ساعت دقیق ماه گرفتگی ۱۷ آبان ١۴٠١ در ایران مشخص شد [+پخش زنده و آنلاین]

1

پخش زنده و آنلاین ماه گرفتگی ۱۷ آبان ۱۴۰۱ در ایران را ببینید / فیلم کامل

مطابق جدول ساعت ماه گرفتگی ۱۷ آبان ۱۴۰۱ در ساعت ۱۳:۴۶ آغاز می‌شود ولی در ایران به دلیل ارتفاع بسیار کم ماه قابل رؤیت نیست. پخش زنده ماه گرفتگی ۱۷ آبان ١۴٠١ از شبکه های تلویزیونی و تلبیون امکان پذیر است.

ساعت دقیق ماه گرفتگی ۱۷ آبان ١۴٠١ در ایران را ببینید [+پخش زنده و آنلاین]

پخش زنده و آنلاین ماه گرفتگی ۱۷ آبان ۱۴۰۱ در ایران را ببینید / فیلم کامل

کارشناس نجوم در خصوص وقوع ماه گرفتگی ۱۷ آبان ۱۴۰۱ در آسمان ایران گفته که این ماه گرفتگی باین ماه‌گرفتگی ۸۵ دقیقه‌ای دارای فرایندی است که در پنج مرحله جداگانه قابل رویت خواهد بود.

دومین ماه گرفتگی کامل سال جاری میلادی، روز سه شنبه ۱۷ آبان روی می دهد که آخرین ماه گرفتگی کلی تا سال ۲۰۲۵ میلادی نیز خواهد بود.

این دومین ماه گرفتگی کامل در سال جاری میلادی است و روز پخش ماه گرفتگی ۱۷ آبان ١۴٠١ روی می‌دهد و درواقع آخرین ماه گرفتگی کلی موسوم به ماه خون تا ۲۰۲۵ نیز محسوب می‌شود. این ماه‌گرفتگی ۸۵ دقیقه‌ای دارای فرایندی است که در پنج مرحله جداگانه روی خواهد داد.

جزئیات

زمانی که ماه کامل از میان سایه زمین در فضا عبور می‌کند، یک ماه گرفتگی کامل روی می دهد. هر ماه ماه جدید از میان زمین و خورشید عبور می‌کند و سپس وارد مدار خود در آن سوی زمین می شود تا به ماه کامل تبدیل شود.

خسوف ۱۷ آبان ۱۴۰۱ سومین خسوف یا ماه گرفتگی کامل در ۱۸ ماه گذشته و دومین مورد در سال ۲۰۲۲ است که البته آخرین ماه‌گرفتگی کامل تا سال ۲۰۲۵ نیز محسوب می‌شود.

1 دیدگاه در “ساعت دقیق ماه گرفتگی ۱۷ آبان ١۴٠١ در ایران مشخص شد [+پخش زنده و آنلاین]

  1. سیدمهدی گفت:
    2
    2

    چرا ساعت این ماه گرفتگی به وقت ایران را اعلام نکردید؟واینکه آیا در ایران قابل روئت بود یانه؟

نظرات