه محل کارشان است که این باعث ایجاد نوعی وجه تمایز و تفاوت ، تشخص و همبستگی بین اعضا می شود.
لباس فرم به نوعی خط مرز ساخت رسمی و غیررسمی و اشاعه گر جو سازمانی حاکم است که منجر به تعهد بیشتر کارمندان می شود. لباس هایی همانند مانتو و شلوار اداری و لباس فرم اداری زنانه نمادهایی هستند که از طریق آن پیام هایی را به مخاطب می رسانند و نوع لباس پوشیدن فرد نیز نشانگر شخصیت اوست. لباس یکسان باعث می شود که تفاوت های شخصیتی افراد مشهود نبوده و همه با یک نگاه نگریسته شوند

یکسان سازی پوشش و ایجاد هویت سازمانی افرادی که از رضایتمندی شغلی برخوردار هستند و رابطه خوبی با محل کار خود دارند از یونیفرم اداری یا لبـاس فرم محل کار خود لذت برده و آن را عاملی برای همرنگ سازی کارکنان می دانند.
پوشش یکسان باعث از بین رفتن تفاوت های طبقاتی رایج در لباس های کارکنان شده و کارکنان از هر طبقه و گروه با لباسی یکسان در محیط کار خود حضور پیدا می کنند، از این رو هویت فرد به صورت گروهی و سازمانی و از طریق پوشش همسان مشخص می شود.: یکی از تبعات مصرف گرایی، تنوع طلبی است. یکسان سازی پوشش باعث جلوگیری از تنوع طلبی می شود، اگر همسان سازی لبـاس فرم در محیط کار وجود نداشته باشد فرد از طریق جنس، مارک و نوع لباس فرم تمایزهای طبقاتی و شخصیتی را حس نکرده و یکسان سازی پوشش باعث می شود که ارباب رجوع با سمت سازمانی فرد در تماس باشد و نه با شخصیت و طبقه اجتماعی او.
همسان سازی لبـاس فرم مانند مدل هایی از مانتو وشلوار اداری ، لباس فرم اداری زنانه ، لباس کار ، در محیط کار مصرف گرایی در سطح جامعه را از بین برده و دیگر وقت کارکنان به توجه و دقت در مارک، رنگ و مدل لباس های همکاران معطوف نمی شود.
یونیفرم اداری منجر به القای مسئولیت به اعضا و ایجاد شخصیت حقوقی برای آنها می شود.

لباس فرم در ادارات

مصرف گرایی و سرازیر شدن پوشاک وارداتی به کشور باعث به وجود آمدن پوشش ها و مدهایی مغایر با اصول و هنجارهای جامعه در میان جوانان شده است. یکی از مهمترین ارزش های حاکم بر جامعه ما که نشأت گرفته از فرهنگ ملی و مذهبی است، با ایجاد پوشش یکسان منطبق بر معیارهای اسلامی در ادارات و سازمانها می تواند مروج عفاف، پاکی و مصونیت افراد باشد.

رنگ لباس فرم ادارات

لباس های فرم سازمان ها نباید براساس رده شغلی رنگ های متفاوتی داشته باشند. این موضوع باعث برتری و کهتری افراد می شود. از لحاظ فرهنگی پوشیدن بعضی از رنگ ها به دلیل جلب توجه در محیط های کار مناسب نیست. رنگ لباس های فرم باید براساس عرف و آداب رسوم جامعه باشد. دکتر مرادی در این باره معتقد است: برای پوشش مشترک بهتر است از رنگ هایی که تأثیر مثبت در روحیه افراد دارد استفاده شود. مدل و دوخت لباس باید راحت و مطابق با معیارهای اسلامی باشد. اگر برای مشاغل مختلف رنگ های متفاوتی در نظر گرفته شود نوعی تمایز در تخصص ها نیز در سطح جامعه مشهود است. همه این اقدامات باید از طریق روش های علمی و با رضایت مردم صورت گیرد تا استحکام بیشتری داشته باشد.

یونیفرم و فرهنگ

یکسان سازی لبـاس فرم یا همان پوشش در محیط کار اگر براساس هنجارهای فرهنگی و مذهبی باشد، خود عاملی در جهت حفظ فرهنگ ملی، بومی و مذهبی خواهد بود. برای اجرای این طرح باید همه عوامل فرهنگی، اجتماعی، عرفی و روانی در نظر گرفته شود: «ایران کشوری با تنوع اقوام و فرهنگ های غنی است. با تقویت فرهنگ اقوام و استفاده از پوشش های بومی می توان در مقابل هجوم لباس های غربی ایستادگی کرد. لباس های کردی، آذری، ترکمن، بلوچ و … از لحاظ رنگ، دوخت و مدل می توانند الهام بخش بسیاری مدل های لباس برای استفاده در سطح جامعه باشند.»
در نتیجه باید گفت یکسان سازی لباس فرم پوشش در محیط های کار باعث می شود که افراد دیگر نه با شخصیت خودشان، بلکه به عنوان عضوی از سازمان در ارتباط با مردم قرار گیرند.
لبـاس فرم نشانگر هویت سازمانی افراد شاغل در آن است. انتظار ارباب رجوع از افراد انتظار از پوشش آن نهاد است و کارکنان باید رفتاری در شأن سازمان ارائه دهند.

نظرات