همه جا با فرادرس

تعبیرخواب آب گل آلود به چه معناست؟

0

در این پست می توانید تعبیرخواب آب گل آلود و تعبیر خواب آب گل آلود رودخانه و تعبیر خواب آب را گل آلود کردن و تعبیر خواب خوردن آب گل آلود و تعبیر خواب آب تیره و تعبیر خواب دیدن آب گل آلود را از زبان معبران بزرگ ایران و جهان را مشاهده کنید.

تعبیر خواب آب گل آلود تعبیر خواب آب گل آلود تعبیر خواب آب گل آلود تعبیر خواب آب گل آلود تعبیر خواب آب گل آلود

تعبیر خواب آب گل آلود

معبران غربی بر این باورند که اگر در خواب آب گل آلود ببینی امکان وقوع یک فاجعه طبیعی در شهر شما را پیش بینی میکند. آب و هوا به طور غیر قابل کنترلی تغییر خواهد کرد و این خواب به شما هشدار می‌دهد که وسایل ارزشمند خود را به جایی امن انتقال دهید. دیدن و یا قدم گذاشتن در آب گل آلود نشانگر خلأ عاطفی و پوچی است که شما در درون خود احساس می‌کنید. اگر برای چیزی و یا کسی در گذشته عزاداری می‌کنید بهتر است آن را قبل از ابتلا به افسردگی متوقف کنید.

تعبیر خواب آب گل آلود چیست

اگر در خواب خود آب تیره ببینید معنی خواب شما رسیدن غم و غصه به شما است.

دیدن این خواب می تواند به این معنی باشد که شما در حال افتادن در فساد هستید.

اگر در خواب دیدید که آب تیره در جایی روان است معنی خواب این است که ظلمی بر مردم آنجا وارد می شود.

منوچهر مطیعی تعبیرخواب آب گل آلود

این معبر اسلامی دو معنای مختلف برای این خواب در نظر دارد که آن ها را با زبانی ساده و عامیانه برای شما بررسی خواهیم کرد.

اگر در خواب خود ببینید که آب گل آلود لجن هم درون خود دارد بدین معنا می باشد که گرفتار و مبتلا خواهید شد. در واقع این خواب به شما نشان می دهد که کار هایی دست و پا گیر باعث می شوند تا زحمت بسیار زیادی برایتان ایجاد شود و آرامش شما را از بین می برند.
تعبیر دیگر این خواب غصه و نگرانی می باشد. در آینده ای نه چندان دور زیر بار ستم و زور می روید که این ستم می تواند غصه های شما را افزایش دهد ولی اگر بتوانید آن ها را تحمل کنید بعد از مدتی رهایی می یابید.

یونگ می‌گوید:

دیدن آب گل آلود در خواب نشانه غوطه ور شدن شما در احساسات منفی است و برای رسیدن به آرامش درونی باید کمی صبر کنید.

امام صادق ع

فرو رفتن در آب ۵ معنی دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

معنی اول دیدن آب در خواب یقین و ایمان کامل است.

معنی دوم دیدن آب در خوابقوت و توانایی انجام کارها است.

نظرات