همه جا با فرادرس

اشعار کوتاه درباره جسارت + عکس نوشته جسارت

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره جسارت و عکس استوری جسارت و مردانی و اشعار کوتاه درباره جسارت و عکس نوشته جسارت و عکس نوشته جسارت و شجاعت و اشعار کوتاه درباره جسارت و سخنان بزرگان درباره جسارت را مشاهده کنید.

اشعار کوتاه درباره جسارت

اشعار کوتاه درباره جسارت

مردان شجاع فرصت می آفرینند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می نشینند .

***

خودت نگاهم کن

که نخواستنت

شجاعت خواست، نداشتم

منطق خواست، نداشتم

اشعار کوتاه درباره جسارت

بزرگترین اشتباهی که کسی مرتکب می شود , این است که دائم از اشتباه کردن بترسد .

***

مرد دلیر بهنگام ستیز و نبرد

همراهانش را نمی شمارد .

عکس نوشته جسارت

محبوب من

از دوست داشتنم می ترسد

از داشتنم می ترسد

از نداشتنم هم می ترسد!

با این همه اما

مبادا گمان کنید مرد شجاعی نیست

وطنش بودم اگر

به خاطر من می جنگید

اشعار کوتاه درباره جسارت

ن هیچوقت شکیت را نمیپذیرم. تا وقتی در حال تلاش هستم یعنی فرصتی تازه و راهی تازه دارم. مرگ چیزی نیست ، اما شکست خورده زیستن، یعنی هر روز مردن. پس تلاش میکنم. جسارت به خرج میدهم و دوباره امتحان میکنم.

***

وقتی شهامت دوست داشتن او را نداشته باشی

دیر یا زود سر و کله یک فرد شجاع پیدا خواهد شد!

اشعار زیبا درباره جسارت

اندر سخاوت به جای خورشید

وندر شجاعت به جای بهرام

اشعار کوتاه درباره جسارت

ن از طوفان نمی‌ترسم، برای اینکه دارم طرز هدایت کشتی‌ام را یاد می‌گیرم.

***

شجاعت مانند عشق

از امید تغذیه می شود .

اشعار کوتاه درباره جسارت

از ابلهیست نی شجاعت

گر جاهل از خرد نترسد

عکس استوری شجاعت

ن می خواهم در صحنه ی زندگی باشم. من می خواهم شجاع باشم. و وقتی انتخاب می کنیم که جرات زیادی داشته باشیم ، برای هرچیزی آماده ام. ما می توانیم شجاعت را انتخاب کنیم یا راحتی را انتخاب کنیم ، اما نمی توانیم هر دو را داشته باشیم. نه به صورت همزمان!

اشعار کوتاه درباره جسارت

آمدم، سنت صد ساله در هم شکنم

من جسارت کردم

من وجودی که ترک خورده

به تهدید زمان

به بلندای تمنای دلم

خوب مرمت کردم‌

***

چشم بد دور صورتی دارد

که شجاعت ازو همی بارد

عکس استوری شجاعت و انسانیت

شجاعت همان چیزی است که برای ایستادن و صحبت کردن لازم است. شجاعت همان چیزی است که برای موفقیت لازم است. شجاعت همان چیزی است که برای پیروز شدن لازم است.

اشعار کوتاه درباره جسارت

اگه جسارت نباشه میخوام براتون بمیرم

روزی هزار بار بگم که… تو دام عشقت اسیرم

***

بر شجاعت پیشه ننگ است از تهور دم زدن

حرف جوهر برنیاید از زبان شمشیر را

اشعار کوتاه درباره جسارت

شهامت یعنی مقاومت در مقابل ترس ، غلبه بر ترس و دوام آوردن جلوی ترس.

***

باتو می کشم خودم و شما رو تک ونتها توی یک راه

با تو می سازم جسارت نباشه امروز و فردا را با شما

نظرات